Scroll Top

Vogelgriep als pandemie in de startblokken (Diana Saaman)

Vogelgriep als pandemie in de startblokken min
Vogelgriep als pandemie in de startblokken

Diana Saaman

Een pandemie veroorzaakt door de vogelgriep lijkt in voorbereiding. Wereldwijd broeden bekende pandemiefanaten zoals Bill Gates, Marion Koopmans en diverse overheden op de vraag hoe een virusuitbraak veroorzaakt door de vogelgriep te regisseren. Volgens hun inschattingen staat het hoogpathogene vogelgriepvirus, de H5N1-variant, op uitbreken onder mensen.
D

e theorie is dat dit virus via varkens en nertsen (die zijn daar blijkbaar gevoelig voor) kan muteren en overslaan op de bevolking. Een ziekte die overslaat van dier op mens heet een zoönose. Na Covid werden de apenpokken bedacht. Dit is niet echt aangeslagen. Het heeft niet tot klemmende angst en prikbereidheid geleid.

Bill Gates meldt de laatste maanden in zijn toespraken dat de volgende pandemie vooral kinderen zal treffen. Dit is een misdadige techniek van de multimiljardair, omdat hij heel goed weet dat als het om kinderen gaat, ouders in alle staten zullen zijn. Bezorgde en bange ouders denken wellicht niet meer gewoon na en gaan ver om hun kroost te beschermen. Angstzaaien is de beste strategie om weer miljoenen, wellicht miljarden prikken te verkopen. De redactie van het online platform Redacted meldt dat Amerikaanse kinderziekenhuizen zich in rap tempo voorbereiden op een stroom aan zieke kinderen door de komende pandemie: extra bedden, aantrekken van personeel en educatieprogramma’s voor e-learning tijdens nieuwe lockdowns of hospitalisatie.

Tegelijkertijd berichten Amerikaanse zenders dat de toetsen examenscores van kinderen in de VS historisch laag zijn. De jeugd loopt zo’n twee jaar achter als het gaat om cognitieve ontwikkeling. Ook sociale vaardigheden scoren beduidend lager. Concrete voorbeelden die worden genoemd zijn dat kinderen het moeilijk vinden om te praten of om contact te maken met andere mensen, en dat veel kinderen en pubers lijden aan depressiviteit. De lockdowns en schoolsluitingen tijdens de coronacrisis zijn hier debet aan, zo wordt gesteld, maar de ziekenhuizen treffen momenteel dezelfde voorbereidingen voor de nieuwe pandemie met dit verschil dat de voorbereidingen van nu hoofdzakelijk op kinderen zijn gericht. De angstpropaganda begint op gang te komen.

Wat opvalt is dat reguliere media, wereldwijd, zonder enige nuance of terughoudendheid berichten over een mogelijke pandemie door vogelgriep. Het begon twee maanden geleden met een nieuwsbericht over een negenjarig meisje in Ecuador dat doodziek met longontsteking in het ziekenhuis was opgenomen met als testuitslag vogelgriep. Het zieke meisje werd een topic en haalde wereldwijd vrijwel alle kranten en nieuwszenders.

De Engelse krant The Guardian berichtte eind mei dat er in Engeland bij twee mensen de virusvariant H5N1 is aangetoond. Zij werden op het virus getest omdat zij onderdeel uitmaken van een onderzoeksgroep. De proef richt zich op de screening van een deel van de mensen die werkzaam zijn in de pluimveehouderij, kippenslachterij of vleesverwerkende industrie. Opgemerkt moet worden dat de twee mannen asymptomatisch waren, dus het was een verrassing dat zij positief testten.

Vogelgriep als pandemie in de startblokken min

De journalist van The Guardian haalt in hetzelfde artikel stevig uit naar de Engelse regering. De overheid zou te passief zijn en het grote gevaar van een vogelgrieppandemie niet serieus nemen. De journalist adviseert eigenlijk dat het houden van kippen, kalkoenen en ander pluimvee een onaanvaardbaar risico is. Wel weet hij te schrijven dat twee farmaceutische bedrijven een humaan vaccin aan het testen zijn op mensen, dat bescherming moet gaan bieden voor het geval er een pandemie door vogelgriep uitbreekt. Op medisch gebied worden alvast voorbereidingen getroffen.

De toon is gezet, en inmiddels is bekend dat angst nog het meest besmettelijk is. Vorige week riep de president van Brazilië, Luiz da Silva, de noodtoestand uit omdat in zijn land op een pluimveebedrijf vogelgriep is geconstateerd. Sindsdien zit de angst er goed in bij de Brazilianen. In de regio nabij het besmette pluimveebedrijf gingen mensen spontaan in lockdown.
De noodtoestand heeft twee redenen. Op de eerste plaats het exportbelang. Er wordt jaarlijks door Brazilië voor tien miljard dollar aan kippenvlees uitgevoerd. Hoewel nog nooit is aangetoond dat door het eten van kippenvlees mensen met de vogelgriep besmet kunnen raken, is het bestaan van ziekte in de pluimveesector geen goede reclame voor de kippenvleesexport.

De gevestigde media schuwen niet om pandemische voorspellingen te doen als het gaat om vogelgriep bij mensen. In Nederland duikt het de laatste twee jaar bij pluimveebedrijven regelmatig op. Als er enkele kippen positief testen, worden alle dieren van het bedrijf vergast; er komt een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer en het bedrijf wordt geheel ontsmet. In die twee jaar zijn er zo’n zes miljoen kippen om die reden in Nederland geruimd. Zo nu en dan worden meeuwen op het strand of vogeltjes in het bos dood aangetroffen. Sectieonderzoek duidt soms op H5N1, de vogelgriepvariant. Met radio- en televisiespotjes worden wij gewaarschuwd om een dode vogel zelf niet op te rapen, maar onmiddellijk de Gezondheidsdienst voor Dieren of de eigen gemeente te benaderen. Mannen in plastic pakken en met mondmaskers voor komen dan het kadavertje ophalen voor onderzoek.

Marion Koopmans, de veearts die een hoofdrol speelde bij de ontwikkeling van het Covid-bedrog in Nederland, en internationaal in samenwerking met de Amerikaanse hoofdrolspeler, Anthony Fauci, de uitbraak van het ‘virus’ frauduleus traceerde naar de dierenmarkt in Wuhan, sprak vorige week haar zorg uit over het risico dat de volgende pandemie wel eens de vogelgriep bij mensen kan zijn.

Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #68

In dit nummer onder meer:

Gemiste kansen voor verzet
Cognitieve oorlogsvoering
Plegen Maxima en kabinet landverraad?
De schadelijke pensioenwet
Geschiedenis van het coronavirus

Zij zei dat het virus verandert naarmate het onder de wilde vogelpopulatie circuleert. Zo duiken er nieuwe mengvormen op, die eigenschappen van twee verschillende vormen van het virus bij zich dragen. En we zien veranderingen optreden als dit virus bij andere diersoorten terechtkomt. “En als de eigenschappen van het virus veranderen, verandert ook het risico voor de mens”. Haar collega Thijs Kuiken, hoogleraar ‘viroscience’ aan het Erasmus MC vult Koopmans aan in de Leeuwarder Courant van 3 juni: ‘Het is niet meer de vraag of er een nieuwe pandemie komt door het vogelgriepvirus, maar eerder wanneer dat is’. Hij stelt verder dat mensen niet besmet raken door het eten van besmette dieren, maar doordat ze in aanraking komen met besmette vogels. Hij voegt eraan toe dat dit in Europa minder voorkomt dan in bijvoorbeeld China, waar kippen levend worden verkocht op de markt en ter plaatse worden geslacht. ‘Daarbij komt besmetting voor.’ Hij waarschuwt ook dat Nederland wel eens het epicentrum kan zijn, gezien onze veedichtheid. Verder pleit hij er in het artikel voor om de Nederlandse veehouderij te beoordelen volgens de ‘One Health’-benadering. Die noemt hij een geïntegreerde, verbindende aanpak die erop gericht is om de gezondheid van mens en dier en ecosystemen op een duurzame manier te optimaliseren. Lezers van Gezond Verstand weten dat het betreffende laboratorium van de Erasmus Universiteit zich in opdracht van Amerikaanse biowapenontwikkelaars bezighoudt met gain of function-onderzoek, waarbij pathogenen gevaarlijker en besmettelijker worden gemaakt. Ook weten we dat het hele One Health-verhaal uit de koker van de WHO komt, waarbij het er deze organisatie helemaal niet aan is gelegen om te streven naar gezondheid voor mens en dier, maar het louter gaat om winstbejag voor Big Pharma en bevolkingscontrole. Als het One Health plan wordt uitgerold zal het houden van enkele kipjes in eigen tuin verboden worden onder het mom van risico op ziekten. Het heeft ook een directe overlap met controle op voedsel. De WHO en de initiators van Agenda 2030 gaan bepalen wat wij eten, hoeveel en waar ons voedsel vandaan komt. Een moestuin of eitjes van eigen kippen zijn dan uit den boze.

Samenstellers van deze dictatuur geven, zoals in eerdere gevallen, duidelijke signalen af. Of het hen gaat lukken met het inzetten van de vogelgriep als nieuwe pandemie zal afhangen van de bereidheid van de bevolking om opnieuw mee te doen. Wederom hoeven wij niets te verwachten van vrijwel al de Tweede Kamerleden. In een debat met Landbouwminister Adema werd de zorg om een vogelgrieppandemie flink aangewakkerd. De parlementariërs vinden dat het te lang duurt voordat er een werkend vaccin is of een plan ligt om pluimveehouders die dat willen, uit te kopen. Enkele fractieleiders citeerden de uitspraken van Thijs Kuiken dat er een pandemie op de loer ligt. Adema zei dat Nederland er alles aan doet om de verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan. Hij voegde daaraan toe dat ook wat hem betreft sommige dingen sneller moeten gaan, maar dat bijvoorbeeld het testen van ‘vaccins’ of het invoeren van wetten om bedrijven te kunnen uitkopen, nu eenmaal tijd kosten. Hij beloofde de Kamer om voor de zomer met een plan te komen voor een intensievere aanpak van vogelgriep.

– einde artikel –

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 68

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.