Scroll Top

De obscure cocktail van foute VWS-ambassadeurs (Peter Pilon)

gifspuit prik geld verdienen
De obscure cocktail van foute VWS-ambassadeurs

Peter Pilon

Geneeskunde is een nobel vak, waarbij de bekende eed van Hippocrates wordt afgelegd. Daarbij staat voorop dat de geneeskundige een patiënt nooit schade zal toebrengen, in welke vorm dan ook. Het is een ethische eed. Maar wanneer politiek en geld vermengd raken met geneeskunde, is dat doorgaans het recept voor een giftige cocktail. In voorgaande decennia werden huisartsen en specialisten dikwijls door de farmacie benaderd voor zogenaamde nascholingsactiviteiten, met door de farmaceut aangereikte pseudowetenschappelijke onderzoeken, zodat die artsen en specialisten vervolgens hun geneesmiddelen konden promoten.
M

enige collega heeft hiermee in één of twee avonden zijn of haar wintersportvakantie verdiend. Inhoudelijke controle was er niet, totdat circa vijfentwintig jaar geleden accrediteringscommissies werden opgericht die de invloed van farmaceuten op de nascholingen beperkten. Ook nu bekende anti-prik collega’s hebben zich daar in het verleden schuldig aan gemaakt. Hetzelfde geldt voor de politiek. Sinds de privatisering van de gezondheidszorg heeft de politiek zich de medische besluitvorming ingewurmd, wat zich ultiem manifesteerde in het recente Covid-beleid. Zowel geld als politiek vertroebelen de geneeskunde en doen de eed van Hippocrates vaak geweld aan. Wanneer beide aanwezig zijn, leidt dit maar al te gemakkelijk tot een dodelijke cocktail, waarbij blijkt dat geneeskunde ineens gemakkelijk te manipuleren valt. In de ogen van de bevolking heeft de geneeskunde een imago met een ethisch fundament. Immers, de arts is de deskundige en je twijfelt niet aan zijn of haar beslissingen, want de arts heeft altijd het aureool van de voornoemde eed boven zijn of haar hoofd.

Toch hebben we de afgelopen jaren een draconische verandering meegemaakt. In de duistere krochten van het mengsel geneeskunde, politiek en geld bleken vele artsen hun eed van Hippocrates te zijn vergeten en misbruikten hun status van betrouwbaarheid bij het grote publiek. De WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) en de wet WOO (Wet Open Overheid) tonen dit droevige verschijnsel aan. Droevig, maar ook crimineel, want naast de farmaceuten zijn de betrokken geneeskundigen en politici medeschuldig aan een verhulde massamoord op hun medemens. Het bewijs daarvoor komt uit vrijgegeven documenten van de voornoemde WOB en WOO.

De strategie van het ministerie van VWS (politiek) was om vooraanstaande artsen die bekendstonden als opinievormers te werven als ambassadeurs van hun beleid. Omdat veel politici verweven waren met het geld van de farmacie (via wetenschapssubsidies of familiebanden met de farmaceutische industrie) kon er achter de schermen indirect flink betaald worden. De MSM (Main Stream Media) gaf een prominent (en betaald) podium aan deze collega’s, die BN-ers werden toen het officiële Covid-verhaal centraal stond in de berichtgeving. Bekende voorbeelden zijn: Diederik Gommers, Ernst Kuipers, hoogleraar geneeskunde Marcel Levi en natuurlijk de viroloog/veeartsen Ab Osterhaus en Marion Koopmans.

De medische ambassadeurs en VWS zouden “met één mond spreken” wat betreft het managen van de vaccinatiecampagne. De gifspuiten moesten ten koste van alles worden bevorderd en er werd tijdens de Covid-periode door VWS ca. 20 miljoen betaald aan het reclamebureau Roorda voor het promoten van deze prikcampagne. Ook niet-geneeskundige BN-ers werden hiervoor benaderd en misbruikt. VWS wilde in februari 2021 bij wijze van marketingstrategie meer medische experts inzetten die invloed hebben op de publieke opinie. VWS noemde deze mensen ‘Key Opinion Formers’ (KOF’s), zo blijkt uit recent vrijgegeven WOB-documenten. KOF’s zijn bekende persoonlijkheden die bepalend zijn in hoe het gros van de bevolking denkt en zich gedraagt.

gifspuit prik geld verdienen

VWS had in februari 2021 enkele van deze medische opinievormers op het oog. Uit WOB documenten blijkt dat er tussen de geïdentificeerde ambassadeurs ook vaste experts uit het OMT zaten. Het gaat ondermeer om Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie. Onder de gescoute ambassadeurs zaten nog twee andere mensen die banden hadden met de overheid. VWS beschouwde deze mensen “min of meer als een interne partij”. Het gaat hier vermoedelijk om voorzitter van de Gezond heidsraad Bart-Jan Kullberg en de voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Ton de Boer. VWS maakte zich vanwege hun interne positie zorgen om de perceptie die de bevolking van hen had, en of zij “geen eigen belang hadden, dat afweek van het belang van VWS”. Een andere ambassadeur die VWS in het vizier had, was Patricia Bruijning, kinderarts.
De ambassadeurs werden geworven om de mening van het politieke narratief te ondersteunen. Met individuele sessies en groepssessies, en middels het plannen van structurele briefings door de Secretaris Generaal (SG) van VWS, werden zij de ‘steunzenders’ van ‘het verhaal’. Het RIVM hielp VWS bij deze briefings.

In het vorige maand verschenen uitstekende artikel Hoe VWS opinievormers tot haar ambassadeurs kneedde schrijven Wendy Mittemeijer en Cees van den Bos dat in februari 2021 het Team Monitoring en Analyse van VWS een lijst opstelde met mogelijke ambassadeurs van de vaccinatiecampagne van VWS. De KOF’s waren allen afkomstig uit de medisch wetenschappelijke hoek. Zij werden geprofileerd op basis van hun invloed op de publieke opinie en hun houding ten aanzien van de vaccinatiestrategie van VWS. Onder de KOF’s bevonden zich ook opinievormers die positief stonden tegenover massavaccinatie, maar zich licht kritisch uitlieten in de media over de snelheid of volgorde van vaccineren. Deze groep werd in de WOB-documenten geduid als KOF’s die ‘tegenstand’ boden, maar de potentie hadden om ‘ambassadeur’ te worden voor VWS. Het ging VWS om o.a. Ernst Kuipers, Diederik Gommers, Roel Coutinho, Wim Schellekens, Marcel Levi, Ted van Essen en Ab Osterhaus. Zij waren dus nadrukkelijk géén tegenstanders van massavaccinatie, maar waren wat kritisch ten aanzien van de wijze waarop dit werd uitgerold. Eenmaal omgezet tot een ambassadeur, zou men nauwer met deze opinievormers gaan ‘samenwerken’, hen ‘betrekken’ en ‘faciliteren’. Deze KOF’s tot ambassadeur omvormen had in februari 2021 de hoogste strategische prioriteit voor het campagneteam van VWS. Wie van de kandidaten uiteindelijk op het verzoek van VWS is ingegaan en zich heeft laten benoemen tot ambassadeur van ‘het VWS verhaal’, is niet bekend. Wel kan geconcludeerd worden dat deze mensen gedurende de pandemie groot voorstander waren van het inspuiten van de gehele bevolking, en zij zich als vaccin propagandisten hebben geprofileerd.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Op grond van de Geneesmiddelenwet is het verboden om voor het bevorderen van deelname aan een vaccinatieprogramma publieksreclame te maken, wanneer het een aanprijzing door wetenschapsbeoefenaren of bij het publiek bekende personen bevat. In wetsartikel (89b) staat dat het propageren van de Covid-19 spuiten daar ook onder valt. VWS overtrad daarmee de Geneesmiddelenwet!

Het is schokkend te vernemen dat de hierboven genoemde personen zich als artsen hebben ingelaten met politiek en met geld. Mensen als Jaap van Dissel kwamen dan ook in opspraak over vermeend overgemaakt geld. De KOF’s kregen binnen de VWS-strategie ook doelen aangereikt waarover zij in de media hun mening zouden geven. Deze doelen waren: strategie (Bruijning), snelheid van ‘vaccinatie’ (Kuipers, Coutinho, Levi), volgorde vaccinatieprogramma (Kuipers, Gommers, Bruijning), praktische uitvoering campagne (Levi, Coutinho), communicatie (Gommers) en kritiekbestrijding (Osterhaus). Ook andere KOF’s werden voor specifieke doelen ingezet. Tevens trok VWS ten strijde tegen zogenaamde desinformatie en dus werden de KOF’s ook ingezet bij het bestrijden van onwelgevallige informatie (de Denktank Desinformatie).

Wat stuitend is, is dat artsen – met uitzondering van veeartsen, die een vrijbrief hebben en geen eed van Hippocrates hebben afgelegd – zich hebben ingelaten met politiek en geld. Lucratieve TV-optredens en de hang naar publieke bekendheid hebben menig arts ertoe verleid zich als ambassadeurs van VWS te laten gebruiken. Zij hadden kunnen weten dat de coronaprik wetenschappelijk niet gevalideerd was, en hadden als zodanig dus nooit deze moordtherapie mogen aanprijzen. Dat maakt hen schuldig! Op dit moment stapelen de bewijzen tegen hen zich op. Hun onvermogen om weerstand te bieden aan de verleidingen van geld en politiek maakt hen tot onbetrouwbare arts-ambassadeurs, die hun eed en de betrouwbaarheid van hun beroepsgroep hebben verkwanseld. Het toont des te meer aan dat de uitvoering van de eed van Hippocrates alleen op universele waarheden kan berusten en nooit op een door corrupte politici verzonnen voorgeschreven werkelijkheid.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 64
Nu bestellen (3,80)
Meer informatie

Volg ons op social media

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.