Scroll Top

Een blik in de keuken van Gezond Verstand (1)

In de keuken van GV vierkant 3
Een blik in de keuken van Gezond Verstand (deel 1)

Karel van Wolferen

Gezond Verstand is opgezet om verslag te doen van belangrijke onderwerpen die onze levensomstandigheden en toekomst aangaan, maar die in de gevestigde media worden verzwegen of sterk vertekend weergegeven. Verslaggeving gaat om feiten. Dat betekent zaken die onomstotelijk zijn komen vast te staan, en die in de meeste gevallen achterhaalbaar zijn. Het is belangrijk om dit punt in gedachten te houden, want wat ik feiten noem worden in het dagelijkse leven van nu vaak verward met meningen. De gevestigde media haspelen sinds het laatste decennium van de vorige eeuw de begrippen voortdurend door elkaar.
D

e vaststaande feiten die in ons blad veel aandacht krijgen gaan over het bedrog van de gefabriceerde Covid-pandemie, het bedrog van wat frauduleus als ‘vaccins’ tegen Covid-19 aan mensen wordt opgedrongen, het grote gevaar van deze mRNA-brouwsels, het bedrog dat de CO2-uitstoot van de mens onze planeet in gevaar brengt, de verdienmodellen en de biljoenen die met dit alles zijn gemoeid, en de stelselmatige onderwerping van onze samenlevingen aan een technocratisch  tiranniek supranationaal politiek controlestelsel dat bekend is geworden als de Grote Herstart. Wij komen steeds terug op deze belangrijkste onderwerpen, waarvan wij voor onze lezers zo volledig mogelijk de ontwikkelingen proberen bij te houden.

De feiten waarover wij verslag doen hebben in de meeste gevallen een voorgeschiedenis die we moeten kennen om die feiten als feiten, en in het juiste perspectief, te kunnen accepteren. Het is uitermate belangrijk om dat in gedachten te houden, want in veel literatuur zonder vermelding van die voorgeschiedenis wordt er naast de feiten gevist, of worden ze zeer scheef weergegeven. Dat betekent dat we bij de hierboven genoemde onderwerpen rekening houden met de laboratoria voor biowapens, het commercieel-imperialistische gedrag van bedrijven aan de top van de farmaceutische wereld, de omstandigheden waardoor een aanhangsel van de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, kon worden overgenomen om wereldwijd dictatoriale voorschriften in te voeren, en de oorspronkelijke verzinsels met het daarbij betrokken instituut, die de CO2-hysterie hebben veroorzaakt.

Het bredere wereldgebeuren speelt in een vaak doorslaggevende mate mee bij de ontdekking van bovengenoemde feiten. Omdat de belangrijke details daarvan eveneens niet door de gevestigde media worden gemeld, plaatsen wij een ‘onderbelichte wereld’-rubriek in dit blad. Een van de  belangrijkste geopolitieke onderwerpen waarvan de uitkomst dit jaar voor het Westen dramatische ontwikkelingen zal produceren, is de Oekraïnse oorlog. Als kardinaal voorbeeld voor de noodzaak om de voorgeschiedenis van een historisch gegeven in gedachten te houden, is het belangrijk om te beseffen dat niet de Russische Federatie deze oorlog is begonnen, maar dat de lont ervoor in 2014 is aangestoken door fanatieke activisten in het Amerikaanse State Department, met het oorspronkelijke doel om Rusland in afzonderlijke brokken op te delen.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

De vraag die bij velen van u vrijwel vanzelfsprekend naar boven zal komen is hoe wij aan de feiten komen waarover wij verslag doen. En misschien komt bij u ook de vraag naar boven hoe wij zo zeker van onze zaak kunnen zijn. De beste verslaggeving komt tot stand wanneer men een gebeuren persoonlijk heeft meegemaakt. In het geval van de redactie is dat zelden het geval. Maar er is een tweede manier die wat onze onderwerpen betreft vrijwel altijd een goed resultaat oplevert, en dat is het nauwgezet volgen van het proces van ontwikkelingen via waarnemers ervan die men heeft leren vertrouwen. Dat kunnen persoonlijke contacten zijn die zich hebben gespecialiseerd en een hoofd vol kennis hebben waarmee ze feiten van fictie hebben leren onderscheiden. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij met name op het gebied van medische aangelegenheden en maatschappelijke ordebewaring op zulke specialisten kunnen vertrouwen.

Behalve door het directe contact met zulke specialisten kan men processen die een veranderende werkelijkheid tot stand brengen, ook nauwgezet volgen via specialisten ter plekke. Vroeger werd dat vergemakkelijkt door het bestaan van dagbladcorrespondenten die wisten dat ze het zich niet konden veroorloven om verkeerde inschattingen te maken, niet vanwege redacties of lezers, maar vanwege serieuze collega’s die dezelfde gebeurtenissen volgden. Als je fouten maakte die je later niet corrigeerde, dan was het meestal voorgoed met je reputatie gedaan. Die wereld die ik in Zuid- en Oost-Azië een kwart eeuw lang heb meegemaakt, bestaat niet meer. Het kwam toen neer op betrouwbare bronnen die konden bestaan uit allerhande participanten aan een gebeurtenis of nieuwsgierigen met een aanleg tot grote verontwaardiging wanneer zij ficties opgediend kregen. Het komt nu voornamelijk neer op via het internet bereikbare bronnen die een reputatie van betrouwbaarheid hebben opgebouwd. Hoe men op het internet betrouwbaarheid van onbetrouwbaarheid kan onderscheiden hoop ik in deel 2 van deze blik in de keuken van Gezond Verstand (in het volgende nummer) te behandelen, samen met veel voorbeelden van sites en een waardering van hun zwaktes en krachten.

Ik merk dat er een wijdverspreid misverstand bestaat over de werkwijze van goede journalisten. Bij dat misverstand wordt gedacht dat zij zoveel mogelijk  bewijsmateriaal bij elkaar vegen voor ondersteuning van wat zij als een feit zijn gaan beschouwen. Dat gebeurt natuurlijk, en het biedt gelegenheid om bijzonderheden van feiten uit te diepen. Maar er bestaat ook een tegengestelde benadering die vaak noodzakelijk is. Op het punt aangekomen dat men vooral aangaande een controversieel onderwerp denkt de juiste feiten op een rijtje te kunnen zetten, is het belangrijk dat men op zoek gaat naar argumenten die eerdere conclusies tegenspreken. Integere wetenschappers weten ook dat dit de juiste houding is ten opzichte van hun specialiteit. Dus wanneer Anthony Fauci doet alsof hij ‘de wetenschap’ vertegenwoordigt, en onze regering blijft beweren dat het regeringsbeleid de bevindingen van ‘de wetenschap’ volgt, dan kan je er vrijwel zeker van zijn dat je beetgenomen wordt. Tot over twee weken.

Zie ook: Een blik in de keuken van Gezond Verstand deel 2

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 57
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.