Scroll Top

Formatie paringsdans en de PVV

79 Het november verkiezingen­tumult richting Agenda 2030 min
Formatie paringsdans en de PVV

Cornelis de Deugd

We zijn traditiegetrouw, na de laatste verkiezingen, in een soort politieke paringsdans terechtgekomen. Partijen gaan elkaar paaien of laten elkaar vallen om te zien wie er boven komen drijven teneinde een regering te vormen. Zie het als het beklimmen van de apenrots genaamd Regeringsmacht, waarbij de ‘minderen’ gaandeweg plaats moeten maken voor de ‘meerderen’. GL-PvdA heeft echter ver voor de verkiezingen al een immens voorschot genomen op deze paringsdans door Frans Timmermans, met veel nadruk, als beoogd premier en redder des vaderlands op het schild te hijsen. De drang van GL-PvdA om de paringsdans over te slaan is weinig minder dan een geplande machtsgreep, met Timmermans aan het roer. Tegelijk heeft de PVV een monsterzege behaald met behoorlijk andere opvattingen over het redden van Nederland. De PVV zit hierdoor, met een groot reservoir aan ontevreden kiezers, behoorlijk in de weg.
D

e PVV is al vanaf het prille begin een paria geweest in de politiek, Geert Wilders stapte indertijd uit de VVD naar aanleiding van het VVD-standpunt over mogelijke toetreding van Turkije tot de EU. Velen zagen hierin echter een diepere onvrede over mainstream (VVD) politiek die weinig of geen waarde hecht aan nationale belangen. Wilders kreeg altijd veel kritiek op zijn analyse van de islam en het daaruit volgende standpunt dat islam, ad fundum, onverenigbaar is met een moderne pluriforme samenleving. De PVV werd ook snel ‘extreemrechts’ genoemd terwijl hun standpunten, in doorsnee, nog het meest overeenkomen met die van klassieke socialisten van voor het Nieuw Links van 1968. Dit is ongetwijfeld voer voor debat, maar feit is dat deze labels steeds gebruikt zijn om PVV ad infinitum weg te laten kwijnen in het melaatsenhoekje.

De paria status van de PVV is nooit opgeheven, ook niet na de recente verkiezingsoverwinning. Ondanks dat er veel gezegd kan worden voor de stelling dat PVV meer mainstream is geworden. De harde islamkritiek is van zijn scherpe kantjes ontdaan. De PVV zag geen principiële bezwaren tegen grondwet-, mensenrechten- en Neurenberg Code schendingen gedurende de Covid hoax. De PVV is tegen het klimaat- en het stikstofbeleid om sociaal-economische redenen, maar niet uit principiële overwegingen.

79 Het november verkiezingen­tumult richting Agenda 2030 min

Een partij die met stip de grootste is, kun je niet zomaar uitsluiten binnen de Nederlandse verhoudingen. Toch willen de Groene Zuil partijen, en dan met name GL-PvdA, eigenlijk niet in één kabinet met PVV. De vraag rijst in welke mate deze weerzin te maken heeft met de paria status van de PVV – alsof dat een besmettelijke ziekte is, die hun moreel aantast. De mist van geheimzinnigheid rond de formatie suggereert het laatste, maar de veel grotere vraag is in welke mate men eerder (of eveneens) een heel groot programmatisch probleem heeft met de PVV.

Het PVV-programma gaat, al is het in relatief milde termen, wel degelijk in tegen de hoogste dogma’s van de Groene Zuil, zoals met name klimaat/energie, stikstof en migratie. Deze onderwerpen zijn echter gefundeerd in dogma’s en niet in de materiele werkelijkheid, waardoor een inhoudelijk debat over deze onderwerpen onmogelijk is. Zo kun je op basis van eenvoudige wiskunde op een half A4tje laten zien dat door de mens geproduceerde CO2 geen meetbaar effect heeft op het klimaat. Het nut van de verzonnen maatregelen is daarom een geloofskwestie. De modellenwerkelijkheid rond stikstof laat eenzelfde beeld zien. Het wel of niet afschaffen van boeren heeft geen invloed en is daarmee eveneens een geloofskwestie. De EU bestaat uit 27 landen met 27 legers, en die zijn blijkbaar niet in staat de migratie te reguleren of te stoppen. Dit is uiteraard niet waar en daarmee eveneens een geloofskwestie. Een inhoudelijk debat is er dan een van geloof tegenover werkelijkheid, globalistische luchtfietserij tegenover nationaal pragmatisme. Deze dogma’s staan echter hoog in het vaandel van GLPvdA en worden gezien als hoogst noodzakelijk in de redding van Nederland die GL-PvdA voor ogen heeft – een redding die overigens gedetailleerd in lijn is met de zeventien SDG’s van de VN en Agenda 2030. Klinkt toch als een schier onoplosbaar probleem. Dit geldt overigens ook voor de VVD, al zijn zij voorzichtiger dit aan de grote klok te hangen.

– Het artikel gaat verder onder de afbeelding –

Nummer 80 min
Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #80

In dit nummer onder meer:

Vernietiging van onze vaderlandse visserij
Eindejaarsoverdenkingen
De kraamzorg en het grote taboe
Eugenetische maatregelen gehandicapten
Voortdurende genocide in Gaza

Er zijn, kijkend naar zetel aantallen, wel degelijk opties zonder PVV, maar hierbij moet de PVV dan wel op een of andere manier buiten spel gezet worden. De vraag is hoe de Groene Zuil partijen dat kunnen doen zonder zich schuldig te maken aan het opzettelijk uitsluiten van de grootste partij. Opties zonder PVV vergen tevens vele partijen die het eens moeten worden én het vergt, de door weinigen gewenste, terugkeer van de VVD. Een verslagen VVD die beter, buiten beeld, ontevreden PVV overlopers gaat terugwinnen. Niets wijst erop dat dit zal gaan lukken met kabinetsdeelname.

De opties mét PVV vereisen dat minimaal VVD of GL-PvdA deelneemt. Echter onder de streep zijn er zowel met de VVD als met GL-PvdA, binnen zekere marges, vergelijkbaar grote programmatische verschillen. Regeringsdeelname door de PVV is, zogezegd, een complexe aangelegenheid; de geloofsbelangen zijn heel groot en in hoge mate onverenigbaar. Een schier onoplosbaar probleem. Gaat GL-PvdA op een of andere wijze de macht grijpen?

– einde artikel –

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 80

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.