Scroll Top

Roulette met gevaarlijke- en placebo coronaspuiten van Pfizer (Peter Pilon)

pfizer vaccin schade
Roulette met gevaarlijke- en placebo coronaspuiten van Pfizer

Peter Pilon

Deense wetenschappers hebben overtuigend bewijs gevonden dat een aanzienlijk percentage van de batches van het Pfizer BioNTech BNT162b2 Covid-19-‘vaccin’ dat in de EU werd  gedistribueerd waarschijnlijk uit placebo’s bestond, en dat de niet-placebo batches ernstige bijwerkingen veroorzaakten bij de ontvangers ervan. De wetenschappers publiceerden hun studie in maart jl. en het werd als brief ingediend bij het European Journal of Clinical Investigation. BNT162b2 is het zogenaamde ‘vaccin’ waarvoor toestemming voor gebruik in noodgevallen is verleend door de Amerikaanse Food and Drug Administration en andere autoriteiten. Het onderzoek trok aanvankelijk geen aandacht, maar recente mediaberichten brachten het aan het licht. De bron is een artikel van vijf Duitse wetenschappers, die publiekelijk de veiligheid van de ‘vaccins’ in twijfel hebben getrokken.

D

e Deense onderzoekers keken naar coronaspuiten van Pfizer-BioNTech die tussen december 2020 en januari 2022 in Denemarken werden toegediend en ontdekten dat partijen van de Pfizer-BioNTech Covid-19-prik netjes in drie groepen konden worden  verdeeld. Twee van de drie groepen veroorzaakten hogere dan normale percentages ernstige bijwerkingen. Voor de derde groep batches werden echter in totaal nul bijwerkingen gemeld.

De wetenschappers onderzochten ook gegevens die aangaven welke batches werden geïnspecteerd en getest door de overheid en ontdekten dat bijna geen van de batches uit de derde groep – geassocieerd met geen ernstige bijwerkingen – was geïnspecteerd.

De conclusie is dus dat ongeveer 30% van de batches van het Pfizer-vaccin die aan het publiek werden toegediend placebo’s waren. En erger nog, alles wijst erop dat overheden hiervan op de hoogte waren. Het blijkt dus dat er een waargenomen variatie van ernstige bijwerkingen in de batches van de coronaprik is, die in strijd is met de verwachte homogeniteit en verdeling hiervan tussen de verschillende batches. Er zou dus een batch-afhankelijke veiligheid bestaan. En dat rechtvaardigt de vraag of men actief aan het experimenteren was met het publiek, en of men misschien het feit dat de coronaprikken tal van bijwerkingen hadden wilde verdoezelen. Met andere woorden, er zou zich onder de coronaprikken een hoog percentage aan placebo’s bevinden.

In Denemarken werden de batches met coronaprikken in drie categorieën verdeeld: de eerste categorie batches, circa 60%, hadden een matig of matig verhoogd niveau van bijwerkingen. Hier werd één ernstige bijwerking per vierhonderd doses geregistreerd. De tweede categorie batches werd geassocieerd met een buitengewoon hoog niveau van bijwerkingen. Hier zag men ernstige bijwerkingen bij één op de tien doses, goed voor bijna 50% van de vaccin- gerelateerde sterfgevallen in de steekproef.

Sommige batches hadden zelfs een nog hoger aantal ernstige bijwerkingen: tot één op elke zes doses. Deze categorie  vertegenwoordigde slechts 5-10% van de totale hoeveelheid batches. Er zijn daarom verdenkingen dat deze bijzonder slechte partijen misschien stilletjes van de markt zijn gehaald door de volksgezondheidsautoriteiten. In de derde categorie, goed voor circa 30% van de batches, werden nul bijwerkingen gezien. Alles in deze batches wijst op een gelijkenis met een placebo. Uit het onderzoek bleek ook nog dat een vergelijking van de batchnummers met de openbaar beschikbare gegevens over de coronaprikbatches, tot de conclusie leidde dat bijna geen van de onschadelijke batches – in tegenstelling tot de zeer slechte en niet zo slechte batches – onderworpen zijn geweest aan enige vorm van kwaliteitscontrole. Uit de derde categorie werd dus niets getest. Met andere woorden, dit laat zien dat het er sterk op lijkt dat de toezichthouders hiervan op de hoogte waren. Ze wisten dat ze de placebo/zoutoplossing niet hoefden te testen. Het zou verspilling van hun tijd zijn geweest, dus dat deden ze niet. Al met al kunnen we concluderen dat het er alle schijn van heeft dat men op mensen aan het experimenteren is geweest. Een derde deel van de toegediende injecties bleek een placebo te zijn, waarmee de bevolking dus werd voorgelogen. Maar toen men ontdekte dat een bepaald aantal flacons een inhoud met een hoog percentage aan ernstige bijwerkingen bleek te bevatten, heeft de overheid deze batches stilletjes van de markt gehaald.

pfizer vaccin schade

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat toen men ontdekte dat er een schandalig hoog aantal bijwerkingen was als gevolg van de coronaprikken, de enige manier om dit te verzachten en het publiek kalm te houden, was om ze een placebo te geven. Op die manier zou het totale aantal bijwerkingen naar verhouding veel lager zijn.

Normaal gesproken zijn er bij vaccinaties een gemiddeld aantal bijwerkingen van 1% (VEARS, Lareb). Dat is hier in het geheel niet het geval. De vraag is nu of deze bevindingen van de Pfizer-prikken gelden voor alle landen. Dit moet natuurlijk worden onderzocht, en we zouden graag zien dat ook hier in Nederland zulk onderzoek zal plaatsvinden. Het RIVM en het CBS blokkeren echter elk onderzoek hiernaar, met het excuus dat het om privacy zou gaan.

Het roept dan ook de vragen op: “Deden ze dit echt, en waar deden ze dit? Hebben ze mensen laten weten dat ze mogelijk een placebo kregen? … Waren de mensen zich ervan bewust dat ze in wezen deelnamen aan een klinisch experiment?” Want dat is wat het was. Het was een test, je was een proefkonijn … en ze waren gegevens aan het verzamelen. Vanzelfsprekend is dit onwettig.

Tegelijkertijd vond in de VS een vergelijkbaar onderzoek plaats. Mike Yeadon, voormalig vice CEO van Pfizer, en zijn onderzoekers, hebben gegevens verzameld over overlijden en ernstige bijwerkingen in de VS, uit een database met meer dan 700.000 bijwerkingen veroorzaakt door de Moderna-, Pfizer- en Janssen-spuiten. Deze zogenaamde ‘vaccins’ zijn ingezet in verschillende batches. Evenals bij het onderzoek in Denemarken zien we hier dat een klein percentage van de batches zeer toxisch was, hetgeen binnen enkele dagen of weken na de injectie leidde tot ziekenhuisopname, invaliditeit en/of overlijden. En ook hier blijken grotere percentages minder bijwerkingen te geven en zelfs op placebo’s te lijken. Deze drie bedrijven worden er dan ook van verdacht dat zij hebben samengewerkt om de dodelijke effectiviteit van de gevaarlijke batches stilletjes te controleren. Privé uitgelekte documenten van de CDC, het Amerikaanse RIVM, tonen een lijst met vervaldata die alleen op de batches zijn aangebracht die giftig blijken te zijn. Dit is logisch, want er zou geen reden zijn om vervaldata te plaatsen op placebo’s met alleen een zoutoplossing. Bij de dodelijke flacons echter wel. Deze manier van werken stelt overheden in staat dodelijke partijen op specifieke bevolkingsgroepen te richten. Het lijkt er nu op dat dit in de VS is gebeurd, en wel gericht op de ‘rode’ (Republikeinse) staten.

Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #71

In dit nummer onder meer:

Rutte’s onaanvaardbare plannen voor de herfst
Gevaarlopende duurzaamheidsdoelen
De menselijke maat bij de politie
CBDC-monetair systeem gedoemd tot falen
Welke macht heeft een demissionair kabinet?

Analyse van het aantal sterfgevallen per 100.000 burgers die de coronaprik ontvangen hebben in 50 staten, laat ons zien dat de overgrote meerderheid van de sterfgevallen door de gifspuit plaatsvindt in de Republikeinse staten. Sommige van deze staten tonen elf keer meer coronaprik-sterfgevallen dan andere staten. Republikeinse staten hebben gemiddeld twee keer zoveel doden en gewonden als blauwe (Democratische) staten. Dat is alleen mogelijk wanneer de rode staten tenminste twee keer zoveel dodelijke batches hebben toebedeeld gekregen. Het heeft er alle schijn dat hiermee de weegschaal van het democratische proces gekanteld wordt door het vermoorden van mensen die tegen de Grote Herstart van de Nieuwe Wereld Orde zijn. Al met al wordt steeds duidelijker dat er overal met de batches van de coronaprikken is geknoeid. Omdat de kwaliteits- en veiligheidscontrole nooit heeft plaatsgevonden, zou men abusievelijk flacons met verschillende inhoud hebben geproduceerd. Maar het is waarschijnlijker dat producenten en lieden van Volksgezondheid op de hoogte waren van deze verschillen en daarmee doelbewust en moedwillig zowel zeer toxische batches als placebo’s onder de bevolking hebben toegelaten.

– einde artikel –

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 71

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.