Scroll Top

Voordracht nummer 10: “Vernietiging en wederopbouw”

Voordracht nummer 10: "Vernietiging en wederopbouw"
Voordracht nummer 10

Stoomwals

Karel legt uit over verkeerde behandelmethodes door artsen, communicatiestromen tussen artsen, het peer-reviewen van wetenschappelijke methodes, en de stoomwals als visualisatie voor het ontbreken van de juiste discussie.

Voordracht Karel van Wolferen:
Vernietiging en wederopbouw

Ben je deelnemer van Gezond Verstand?
Dan kun je hieronder deelnemen aan de discussie.

Reacties (23)

Beste Lieve Eerlijke naar Waarheid zoekende Karel,

Wat ben ik blij met jouw initiatief van Gezond Verstand.
In 40/45 waren er duizenden moedige mensen die ondergronds hun leven waagden voor hun natuurlijke vrijheidsgevoel.
Ook ik ben opgegroeid met familieleden die Joodse onderduikers beschermden.
Karel en fantastisch team, BEDANKT!

Dikke knuffel,
Opa Chris(78)

Karel , als de tegenstander de spelregels niet accepteert wat dan ….?
Ook al heb je gelijk, hoe de angst van de niet denkende meute te doorbreken…..
Bastille bestorming….?!!
Groet egbert

Een goed blad gedijt niet zonder kritiek. Hierbij wil ik reageren op het tweede artikel van Eric van de Beek over de MH17 en Bellingcat. In mijn ogen is Bellingcat een bijzaak.

Onlangs stuurde ik Van de Beek een onderzoek toe naar aanleiding van zijn stuk in De Andere Krant over de rechtszaak rond de MH17. Ik stuurde hem onderstaand onderzoek toe en stelde dat we de dader al lang kennen. Hij wilde er niet naar kijken en reageerde geïrriteerd hoe ik toch zo zeker kon zijn van mijn zaak. Een merkwaardige reactie want dat stond in het artikel dat hij niet wilde lezen.

Laat ik dan nu de oproep aan Karel van Wolferen doen. Karel, we weten al hoe het zit en hier staat het:

https://graafvanholland.jouwweb.nl/mh17

Het artikel is voor iedereen gemakkelijk te lezen maar de conclusie is moeilijk te bevatten. Is het echt zo erg met onze wereld gesteld? Daarvan raak je pas overtuigd als je er veel tijd in stopt en dat mag ik niet van iedereen verlangen. Ik vind wel dat ik dat van Gezond Verstand mag verlangen. Ik zou zeggen, Karel, tuig een klein onderzoeksgroepje op, je hebt een grote databank aan vrijwilligers, en verifieer of ik gelijk heb. Dan hoeven we het niet meer over Bellingcat te hebben en kunnen we aan de echte grote vissen beginnen.

Hierbij een korte reactie op het stuk van Ad Broere ‘Build back better, maar dan anders’. Broere geeft eerst een degelijk overzicht van de gevolgen van de Coronamaatregelen en die zullen niet mals zijn, zeker voor de werkgelegenheid.

Vervolgens vind ik het jammer dat hij niet rechtstreeks concludeert dat dit een machtsgreep van jewelste is. We moeten eerst nog lezen over science-fictionachtige middelen als de ‘cloud’, ‘cryptocurrency’ en geïmplanteerde chips om ons eronder te krijgen. Waarom zou dat allemaal nodig zijn?

Eerst legt Broere uit dat onze economie voor driekwart uit dienstverlening bestaat en dat vooral de kleinschalige bedrijven nu kaltgestellt worden. Zal dit niet voldoende zijn om de burger eronder te krijgen? Hoe zullen wij ons gaan gedragen als er massale werkeloosheid ontstaat?

Aan het eind van het stuk roept Broere op tot kleinschaligheid. Hier spreekt Broere zichzelf tegen. Welke kleinschaligheid is er namelijk nog mogelijk? Heb je niet eerst zelf uitgelegd dat juist die kleinschaligheid voor een belangrijk deel verboden is?

Laten we die science fiction vergeten. De huidige maatregelen zijn al meer dan genoeg om een gruwelijke distopie uit te bouwen.

Hoe duidelijk mogen we doen/worden? Voor mij is het als volgt: virussen zijn van alle tijden, ze muteren, ook van alle tijden, èn ik ben er blij mee. Ze helpen om het microbioom sterk te houden. Simpel nietwaar? Angst, ja natuurlijk, is nodig om te leven, en wel in de wetenschap dat angst helpt om terug te keren waarvoor het nuttig is, liefde voor al wat is. Een ieder die dat, onderbouwd, anders ziet, is welkom, want ik leer graag van anderen, die ik ben, we zijn allen één. We ademen allen uit dezelfde voorraad, eten allen uit dezelfde voorraad enz.
Mensen met ander gedrag dan menselijk bestaan, zullen altijd blijven, om ons wakker te houden. En het drama dat opgevoerd wordt is er om van te leren, bijv. over hoe het anders kan/wil/moet. Wat het drama ook leert, dat we de verantwoordelijkheid weer naar ons toe mogen/moeten trekken.

Het is 1 voor 12. Verkiezingen? Welnee, da’s nieuwe wijn in oude vaten, zoiets.
Ik stuurde mijn epistel, bijgestaan door juristen van http://www.burgerfront.nl naar de voorzitter van de kiesraad te den haag, met copie naar de burge..meester.. alhier, aangetekend uiteraard, waarin ik aangaf dat ik een mogelijke machtiging besturen opzeg. Ik wacht af, hoe dat uitpakt, en voel me blij met mijn actie. In actie komen is beter dan machteloos toezien. Mooie dag, op deze 8ste maart 2021

Massaal opstaan gaat helaas niet gebeuren. De angstkwab is bij te veel mensen geprogrammeerd en zal de ratio, zoals de heer Scherder in tv programma’s heeft betoont, verdrukken. Tevens zullen dwangsommen en extra vrijheidsbeperkende maatregelen de groep van niet gevaccineerden en non-conformeerders zwaar onder druk zetten om toch het hoofd voor de maatregelen te buigen. Het is subtieler dan geloof of sterf door het zwaard, maar het resultaat is hetzelfde, conformeren aan het nieuwe normaal. Israël geeft al een voorproefje van hoe dat zal zijn. De ster is terug.

Wat maar weinig mensen zich afvragen?
Wie zijn wij?

Beste goedwillende Koning Willem Alexander, beste mevrouw de voorzitter Khadija Arib, beste Tweede Kamerleden der Staten Generaal, 
Alstublieft, volg gewetensvol uw hart?

Wereldwijd zouden politici en leidinggevende zich bewust moeten zijn van het feit, dat zij op een natuurlijke manier geëvolueerde mensen zijn. 

Kabinet Rutte, bent u echt zo gewetenloos met het nemen van deze maatregelen? 
Of begrijpt u de werking van uw natuurlijk geëvolueerde verstand niet? 
Stop met belangenangst politiek bedrijven, wees gewoon gewetensvol eerlijk!
Kijk 6 minuten? Kinderoffer, collum Prof Pierre Capel: https://youtu.be/lo0f3Hpx7Z0?list=RDCMUCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg
En 12 minuten, Al is de leugen nog zo snel: https://youtu.be/yTELWskRiT0 

Helaas, op een enkeling na zoals Nelson Mandela, gedragen verreweg de meesten politici en leidinggevende zich alsof zij alleen hun verstand zijn, in plaats van het resultaat van een onbeperkt intelligent natuurzuiver fenomeen, onze oer-Kosmos.
Wij mensen zijn op deze planeet niet geëvolueerd om elkaar te beheersen of uit te buiten. Of zelfs zonder elkaar persoonlijk te kennen, onder leiding van een paar belanghebbende, in oorlogen te gaan moorden en verkrachten. 
Wij zijn hier op deze planeet om met elkaar te genieten van ons leven. Bekijk op basis van zuiver eerlijkheid het resultaat in de natuur om ons heen? Alles is mogelijk!
Wat is er dan de oorzaak van, van alle ellende die mensen met elkaar veroorzaken? De oorzaak is dat vele van ons niet volledig beseffen wie wij zijn als mens.
Het is overduidelijk een feit! Wij mensen zijn hier niet geëvolueerd om in kunstmatig verzonnen onnatuurlijk systemen elkaar uit te buiten, oorlog te voeren en zodoende elkaar te vermoorden! Dit zit absoluut niet in onze natuurlijke genen. 
De oorzaak ligt in het niet volledig begrijpen van de werking van ons verstand. Ons verstand kan fantaseren over de toekomst. Dat lijkt misschien in veel gevallen een meevaller te zijn, maar helaas is dit vaak niet zo. Het kan soms een enorme beperking van natuurlijke creatieve mogelijkheden zijn, als je de werking van je eigen verstand niet volledig begrijpt.
Met het verstand nadenken over de toekomst, daarbij moeten wij mensen ons realiseren dat de toekomst nog geen feit is. Als er met dit niet bestaande feit niet bewust mee wordt omgegaan, kan dat afschuwelijke ellende veroorzaken in de toekomst! 
Er staat niets vast in de toekomst. Als er met dwingende maatregelen, ten kosten van de natuurlijke menselijke vrijheid, geprobeerd wordt de toekomst te beheersen, ontstaat er onbeheersbare chaos. Zie wat er nu gaande is? Waar gedacht wordt de toekomst te kunnen beheersen, zullen dwangmaatregelen het alleen maar verergeren. Dit leert al duizenden jaren de geschiedenis ons!
Vanuit onze natuurlijke oorsprong kunnen wij mensen onze vrijheid niet laten inperken. Uiteindelijk ook niet met angst zaaien! Maatregels tegen de natuur in van de mensheid, zijn onherroepelijk gedoemd te mislukken.
Kabinet Rutte, ontdek dit inzicht? Niemand, ook u niet, zit te wachten op ellende die door een onbewust verkeerd gebruik van het verstand, enorme onnatuurlijke stres veroorzaakt. Wereldwijd wordt er zonder gebruik van ons menselijk natuurlijke geweten, te veel gedwongen leiding gegeven, wat uiteindelijk agressie en liefdeloosheid veroorzaakt.
Er zal gezocht behoren te worden, naar een samenleving die gebouwd is op energie van natuurlijke gevoelens.

Het menselijk verstand heeft de neiging om onbewust samen met overlevingsdrang te fantaseren. Alle ellende die de mensheid voor zichzelf veroorzaakt, ontstaat door het onbewust gebruiken van het verstand met beïnvloeding van ons overlevingsinstinct. Angst om te sterven!
Het resultaat van creativiteit met beïnvloeding van stervingsangst, kan dan in plaats met natuurlijk vertrouwen in de toekomst geen natuurlijk intelligente creatieve oplossingen verzinnen. Zonder vertrouwen in de toekomst zullen natuurlijk creatieve oplossingen veranderen in met angst gefantaseerde, onintelligente, onnatuurlijke oplossingen. Dit is momentheel wereldwijd gaande. 
Er wordt met computermodellen geprobeerd om zekerheidscontrole over de toekomst te krijgen. Dit is onmogelijk en daarbij zal het averechts werken!
Waarom?
Alleen de mens met zijn natuurlijk gewetensvol gevoel van liefde en begrip, kan voor de mensheid fantastische eerlijke maatschappelijke regels creëeren.
Geweten, eerlijkheid en liefde zijn niet te programmeren. Wat nu wereldwijd gaande is gaat volledig tegen onze kosmische oorsprong energie in. Alle maatregels worden met een rationeel verstand verzonnen. Een rationeel verstand is te vergelijken met een dood ding zoals een computer. In een rationeel verstand wordt geen natuurlijk geweten, eerlijkheid en liefde gebruikt. Een rationeel functionerend verstand gaat over lijken. Het is gewetenloos en daardoor liefdeloos.

Besef dit feit: op het moment dat het verstand niet meer eerlijk denkt, gaat het tegen onze kosmische oorsprong in vechten. Dat is een verloren strijd die zichzelf door gebrek aan eerlijkheid in chaos vernietigt. Onze oorsprong bron, de natuur, is eerlijk. Dit wordt niet genoeg begrepen. 
Zie het resultaat van al duizenden jaren? Alexander de Grote, de Romeinen, Adolf Hitler, en nu Bill Gates, Tedros, Klaus Schwab. Zij vochten en vechten allemaal een verloren strijd tegen hun kosmische natuur in, met ook nu weer komende miljoenen doden. 
Onnatuurlijke dwaasheid bedacht vanuit een rationeel denkend, gewetenloos, meedogenloos, liefdeloos verstand!

Zoals nu, februari 2021 met Lock downs, anderhalve meter afstand, mondkapjes, avondklok, restaurants, kroegen en winkels dicht, dit alles bewijst het angstig mis-gebruiken van de mogelijkheid van natuurlijke intelligentie.
Dit soort van creativiteit bewijst dat een rationeel denkend verstand zonder natuurlijk geweten, mededogen en liefde voor anderen, net zo dom is als een dood ding zoals een computer. 
Een computer kan nooit zo intelligent geprogrammeerd worden als onze intelligente Goddelijk(?) Kosmische energie.
Dus wat er nu technocratisch met computers geprobeerd wordt, om met vrijheid beperkende dwang de hele wereld te gaan besturen, is gedoemd te mislukken. Er zal omdat natuurlijke vrijheid en zelfverantwoordelijkheid wordt afgenomen, als reactie een gigantische revolutie ontstaan. Het rationeel, liefdeloos, gewetenloos, verstand met computeradvies, zal blijken te stom te zijn om voor de duvel te dansen ten opzichte van onze natuurlijke oorsprong energie.
Daardoor zullen er honderden miljoenen mensen vanwege armoede dreigen te sterven.

Onderzoek achteraf hoe jouw leven verlopen is? Stel daarbij aan jezelf de vraag? Luisterde ik naar mijn intuïtieve gevoel of gebruikte ik alleen mijn rationeel verstand? Gebruikte ik mijn natuurlijke intelligentie of werd mijn intelligentie beïnvloedt door angst in mijzelf? Was ik volkomen eerlijk met mijzelf en naar anderen of was ik met manipulatie leugenachtig naar anderen. Het antwoord zal ook voor u eenvoudig volkomen duidelijk worden.
Wat mij betreft: alles wat er in mijn leven eenvoudig goed verliep, deed ik met mijn zuiver eerlijk gevoel. Wat volkomen fout afliep, deed ik alleen met mijn rationeel liefdeloos denkend verstand, zonder rekening te houden met anderen. Dit deed ik vaak onbewust beïnvloed door ANGST.

Daarom probeer te leven net zoals de natuur, alsof je eeuwig bent?
Dan veranderd jou door angst onintelligent functionerend verstand, in een natuurzuiver intelligent creatief verstand. De natuur evolueert eeuwig. Wat eeuwig is kent geen angst, geen agressie, geen oneerlijkheid, geen belangen hebzucht, geen bangheid voor de toekomst en creëert daarom dus ook geen oorlog.
De natuur evolueert in het moment van NU. Besef dat wij, mensen, met een leeg verstand worden geboren en dat via onze ouders en de maatschappij, wij met allerlei vormen van verzonnen maatschappelijke straffen en angst om dood te gaan, worden opgevoed. Zodoende worden veel mensen onbewust veel liefdeloze, onintelligente gewoonten aangeleerd. Bewust leren begrijpen hoe het menselijk verstand ontstaan is, daar wordt niet aan gedacht om dit elkaar uit te leggen en hoe het eenvoudig eerlijk kan functioneren.

Daarom politici regeer, en leidinggevende geef leiding, alsof u eeuwig bent?
Wees gewoon eerlijk, want eerlijkheid is LIEFDE.
Probeer dit te begrijpen, want dit is de intelligente oorsprong van ons aller bestaan!

Met vriendelijke groet en een eerlijk liefdevol vrij leven toegewenst,
Opa Chris.(78)
Dyslexie patiënt.

.

Opa Chris. (78), dyslexie patiënt???? Met diep respect, vergeet dat etiketje a.u.b., tenzij dat etiketje ook voor mij geldt, wat zou kunnen, en dan nog, ik leg het terzijde. Ik (72 jaar bijna) zou graag eens met u contacten? De redactie mag gebruik maken van mijn emailadres, ok? Wij zijn bewustzijn, liefde, met voorbijgaan aan omgeving, tijd en fysieke bestaan.😆

In het winkelcentrum waar ik altijd mijn boodschappen haal zag ik na lange tijd ineens een paar mensen zonder mondkapje.
Ook een groepje tienermeisjes zonder kapje wat mij toch weer enigszins hoopvol stemde.

Heb mijn zwijgslipje ook maar meteen afgedaan en niemand die iets durfde te zeggen.
Dus ga ik niet meer voor joker lopen in het vervolg.

Overigens wild ik nog kwijt dat Baudet behoorlijk los gaat met zijn campagne tegen de gevestigde orde.
Het zou kunnen dat ze met de avondklok meer (te veel) mensen wakker gemaakt hebben.
Als iedereen (ik zeker) nu lid wordt en stemt op FvD dan is dat tenminste een sterk signaal.

Politiek Den Haag moet met de grond gelijk gemaakt worden.
Nu kan het nog maar als ze de massa gevangen kunnen houden in angst gaat het alleen maar moeilijker worden.

En Karel ik wens je nog veel succes, en vele jaren toe, om met dit waarheids wapen te blijven beuken op dat slangennest.

‘Nils Graaft door!’

Met veel belangstelling heb ik net de aanvulling van Nils Graaf op het stuk van Ad Broere gelezen. Terecht stelt hij Ad en ons de vraag welke kleinschaligheid er nog over is als deze eerst met de grond gelijk gemaakt wordt? Een dystopie is al geen pretje laat staan een gruwelijke variant. Zonder deze flauwe begingrap deel ik zijn zorg en wil ik jullie drie mogelijke zeer concrete tips meegeven. Na elke tip heb ik een aantal vragen die steeds weer in mijn hoofd opspelen en waar ik gaande weg antwoorden op hoop te vinden.

Waar het (nog) ontbreekt in het stuk van Ad Broere, en laat ik wel zeggen dat ik me geïnspireerd voel door zijn ideeën, is hoe zorg dat je zelf straks een van die vrije, sterke en stabiele medespelers bent?

Tip 1:
Zorg dat je zo snel mogelijk van al je schulden af bent. Te beginnen met je hypotheek.

Ik weet het het klinkt nu als een flauwe tip. Beetje laat. Zelf ben ik al vier jaar hard aan het aflossen. Ik had een hypotheek van €265.000 met volledig aflossingsvrij tegen 5% rente. Ik betaalde toen €1104 aan rente per maand zonder ook maar een cent af te lossen. Als ik dat nu nog zou moeten betalen was ik nu al veel meer in paniek. Geloof het of niet maar ik heb in vier jaar tijd €130.000 afgelost. Ik ben docent en verdien per maand €2505. Ja, het kan dus ook met een gemiddeld salaris! Het is een kwestie van keuzes maken. In de tussentijd heb ik de hypotheek en de rente kosteloos kunnen herzien. Deel aflossingsvrij (rente 2,2 tien jaar vast) deels annuïteiten (1,7 vijf jaar vast) . Ik betaal nu nog slecht Ik betaal nu nog slechts €481 per maand aan mijn hypotheek verstrekker. Daarvan is nog slechts €203 rente en de overige €278 wordt in mindering gebracht van mijn hypotheek bedrag. Je begrijpt dat ik nu €1104 – €203 = €901 over hou ten opzichte van vier jaar geleden. Dat is speelruimte. Extra geld om af te lossen. Zo wil ik over max vijf of zes jaar hypotheek vrij zijn. Maar kan ik ook in zetten voor tip twee. Wat mensen ook zeggen over deze tactiek van het flauwe ‘Dat is niet goed voor hypotheek rente aftrek’ tot Misschien komt je eigen huis straks wel in box 3 onder eigen vermogen te staan’ onderaan de streep ben je het meest voordelig uit en dus vrij met een afgelost huis.

vragen die ik heb:

1) Geloven jullie ook net als ik dat de huizenmarkt ooit een keer in gaat storten?
2) Is het reëel te stellen dat we dan met een waarde vermindering van zo’n 50 tot 60% te maken kunnen hebben?
3) Denken jullie ook dat de komende jaren er een hele grote groep hypotheekbezitters in de betalingsproblemen gaat komen?
4) Verwachten jullie ook dat onze regering met een noodplan moeten komen als deze groep te groot wordt?
5) Is het reëel te verwachten dat onze regering onze schulden zou kunnen doorstrepen?
6) Is het reëel te verwachten dat onze hypotheken kunnen worden genationaliseerd?
7) En de laatste, en die vind ik heel interessant, zouden daar dan voorwaarden aan zitten? En zo ja welke dan?

Tip 2:

Zorg dat je naast wat spaargeld ook wat extra’s achter de hand hebt in de vorm van fysiek zilver en of goud, crypto’s, aandelen en vastgoed.

We weten allemaal hoe instabiel ons monetaire systeem is. Als 21% van alle in omloop zijnde Dollars in 2020 is bijgedrukt dan weet je dat we binnenkort wel de nodige wereldwijde schommelingen kunnen gaan verwachten.

Ondanks dat ik me best wel verdiept heb in de hele Weimar periode kan ik het me nog steeds niet goed voorstellen hoe het eruit zou zien als ik met een kruiwagen vol geld naar mijn favoriete Biosupermarkt ga om de weekboodschappen te doen. Maar dat is wel mogelijk de strekking.

Ik doe nu een beetje van alles. Alleen geen aandelen want daar ben ik persoonlijk te traag voor. Mijn tactiek is aankopen en dit jarenlang, of zolang als nodig is, vasthouden. Ik ervaar totaal geen winstbelang. Ik ga uit van de crash van de Dollar en zet dus tijdig in op andere middelen. Inmiddels heeft heel mijn netwerkje dezelfde investeringen gemaakt en hebben we dus samen een buffer gemaakt. Voor jezelf en voor de ander. Ad Broere heeft het over een eigen munt. Zilver is een mooi start initiatief en nu al voor iedereen verkrijgbaar.

vragen die ik heb:

1) Zullen we weer terug vallen op de goudstandaard?
2) Onlangs las ik de stelling: ‘We gaan niet terug naar de goudstandaard. Dit komt omdat men de digital currency zal gaan introduceren en die gaat de goudstandaard vervangen’. Wat denken jullie?
3) Ben ik naïef te denken dat je met een digital currency nooit de Dollar kunt gaan vervangen?
4) Ben ik naïef als ik zeg dat dat enkel een tijdelijke oplossing kan zijn. Of beter nog uitstel van executie?
4) Is het reëel te denken dat als ook de digital currency niet gaat lukken we in een oorlog terecht kunnen komen?
5) Heeft iemand ervaring met het kopen van een brood in oorlogstijd?

Tip 3:

Hier mag je om lachen. Wel is het goed te weten dat ik dit echt heb aangelegd.

Zorg dat je thuis een voedsel voorraad hebt voor minimaal een half jaar eten voor het hele gezin.

Het is begonnen nadat mijn held en schrijver (waar ik alle boeken van heb gelezen) dit ook had aangelegd. Het leuke is dat als je eenmaal gaat kijken je al heel snel een goed overzicht hebt welke producten er lang houdbaar zijn. Een blikje bonen bijna twee jaar. Een grote zak havermout bijna een jaar. Pasta bijna een jaar. Wijn…wordt alleen maar beter. tel uit je winst. Groente en fruit haal ik bij een biologische boerderij hier in de buurt. Het allermooiste is dat onze vrienden in de eerste kamer je ook nog eens het stempel: ‘voorbeeldige Nederlander’ zullen geven omdat je bijna niet meer naar de supermarkt hoeft te gaan.

Kleine aantekening over C: Ik voel me niet solidair ten opzichte van het hele Corona gebeuren. Ik ben eerder sympathisant. Ik vind het okay dat we er zo massaal mee bezig zijn. Corona? prima gezellig. Doe je ding! Ik keur het zeker niet af maar mijn interesses liggen elders…

Dus!

vragen die ik heb:

1) Ga ik met tip 3 te ver? (naast dat ik er gewoon echt lol in heb).
2) Is het vreemd dat ik met monetaire schommelingen ook stagnatie in goederen verwacht?
3) Mijn voorgevoel zegt dat we dit jaar met zo’n mogelijk stagnatie te maken krijgen. Wat denken jullie?

Tip 4:

Lees Gezond Verstand!

Ad Broere en Nils Graaf, beide bedankt voor jullie aanvulling op mijn gedachtegoed.
Nils, je hebt gelijk we moeten op de eerste plaat zorgen dat we zelf een vrije, stabiele en sterke medespeler zijn.
Ad, bedankt voor je mooie relaas. Het is zeker iets om naar toe te werken.

We zien mekaar!

Ruben Spartaco Bolsius

Je beweert dat door het nieuw gedrukte geld de economie op ontploffen staat. Weet dat Japan nu al 20 jaar eenzelfde ruim geldbeleid voert en daar heeft het weinig invloed gehad, tot dusverre. Laten we elkaar er dus geen angst mee aanpraten; het kan heel lang goed gaan.

Wat er nu natuurlijk wel gebeurt is dat de macht ons bij de keel heeft. Men kan nu elke dag een volgende plaag over ons afroepen. Mochten regeringen ineens besluiten om te gaan bezuinigen dan zal een grote economische crisis onvermijdelijk zijn. Het zal wel één van de zeven plagen worden. Wanneer die komt is geen economische vraag maar een politieke. Een politiek die zich tegen de burger heeft gekeerd.

Duidelijk. De enige toevoeging die ik dan nog wil geven is dat het niet mijn intentie is om iets te beweren. Misschien schrijf ik het knullig. Ik had gehoopt het meer als een ‘wat als’ te brengen.

En wat nog wel mooi is om te vertellen dat mijn hele aflos-avontuur zeker begon met angst voor een falend systeem (dus zorgen voor zo min mogelijk schulden) heeft in de praktijk een veel positievere uitwerking op mij dan ik had kunnen verwachten. Door af te lossen, te beleggen (om er vervolgens jarenlang niet aan te zitten) en de hilarische voorraadkast heb ik sinds vier jaar meer rust dan ooit gevonden. Geen impuls aankopen meer, genieten van kleine dingen, en heerlijk kokkerellen omdat je altijd alles in huis hebt als je ineens een culinaire ingeving hebt. Mijn haastige houding is verdwenen.

Bedankt voor je antwoord. Ik neem hem mee in mijn gedachtegoed.

Und: Fijne dag iedereen! (vanmiddag valt nummer 12 op de mat 😉

Leg de macht bij een aantal personen en je leert hun ware aard kennen .
Ontneem hun macht , ze zullen dan niets meer voorstellen !

We zitten in een overgangsfase van collectieve bewustzijns ontwaking , dit is voor de wereld elite en de Vaticaan te bedreigend , vandaar the great build better ….vernietiging van ons bewustzijn …..middels vac (tox) cin campagne .
Hieronder een citaat uit 2016 van David icke …zeer toepasselijk op ons huidige lockdown onzin situatie ,

‘truth vibrations’.”

David Icke wist 20 jaar geleden al dat mensen zouden gaan ontwaken, zeg maar als het ware zouden wakker worden uit een soort sluimer toestand. Alles wat verborgen was zou naar de oppervlakte komen. De waarheid zou niet alleen naar buiten komen, maar kon ook niet tegengehouden worden vanwege die veranderende trillingen. Hij legt uit dat deze frequentie verandering te maken heeft met kosmische veranderingen, onder andere van onze zon. Daarbij gaan we van het ene tijdperk met een bepaalde trilling over naar een ander tijdperk met een hogere trilling. En die overgang, die verandering, daar zitten we nu midden in.

Cookies
Cookies

DONDERDAG 25 FEBRUARI 2021
07:33
Vaccinatiepaspoort: enkele reis of valstrik?
Griekse regering promoot digitale paspoortoplossing – Overeenkomst met Israël over de verplaatsing van gevaccineerde burgers en contacten met niet-EU-landen Het Verenigd Koninkrijk is een van de landen waarmee Griekenland diplomatieke contacten is aangegaan zodat het verkeer van gevaccineerde burgers zonder aanvullende beperkingen kan plaatsvinden.
De Griekse idee van een digitale vaccinatie certificaat dat pan-Europees moet – indien mogelijk universeel – erkenning en geldigheid reeds veel aanhangers heeft gevonden, omdat het de aanzienlijke herstart van zal vergemakkelijken toerisme .
Volgens verklaringen van Kyriakos Mitsotakis aan Bloomberg, zal het certificaat het reisproces vereenvoudigen door de pandemische beperkingen voor gevaccineerde mensen effectief op te heffen. Overheidsbronnen staan ​​erop dat het certificaat zal dienen als middel om gevaccineerde burgers te faciliteren en niet als middel tot discriminatie.
Convergentie met andere regeringen
“Veel lidstaten zijn geïnteresseerd om het idee verder te overwegen”, zei de Griekse premier, “omdat hun burgers vooral tijdens de zomervakantie willen reizen.” Onder hen zijn Cyprus, dat soortgelijke plannen heeft aangekondigd, Oostenrijk, dat samenvalt met het Griekse initiatief, Zweden en Denemarken, waar al een digitaal certificaat wordt verstrekt aan gevaccineerde burgers en binnenkort beschikbaar zal zijn via een mobiele applicatie.
Estland gaat in dezelfde richting en ontvangt nu al bezoekers met een vaccinatiecertificaat, terwijl het samenwerkt met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om een ​​digitaal certificaat te ontwikkelen.
Overeenkomst met Israël enzovoort
Ons land heeft al met de regering van Israël afgesproken om het verkeer van gevaccineerde burgers tussen de twee landen toe te staan ​​zonder aanvullende beperkingen – zoals de verplichting om een ​​negatieve test of quarantaine te verstrekken.
Volgens overheidsbronnen zijn er al diplomatieke contacten begonnen met verschillende landen en zullen naar verwachting binnenkort soortgelijke bilaterale overeenkomsten met niet-EU-landen worden aangekondigd, zoals het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Oekraïne, Australië, China, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. Arabië, Saudi-Arabië en Servië, die incidenteel aankondigden een certificaat te zullen afgeven aan zijn gevaccineerde burgers voor gebruik bij buitenlandse reizen.
Ook zijn er besprekingen gaande met de Verenigde Staten, een belangrijke toerismemarkt voor ons land, waar de nieuwe president Joe Biden de relevante overheidsinstanties al heeft gevraagd “de haalbaarheid te evalueren” van de digitale afgifte van vaccinatiecertificaten tegen COVID-19.
Veel analisten wijzen er echter op dat een vaccinatiepaspoort niet gelijkgesteld kan en mag worden met een immuniteitspaspoort. De reden hiervoor is dat wetenschappers op dit moment niet met zekerheid hebben geconcludeerd of de bestaande vaccins de overdracht van het virus door gevaccineerde mensen voorkomen.
Vragen over mutaties
Soortgelijke vragen rijzen over de effectiviteit van vaccins tegen virus varianten . Daarom wijzen sommige experts erop dat het vaccinatiecertificaat een gevaarlijke illusie van veiligheid kan wekken.
Sommige Europese landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, blijven sceptisch over het idee van een digitaal certificaat, in de overtuiging dat dit zal leiden tot een voorkeursbehandeling voor degenen die niet zijn gevaccineerd, ofwel omdat ze dat niet wilden, omdat ze dat niet konden, of omdat ze er gewoon niet in slaagden. Het is goed onderbouwd dat hun bezwaren verband houden met de intentie om binnenlands toerisme te “premium” en niet om reizen naar het buitenland te vergemakkelijken.
Een ander gegrond bezwaar met betrekking tot de adoptie van digitale certificaten houdt verband met het feit dat niet alle burgers “slimme” mobiele telefoons hebben met toegang tot de respectievelijke applicaties. Er zijn ook twijfels over de bescherming van het medisch geheim. Zeker is dat dit een onderwerp is dat nog lang in het nieuws zal blijven.
Toepassingen en digitale gezondheidskaart
Zurab Pololikashvili, secretaris-generaal van de Wereldorganisatie voor Toerisme, zei dat digitale certificaten en gerelateerde applicaties nodig zijn om de toeristenindustrie opnieuw te starten.
Daartoe ontwikkelt de International Air Transport Association een applicatie, de IATA Travel Pass, voor “slimme” mobiele telefoons, waarmee reizigers certificaten van vaccinaties of diagnostiek kunnen opslaan en beheren.
Als de toepassing op grote schaal wordt toegepast, kan het de gedrukte certificaten vervangen die, zoals later bleek, gemakkelijk vervalst, gewijzigd en natuurlijk verloren gaan, terwijl de controle ervan zeer tijdrovend is. Luchtvaartmaatschappijen zoals Etihad Airways en Emirates hebben al aangekondigd dat ze de digitale reispas van IATA gaan gebruiken, terwijl Qantas een vaccinatiecertificaat van al haar passagiers nodig heeft.
Saga Cruises zal een soortgelijk beleid volgen voor degenen die dit jaar aan boord van haar cruiseschepen willen gaan.
CommonPass, ontwikkeld met de steun van het World Economic Forum, maakt ook gebruik van QR-codes en legt een sterke nadruk op privacy, waardoor gebruikers kunnen kiezen wanneer en tot wie ze toegang hebben tot hun laboratoriumresultaten en hun vaccinatiegeschiedenis.
Technologiegigant IBM ontwikkelt een op blockchain gebaseerde Digital Health Card – de technologie die wordt gebruikt in cryptocurrencies zoals bitcoin – om vaccinatie of negatieve tests te certificeren voor zowel reizen als recreatief gebruik. Het idee spreekt ook particuliere bedrijven aan zoals Eventim, dat kaartjes voor concerten en andere shows verkoopt.
Grieks certificaat met veiligheidskleppen
Het ministerie van Digitale Overheid heeft al de applicatie ontwikkeld voor de afgifte van digitale certificaten voor degenen die in Griekenland zijn gevaccineerd. De gegevens worden verkregen uit het vaccinatieregister van IDIKA en om de gegevensbescherming te garanderen, zijn er drie veiligheidskleppen voorzien: QR-code, digitale stempel en unieke code.
Als de EU eenmaal gemeenschappelijke normen heeft vastgesteld, zou het Griekse certificaat internationaal kunnen worden gebruikt of zelfs als basis kunnen dienen voor een gemeenschappelijke Europese oplossing.
Wapens om te voorkomen dat mutaties de overhand krijgen – Wat is er mis en ze verspreiden zich snel in Attica
tovima.gr

Bericht uit de lokale krant pilitischios.grAnderhalve meter afstand of kilometers afstand voor altijd??

Online evenementbespreking. Organisatie: Chian Confederation and Counterweight Social SpaceDe Chian Confederatie en de Antivaros Social Space organiseren een Online Event-Discussie over het onderwerp: “Telewerken is blijven bestaan ​​- Problemen en mogelijkheden van medewerkers”
De huidige “noodtoestand” geeft vorm aan een nieuw sociaal en economisch landschap. Wat momenteel is vastgelegd en geïmplementeerd, blijft echter bestaan ​​na het einde van de pandemie. Tegelijkertijd is de institutionalisering van telewerken en de implementatie ervan een volledige bevrediging van de ambities van werkgevers. 
Dit nieuwe kader dat wordt gevormd, de evolutie ervan na de pandemie, de ambities van werkgevers, de grenzen van telewerken en de problemen en kansen die zich voordoen voor de wereld van werk zullen tijdens het evenement worden geanalyseerd en besproken, terwijl ervaringen met telewerken van de publieke en private sector in Griekenland en in EU-landen zal worden gepresenteerd.
Het online event – discussie vindt plaats op vrijdag 26/2/2021, 19.00 uur.
Interfereren:
Elias Ioakeimoglou, economisch analist
Dora Stathopoulou, lid van de “Antilogos” -fractie in de werknemersvereniging Werken
Alkistis Tsoulakou, voorzitter van de Nokia-werknemersvakbond
Gecoördineerd door Dimitris Antonoglou, Chian Confederation 
U kunt het online bekijken op https://www.facebook.com/chiasymp  en  https://www.facebook.com/antivaro.chios

Beste mensen met en van Gezond Verstand,
Vanmorgen zag ik een korte YouTube van Blue Tiger Studio:
Ingrijpende en unieke grondwetswijzigingen worden bewust verzwegen tijdens de verkiezingen!https://www.youtube.com/watch?v=qJJ64R4Zz8c
Het hele verhaal staat op BlueTube, maar die wil bij mij niet streamen.
https://bluetube.studio/video/6cc0c96e1/mediapanel-grondwetswijziging-het-belangrijkste
Van het beetje wat ik heb gehoord, begrijp ik dat dit ZEER VERONTRUSTEND IS.
Wie kan er bij BlueTube? En welke jurist wil er meer over vertellen in Gezond Verstand?

Overigens mijn grote dank voor Gezond Verstand. Het is onontbeerlijk!

Ja ik vond het een zeer mooi verhaal weer.
Hiervan heb ik een preview geplaatst op mijn website.
Tevens verwerkt in een nieuw artikel: Corona een jaar later
Ga zo door!!

Chapeau Karel wij en de onzen staan helemaal achter je en denken er helemaal hetzelfde over!Dank voor je inspanningen ook voor je team!
Er zijn te weinig onafhankelijke journalisten!!

Vanaf vandaag op het eiland Chios Griekenland is er een harde lockdown vanwege de dieprode besmettingen; van 19:00-05:00 een avondklok, alle winkels gesloten, om voeding te kopen moet je binnen de 2 km blijven, met de hond wandelen of een luchtje scheppen mag alleen in je eigen omgeving, voor andere activiteiten buitenshuis is er een formulier of SMS nummer waar gemeld moet worden wat je gaat doen… Welkom in het jaar 1984 van George Orwell

Lieve maria broos. Ik heb horen zeggen, dat er na de ..moord.. op JFK in 1963, zich een actieve groep vormde om te werken aan uitroeing van de DS/CABAL en intussen zijn er op zo’n 800 plekken op aarde groepen die zich daarmee bezig houden, allemaal aangestuurd door trump. De DS is verslagen intussen en er zijn de voorbij 1 1/2 jaar heel veel …TOPPERS… van hun functie ontheven, vriendelijk gezegd, zeker een miljoen. Hoe kwam het dat BIDEN veilig is opgeborgen? en er nu een toneelspeler ergens vanuit een filmstudio af en toe iets roept? Waar is lady GAGA? Wie zat er achter het opstappen van de italiaanse premier? Wie zijn er bezig met het ontmantelen van DOMINION? Hoe is het mogelijk dat amerika geregeerd wordt door THE ARMY?
Vasthouden aan het 3D beeld van de realiteit is zeer arm, vind ik. Gelukkig lees ik hier verwarmende verhalen, tijd voor een bijeenkomst ergens? In het midden van het land? Ik ben er bij, beloofd!! 😀

Cookies
Cookies

MAANDAG 08 MAART 2021
17:43
Login – Registratie
Maatschappij
Coronavirus: Brief van 20 wetenschappers tegen de lockdown-strategie
“Het is twijfelachtig hoe horizontale lockdown, een maatregel van openbaar beleid waarvan is aangetoond dat deze een verwoestend effect heeft op de gezondheid van de bevolking, wordt gekarakteriseerd als een” alarmerende maatregel “.
TOBIMA-team
08.03.2021, 16:05
     
Coronavirus: Brief van 20 wetenschappers tegen lockdown-strategie  tovima.gr

In een volledige scheiding van hun positie van de centrale keuze van lockdown- handhaving , als basismaatregel om de pandemie het hoofd te bieden, gaan 20 vooraanstaande wetenschappers verder met hun open brief.

Het zijn wetenschappers met verschillende specialiteiten, die het netwerk voor dialoog, onderzoek en analyse voor volksgezondheid hebben opgericht, een interdisciplinair team, zoals ze zeggen: “Productie van onderzoek, ideeën en beleidsvoorstellen voor een multidimensionale en globale benadering van volksgezondheid” .

Wat gaat er schuil achter de cynische “coöperatieve” Poetin – Erdogan
Zoals ze in de brief aangeven, is het de vraag hoe de horizontale lockdown, een maatregel van openbare orde waarvan is bewezen dat deze een verwoestend effect heeft op de gezondheid van de bevolking en praktisch de enige keuze is van de autoriteiten, wordt gekenmerkt als een ” slimme maatregel “en wordt beschouwd als een passende strategie van overheidsbeleid.».

Horizontale vergrendeling wordt gedaan op een manier die de wetenschappelijke gemeenschap en de samenleving beledigt
Ze benadrukken ook dat “na zoveel maanden de voortdurende strategie om de volksgezondheidscrisis te beheersen met het exclusieve instrument van horizontale vergrendeling wordt uitgevoerd op een manier die de wetenschappelijke gemeenschap en de samenleving beledigt. Vermoeidheid, langdurige ontneming van individuele en collectieve basisrechten (zelfs het recht op werk en een fatsoenlijk leven), zonder de noodzakelijke voorwaarden voor transparantie, informatie en wetenschappelijke documentatie, en schade aan de samenleving, stapelen zich op en ontmoedigen participatie van de burgers “.

Volgens hen “is zelfs nu een onmiddellijke wijziging van de managementstrategie nodig om de epidemie in de gemeenschap aan te pakken, op basis van gerichte volksgezondheidsmaatregelen, zoals het voorschrijven van de diagnostische test, serieuze epidemiologische surveillance in plaats van blinden en ‘willekeurig’. “en de onmiddellijke besluitvorming over de integratie van duizenden artsen uit de privésector in het beheer van de epidemie op het niveau van de eerstelijnsgezondheidszorg en dit alles in combinatie met selectieve en meer gespecialiseerde, in plaats van horizontale en ondoelmatige fysieke afstandsmaten” .

De volledige open brief van de 20 wetenschappers is als volgt:
De laatste tijd kijken we met toenemende bezorgdheid naar de acties van de openbare autoriteiten die het beheer van de COVID-19-epidemie in Griekenland hebben overgenomen. Hun aanpak wordt vaak gekenmerkt door tegenstrijdige beoordelingen en uitspraken, het niet communiceren over gezondheid, het creëren van een klimaat van angst, ondoorzichtigheid, wetenschappelijk niet onderbouwde beslissingen en obsessie met management met het exclusieve gebruik van horizontale en extreme beperkingen.

Het is de vraag hoe de horizontale lockdown, een maatregel van openbare orde waarvan is bewezen dat deze een verwoestend effect heeft op de gezondheid van de bevolking en praktisch de enige keuze is van de autoriteiten, wordt gekarakteriseerd als een ‘slimme maatregel’ en als een passende maatregel wordt beschouwd. strategie om een ​​volksgezondheidsprobleem aan te pakken. Het is geen toeval dat instanties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie lockdown omschrijven als de laatste en tijdelijke oplossing voor een noodsituatie, om tijd te besparen voor het versterken en actualiseren van gerichte maatregelen voor epidemisch beheer. Hoewel fysieke afstand een van de belangrijkste instrumenten is om het probleem aan te pakken, is een eendimensionale en continue toepassing van horizontale en extreme beperkingen meer een teken van verlegenheid en wanhoop dan evenwichtig en slim beheer.

De obsessie met horizontale lockdown wordt gepresenteerd als “harmonisatie” met de rest van Europa, een gebied dat een voorbeeld is van crisisbeheersing. COVID-19-sterfte wordt in Griekenland vaak besproken in vergelijking met andere Europese landen, maar er wordt geen rekening mee gehouden dat de eerste echte golf van de epidemie in het land plaatsvond in de herfst van 2020, terwijl Griekenland een van de laagste bevolkingsdichtheid heeft. in het algemeen. in de Europese Unie (voornamelijk in gebieden buiten Attica) en veel minder voedsel in verpleeghuizen (waar het sterftecijfer dramatisch toeneemt), vergeleken met andere Europese landen. We blijven de kans missen die ons wordt geboden door het vrijwel onbestaande, vanwege de lage spreiding, de eerste golf en de volgende maanden van epidemiologische recessie, om een ​​epidemisch reactiesysteem in de gemeenschap te ontwerpen. We hadden uiteindelijk een van de moeilijkste en langstlopende lockdowns in Europa (en daarbuiten), wat het probleem duidelijk nog steeds niet oplost, ook al is de bevolking opmerkelijk compliant in vergelijking met andere landen, volgens objectieve gegevens. Google Mobility. Tegelijkertijd valt ook de onbetrouwbaarheid op van de schema’s van horizontale inclusiemaatregelen, die nooit zijn nageleefd maar voortdurend worden uitgebreid, en ook de afwezigheid van een gestructureerde strategie aantoont. hoewel de bevolking opmerkelijk compliant is, vergeleken met andere landen, volgens objectieve Google Mobility-gegevens. Tegelijkertijd valt ook de onbetrouwbaarheid op van de schema’s van horizontale inclusiemaatregelen, die nooit zijn nageleefd maar voortdurend worden uitgebreid, en ook de afwezigheid van een gestructureerde strategie aantoont. hoewel de bevolking opmerkelijk compliant is, vergeleken met andere landen, volgens objectieve Google Mobility-gegevens. Tegelijkertijd valt ook de onbetrouwbaarheid op van de schema’s van horizontale inclusiemaatregelen, die nooit zijn nageleefd maar voortdurend worden uitgebreid, en ook de afwezigheid van een gestructureerde strategie aantoont.

Zoals verwacht heeft de beheersimpasse geleid tot krampachtige, onpraktische en problematische voorstellen, zoals de sluiting van parken, de sluiting van archeologische vindplaatsen, de beperking van het buitenverkeer, de “criminalisering” van lichaamsbeweging en het verbod op beweging na bepaalde uren. . Dergelijke maatregelen verergeren de gezondheid van de bevolking en zullen het probleem waarschijnlijk verergeren door de planning te verlengen in minder tijd die beschikbaar is (bijvoorbeeld in supermarkten en in het openbaar vervoer) of door bijeenkomsten binnenshuis aan te moedigen (bijvoorbeeld huizen). En eigenlijk in een periode met relatief goede klimatologische omstandigheden, voor het seizoen. Bovendien wordt het mentale evenwicht van kinderen ernstig aangetast door de voortdurende beslissingen om scholen te openen en te sluiten, op basis van tegenstrijdige berichten van de wetenschappelijke gemeenschap, die enerzijds erkennen dat scholen niet significant bijdragen aan de verspreiding van het virus en even later aanbevelen ze weer te sluiten. Dit alles is blijkbaar besloten om ziekenhuizen te beschermen, die onder druk staan ​​omdat de eendimensionale strategie en het gebrek aan preventiemaatregelen in de gemeenschap hebben geleid tot een doodlopende vicieuze cirkel van probleembeheer door ziekenhuizen alleen, vaak zelfs op het niveau van bemonstering en diagnostiek. Daarom hebben we het basisprincipe van het omgaan met epidemieën in de gemeenschap omgezet in preventie in het tertiaire ziekenhuis. Dit alles is blijkbaar besloten om ziekenhuizen te beschermen, die onder druk staan ​​omdat de eendimensionale strategie en h

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.