Scroll Top

Big Pharma is een criminele organisatie in het kwadraat

78 Big Pharma is een criminele organisatie in het kwadraat kopie
Big Pharma is een criminele organisatie in het kwadraat

Bert Egberts

De afgelopen drie en een half jaar zijn steeds meer mensen zich gaan realiseren dat de farmaceutische industrie de eigenschappen van een criminele organisatie uitstraalt. Maar dit is al decennialang een feit. Het betreft een bedrijfstak waarvan men dacht dat deze zich enkel en alleen inspant voor verbetering van de menselijke gezondheid door middel van het bestrijden van ziektes met uiteenlopende oorzaken. Men ging ervan uit dat deze bedrijfstak met preventieve middelen het doel van vermindering van menselijk leed voor ogen had. Alle bedrijven dienen voor eigen voortbestaan winst te maken. Maar het idealistische menslievende beeld van de farmaceutische industrie heeft deze industrie in staat gesteld om systematisch meer te verdienen met praktijken die verbetering van gezondheid en preventie van ziekten juist ondermijnen. De farmaceutische industrie heeft totaal geen belang bij het ontwikkelen van een behandeling van een ziekte, het gaat erom een klant voor het leven aan zich te binden.
H

et is de rijkste industrie ter wereld, en ze is met haar rijkdom in staat gebleken overheden en medische organisaties diep te infiltreren en corrumperen. Dit stelde Big Pharma in staat om gezonde mensen middelen toe te dienen waardoor zij ziek werden. Eenmaal ziek, dan staat deze industrie klaar met een schijn-medicamenteuze therapie. Een tragisch voorbeeld hiervan was de AZT-behandeling bij een positieve hiv-test waardoor de desbetreffende personen het aids-ziektebeeld kregen en overleden. Een meer recent voorbeeld is de Covid-19-injectie waarvan mensen ernstige bijwerkingen ondervonden tot overlijden aan toe. U zal zich kunnen herinneren dat Covid-gevallen effectief konden worden behandeld met de middelen Hydroxychloroquine en Ivermectine. Dit heeft mogelijk levens gered. Maar tijdens de coronaperiode was het voorschrijven hiervan verboden op straffe van boetes en schorsingen van artsen. Want, zoals ons elke dag opnieuw werd verteld, het wachten was op een effectief ‘vaccin’.

Het staat onomstotelijk vast dat Big Pharma altijd het verdienmodel voor zichzelf op de eerste plaats heeft staan. Nog een voorbeeld is dat terwijl met andere middelen enorme winsten worden geboekt, een medicijn voor een zeldzame ziekte onbetaalbaar wordt gemaakt. Naast infiltratie en corruptie speelt de farmaceutische marketingmachine met haar misleidende marketingtechnieken een zeer belangrijke rol. In de VS is deze situatie ernstiger dan in Nederland, omdat geneesmiddelenreclame via tv-commercials daar toegestaan wordt, maar in ons land is verboden. Dat neemt echter de zeer grote invloed van Big Pharma in Nederland niet weg. Deze vindt plaats via artsenorganisaties, universiteiten en ook door het rechtstreeks manipuleren van artsen om bepaalde geneesmiddelen voor te schrijven.

78 Big Pharma is een criminele organisatie in het kwadraat kopie

Om u een idee te geven hoe dat in zijn werk gaat, volgt hieronder het relaas van de schandelijke weg van het middel Neurontin naar de nietsvermoedende patiënt. Neurontin werd in 1993 goedgekeurd om voorgeschreven te worden bij epilepsie en bij het verlichten van zenuwpijnen. De omzet bleef achter bij de verwachtingen, wat reden werd om talrijke misleidende marketingtactieken toe te passen. Oorspronkelijk door Parke-Davis geïntroduceerd, werd het middel in het jaar 2000 door Pfizer overgenomen. Een manier om de omzet te verhogen is gebruik te maken van een onwettige tactiek bekend als ‘illegale offlabel-marketing’. Het offlabel voorschrijven van een medicijn – waarbij het gebruikt kan worden tegen een aandoening waarvoor het niet is bedoeld – is toegestaan. Maar om er dan reclame voor te maken voor aandoeningen waar het niet voor is bedoeld, is niet toegestaan. Het indicatiegebied van Neurontin werd uitgebreid als toepasselijk voor bipolaire stoornis, pijn, migraine en ontwenning van drugs en alcohol. In 2001 werd al meer dan 80% van de omzet van $1,8 miljard opgebracht door deze off­label-indicaties, wat in 2004 opliep tot $3 miljard per jaar.

Deze illegale marketingmethode omvat een aantal trucs die ook in Nederland worden toegepast. Praktiserende huisartsen en specialisten worden getraind om spreekbeurten te houden voor regionale collega’s, en worden daar rijkelijk voor beloond. Ze moesten een uitgekiend verhaal over Neurontin presenteren met voornamelijk voordelen van het offlabel voorschrijven. Academici werden met studiebeurzen, onderzoeksbeurzen en spreekbeurten verleid om Neurontin aan patiënten toe te dienen. Over een periode van vier jaar kregen ze daarvoor $158.250 betaald. Tevens werden ‘onbeperkte educatieve subsidies’ met winstoogmerk beschikbaar gesteld aan medische onderwijsbedrijven. Eveneens een veelgebruikte valse truc die door de industrie wordt toegepast, is de ‘seeding trial’, bestaande uit een onderzoeksprotocol opgezet door de marketingafdeling van de farmaceut en uitgevoerd door huisartsen en specialisten. Dit voldoet totaal niet aan de voorwaarden van een wetenschappelijk onderzoek. Vanwege deze praktijken werd Neurontin een van de bestverkopende Pfizer-medicijnen. Meer dan 78% van de 49 miljoen Neurontin-recepten in 2000 was geschreven voor een niet officieel goedgekeurd gebruik.

Deze methode wordt door alle grote farmaceutische bedrijven toegepast en is uitvoerig gedocumenteerd. Van de enorme boetes of schikkingen die worden opgelegd schrikken de bedrijven niet, want de winsten zijn veel hoger. In het boek De medische omerta van arts en emeritus hoogleraar interventieradiologie Jim Reekers, wordt het bovenstaande uitvoerig beschreven. Reekers beschrijft onder meer hoe minister Ernst Kuipers onderdeel is van deze verstoorde medische cultuur. Als arts deed Kuipers volop mee aan het ‘poenschepcircus’ waarbij prominente artsen, betaald door farmaceuten, verondersteld wetenschappelijke onderzoeken publiceren, om deze tegen betaling op congressen op exotische plekken in de wereld te komen toelichten. “Hij heeft jarenlang met de industrie overal studies gedaan, en hij was ook altijd op alle congressen.” Die zogenaamde wetenschappelijke publicaties die aan de lopende band verschijnen zijn heel vaak geschreven door iemand in dienst van een farmaceut, en dan wordt er even de naam van een prominente arts opgeplakt. Ernst Kuipers heeft jaren gehad dat hij honderd publicaties schreef, dat zijn er twee per week. “Dat is niet alleen fysiek onmogelijk, het is überhaupt onmogelijk”, aldus Reekers.

– Het artikel gaat verder onder de afbeelding –

Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #78

In dit nummer onder meer:

Rechtszaken tegen Covid-injectiefabrikanten
Nieuwe fosfaatfantasie om Nederlandse boer weg te werken
Laatste updates in de Covid-‘vaccin’ nieuws
West-Azië in oorlog
Turbulente tijden in Kiev

Om een vollediger beeld van deze malafide werkwijze te krijgen, moeten regelgevende instanties als het EMA (European Medicines Agency) en de FDA (Food and Drug Administration) genoemd worden. Via wettelijke regels genereren zij al decennialang enorme sommen geld via de farmaceutische industrie.

Dat begon in 1992, met het aannemen in het Amerikaanse Congres van de Prescription Drug User Fee Act. Hierdoor werd het mogelijk voor de FDA om aan bedrijven vergoedingen te vragen voor de kosten die gemaakt moeten worden voor het testen van een geneesmiddel. Hetzelfde is gaan gelden in de EU voor het EMA. Op deze manier heeft er een enorme groei van inkomsten plaatsgevonden, die via farmaceutische bedrijven worden gegenereerd. EMA en FDA zijn daardoor meer geïnteresseerd geraakt in het binnenhalen van vergoedingen dan in het beschermen van consumenten tegen gevaarlijke producten, het doel waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Inmiddels verkrijgt het EMA 89% van zijn inkomsten uit deze vergoedingen. Om steeds meer geld te incasseren bestaan de keuringsprocedures ter goedkeuring van een geneesmiddel voor de helft uit alleen voor noodsituaties bedoelde versnelde procedures. Op deze manier is er voor beide partijen een win-winsituatie ontstaan, want de industrie weet van tevoren dat een middel wordt goedgekeurd, en het EMA verdient steeds meer geld.

Veel middelen zijn de laatste jaren uit de handel genomen vanwege gevaarlijke bijwerkingen. Want werking en veiligheid zijn niet in de eerste plaats de oogmerken waarop wordt getest. Het testen is voornamelijk een publiciteitsstunt. Regelgevende instanties zijn niets meer dan een onderdeel van de marketing van farmaceutische bedrijven waarbij ze het EMA en FDA in hun zak hebben zitten.

Big Pharma heeft macht over onze overheid. De Nederlandse overheid heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) gesloten. De donatie van $995.000 aan het RIVM is voor een periode van 25 maanden, en specifiek bedoeld voor ‘kennisoverdracht’ naar ‘low and middle income countries’. De schenking is in augustus van dit jaar vastgesteld, maar bij het RIVM zelf is er niets over te vinden.

Op deze manier koopt een organisatie als die van Gates invloed in de wetenschap en politiek. In normale tijden zou een terechte vraag zijn of het RIVM dit geld moet aannemen, waarop het antwoord natuurlijk ontkennend zou zijn. Maar deze wereld is al decennialang anders geregeld. De Europese Unie, overheden, universiteiten, vele ziekenhuizen en bedrijven worden financieel gesteund door Big Pharma en zogenaamd filantropische organisaties.

Wat hierboven is beschreven is de voorgeschiedenis van de uitgebreide criminaliteit van het Covid-bedrog, en het op regeringsniveau aanvaarden van gifstof die frauduleus als een ‘vaccin’ werd aangeboden, en al veel mensen zwaar ziek heeft gemaakt of de dood heeft ingejaagd.

– einde artikel –

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 78

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.