Scroll Top

Voordracht nummer 9: “Werkelijkheidsbeleving en het Ministerie van Waarheid”

Voordracht Karel van Wolferen editie 9
Voordracht nummer 9

Voordracht Karel van Wolferen:
Werkelijkheidsbeleving en het Ministerie van Waarheid

Ben je deelnemer van Gezond Verstand?
Dan kun je hieronder deelnemen aan de discussie.

Reacties (2)

DE HERKOMST VAN HET BEGRIP ‘COMPLOTDENKEN’
 
Countering Criticism of the Warren Report
CIA-document: Dispatch 1035-960
Datum: 1 april 1967
 
Het CIA-memo bevat gedetailleerde instructies voor de bespeling van de massamedia. De inzagerestrictie op dit document is pas in 1996 opgeheven. Het is op internet goed te vinden. Zie bijvoorbeeld:
 
https://history-matters.com/archive/jfk/cia/russholmes/pdf/104-10406-10110.pdf
 
Zie ook:
 
Conspiracy Theory in America
Lance deHaven-Smith (2013)
ISBN: 978-0292757691.
 
https://www.bol.com/nl/p/conspiracy-theory-in-america/9200000021742248/

Hallo Karel,

Bedankt voor je goudeerlijk voordracht van Gezond Verstand nr. 9
Deze voordracht behoort wereldwijd begrepen te worden te beginnen met ons Nederland. 
Hierbij de mail die deze week naar onze Koning en de Tweede kamerleden wordt gestuurd.
Het in onbegrijpelijk waanzinnig wat er momenteel gebeurd. Voor mij is dit beleid het resultaat van een door angst verlamt verstand, wat zich geen goed raad meer weet. Het verstand liegt er vanwege belangenangst lustig op los. In ons natuurlijk geweten weten wij allemaal dat wat er gaande is, niet klopt, behalve ons verstand, wat te bang is om naar de eerlijke waarheid te kijken.

Vriendelijk Groet,
Chris Visser Sr.

Onderwerp: Onze Koning.

Beste goedwillende Tweede Kamerleden,
Open oprecht uw hart en bevrijd ons Volk van Nederland?

Lieve Koning Willem Alexander, 
de uit uw hart gegrepen, gewetensvolle toespraak, op 4 mei 2020:

Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.
Tijdens deze toespraak straalde u uit wie u werkelijk bent. Namelijk een gewetensvol, liefdevol, eerlijk mens. Een Koning voor zijn volk.

Waarom heeft u daarna, Koning Willem Alexander, gewetenloos, liefdeloos, de spoedwet getekend? 
Lieve Koning Willem Alexander, volg uw hart, neem het roer over van dit kabinet en stuur ze alsnog weg, want gewetenloze angstbelangen regeren.
De meerderheid van het volk staat achter u en daarbij, uw lieve Grootmoeder Koningin Juliana, zou bijzonder blij met u zijn geweest met deze oprechte daad.

Toen u op vier mei uw betoog hield over we moeten niet normaal maken wat niet normaal is, sloeg u de spijker op z’n kop! Echter na het tekenen van de spoedwet vernietigde u uw eerlijk en wijs betoog en sloeg de vlam in de pan. 
Als u de spoedwed niet had getekend, had u het Nederlandse Volk gered van de onnatuurlijke onrechtvaardigheid die nu gaande is. Ook had u daarbij wereldwijd, een voorbeeld in de goede richting gegeven, om de nu gaande wereldwijde enorme ellende, te helpen voorkomen. 
Door middel van de spoedwet, wordt er nu volkomen onterecht, afschuwelijk misbruik gemaakt, om criminele, corrupte, belangen, van een paar gewetenloze schurken te steunen. 

Mijn advies: laat u persoonlijk informeren door Karel van Wolferen, Kees van der Pijl, Pierre Capel, Theo Schetters en Mattias Desmet. Deze vijf Professoren zijn integer, weten waar ze voor gestudeerd hebben, zij hebben in hun advies geen belangen en zijn niet machtsbelust.

Onze zichzelf niet begrijpende regering, verzint dit afschuwelijk vrijheid beperkend beleid. Zij gedragen zich gewetenloos en volgens mij creëren zij de basis voor een slaven-holocaust.
Dit beleid houd onmogelijk stand, want het is gewetenloos, liefdeloos en volledig tegen onze menselijke natuur in. Begrijp de natuur, die wij wezenlijk zelf zijn, deze laat zich niet manipuleren door een angstig in belangen denkend verstand. Ontdek het functioneren van ons eigen lichaam via deze link?
 https://youtu.be/NCGtw-21miM 

Ik wens ieder mens op deze prachtige planeet een eerlijk liefdevol leven toe!,
Dikke knuffel,
Opa Chris

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.