Scroll Top

Duits boerenprotest is bezig aan een volksopstand

Duitse boerenprotest
Duits boerenprotest is bezig aan een volksopstand

Diana Saaman

Verslaggevers en leveraars van commentaar in Nederland wijzen op de Duitse boerenprotesten als zouden deze het voorbeeld van de Nederlandse boeren volgen. Dat is onjuist. De Duitse boerenprotesten leggen de basis voor een volksopstand. De boeren worden daarbij geholpen door de recente snelle opkomst en groeiende populariteit van de AfD (Alternative für Deutschland). Het volk, boer en burger, heeft schoon genoeg van de roofbouw in het land door de binnenlandse politiek en Europese regelgeving.
D

e Duitse boeren bijten nu de spits af door voor een massale en fysieke demonstratie te kiezen. De snelwegen rondom Brandenburg en Beieren stonden op de eerste actiedag begin januari helemaal vol met tractoren, alsook op de slotdag in Berlijn. Die tractoren op snelwegen zijn ongeveer de enige overeenkomst – zij het in veel uitgebreidere mate – die het Duitse protest heeft met die van de nu bijna al vergeten tijd in Nederland.

Wat we nu in Duitsland zien is niet alleen een strijd van boeren, maar ook van diverse andere groepen. Het water staat ook aan de lippen van de transportsector, de industrie, de mkbsector en verarmde burgers. Dat is anders dan in Nederland, waar de boeren besloten voornamelijk voor hun eigen hachje te kiezen. Het gaat bij onze oosterburen om fundamentele zaken, die alle Duitsers raken. Ze zijn het zat om de klimaatplannen, steun aan Oekraïne en de immigratie te financieren, met als gevolg dat door de verhoogde kosten zij met hun bedrijf of gezin niet meer rond kunnen komen. Uit alle peilingen blijkt dat de regering Scholz geen enkele steun meer van de bevolking mag verwachten.

Terugkijkend naar het Nederlandse protest van de boeren valt op dat zowel de regering als de boerenpartijen elkaar – en dus de bevolking – overspoelden met drogredenen. In Nederland ging het boerenprotest met name over de toenemende regelgeving en de veronderstelde stikstofcrisis. Onderhuids speelt al decennialang in ons land een gecompliceerde problematiek vanwege de structuur van de landbouwsector, die tijdens de boerenacties niet of nauwelijks aan bod kwam. De Nederlandse boeren speelden in op emoties van burgers door een slachtofferrol aan te nemen. De overheid beschimpte de veesectoren over stikstofvervuiling, waarbij het standpunt over stikstof werd gepresenteerd op een manier waarop het niet nodig leek om (sowieso onlogisch) bewijs te hoeven leveren.

– Het artikel gaat verder onder de afbeelding –

Duitse boerenprotest

De relatie tussen de Nederlandse overheid en de veeboeren is troebel, omdat tussen de onwaarheden over stikstof het werkelijke probleem van een gigantisch mestoverschot – waarbij Nederland niet aan de voorschriften van Brussel gehoor kon geven – niet aan bod komt. Boerenorganisaties waren in staat gebleken het jarenlang onder het tapijt te vegen. Voor de overheid kwam de stikstofcrisis in het licht van het mestoverschot als geroepen; een reden om het mes legitiem in de enorme veestapel te kunnen zetten. Vóór de val van het Kabinet zou er een geldbedrag van 24 miljard euro beschikbaar komen voor investeringen in een landbouwtransitie. Die plannen bestaan vooral uit technische innovaties, waarbij de stikstofammoniak in de stal blijft. De woorden ‘mestoverschot’ en ‘mestfraude’ zijn niet gevallen, laat staan dat het wordt aangepakt. Zo’n enorme hoeveelheid geld van de belastingbetaler is niet meer dan een dure kluit in het riet.

Margreet Booij voegde hier aan toe: De grote boerenprotesten begonnen met kleinere plaatselijke acties, voordat het hele land er het toneel van werd. Ze waren tot in de finesses voorbereid, met zorg om ze vredig te houden ter voorkoming van schadelijke opinie. Ook de horecasector, installateurs en zelfs treinmachinisten schaarden zich achter de protesten, evenals veel gewone burgers. De meest gehoorde opmerking is in Duitsland al geruime tijd Die Ampel Muss Weg (de stoplichtregering moet weg). De belangrijkste redenen hiervoor zijn de steeds verder oplopende en niet meer op te brengen lastenverzwaringen, het kapotmaken van de gehele industrie en de miljarden die letterlijk cadeau worden gedaan aan de meest onzinnige projecten wereldwijd, zoals bijna een half miljard euro voor de aanleg van fietspaden in Peru. Het boerenprotest heeft het kabinet Scholz op vrijdag 5 januari doen besluiten om de per 1 januari ingevoerde afschaffing van de diesel-subsidie te beperken tot 40% in 2024.

– Het artikel gaat verder onder de afbeelding –

Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #81

In dit nummer onder meer:

Controversiële spreidingswet heeft meerderheid
Geopolitieke spanningen Jemen tonen zwakte VS
De misdaden van zowel Pfizer als EMA
Overzicht diverse leugens en motivering
Poortwachters als handlangers overheid

De boeren, en in toenemende mate ook de burgers, beseffen dat door de wensen van de globalisten de hele agrarische sector moet verdwijnen. In twintig jaar tijd is het aantal boerenbedrijven met nagenoeg 70% afgenomen, van 900.000 naar 300.000. Met 3D geprint vlees heb je geen boeren meer nodig, geen dieren, geen weilanden, geen dierenartsen en geen slachthuizen. Men bespaart daarmee dus veel op de agrarische productie en voor de kleine groep superrijken levert het miljarden op. Hetzelfde geldt voor vertical gardening; dat heeft geen ruimte nodig, geen personeel, geen zon, geen regen en geen insecten. Alles in containers op schuim laten groeien met kunstmatige verlichting en bewatering.

Door negen Europese landen werd solidariteit betoond; boeren en andere sympathisanten die zich aansloten bij de protesten. Het broeit bijzonder in Duitsland, want ook de hele middenstand staat op omvallen. Kanselier Scholz had de horeca stellig beloofd het BTW tarief van 7% te handhaven, maar in januari is dit desondanks naar 19% verhoogd. Ook de tol op vrachtwagens is met 85% verhoogd. Opvallend is dat de reguliere media langzaam steeds meer afstand nemen van de regering Scholz. De boeren waren even weer naar huis, maar op 18 januari waren ze terug in Berlijn, in verband met een debat in het parlement over de agrarische toekomst. De aanwezigen hebben aangegeven ook na het weekeinde door te gaan met demonstreren. Zij voorspelden dat zondag 21 januari het hele land zou worden platgelegd. Men wil het hele volk en alle bedrijfsbranches zodanig mobiliseren dat het hele land letterlijk tot stilstand komt en men zegt zolang door te gaan totdat de Scholz-overheid reageert. Niet de Nederlandse boeren, maar de Duitse boeren hebben met deze acties omringende landen geïnspireerd om zich bij het agrarische protest aan te sluiten. Nu zelfs ook Griekenland.

– einde artikel –

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 81

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.