Scroll Top

Nederland verhardt dictatuur onder leiding van Rutte (J. Verschoor)

rutte dictatuur dictator scaled
Nederland verhardt dictatuur onder leiding van Rutte

J. Verschoor

Drie jaar geleden gebruikte Rutte, op een toon van deftigheid, zijn greep op de Nederlandse media om een ‘lockdown’ aan te kondigen. Hij sommeerde de hele bevolking thuis te blijven op de uren die hij voorschreef, zogenaamd omdat de WHO een pandemie had ontdekt. Volgens het programma Business Class, dat de stem van ondernemend Nederland wil zijn, was er weinig aan de hand. Een griepgolfje, dat binnen enkele weken zou zijn uitgewerkt, zei televisiemakelaar Harry Mens opgewekt. Maar de meer capabele waarnemers voelden direct aan dat dit het begin zou worden van jarenlange ellende. Ze hebben gelijk gekregen. Met de toespraak is een periode van groeiende onderwerping ingeluid.
D

e televisie en de kranten boden geen ruimte voor twijfel, ze beweerden dat Rutte helemaal gelijk had. Nu, drie jaar later, is er niets in deze houding veranderd, de media blijven slaafs en gedwee. Ze steunen Rutte, ondanks de verbijsterende leugens die sinds 2020 aan het licht zijn gekomen. Even volgzaam blijven het parlement, de rechterlijke macht, de universiteiten, het ambtenarencorps. Allen doen alsof hun neus bloedt. Verdwenen zijn de befaamde dwarsliggers, nuttige lastpakken en nazaten van de provo’s.
Rutte’s overval van drie jaar geleden was deel van een wereldomvattende poging een nieuwe orde te scheppen waarvan de allerrijksten en machtigen op aarde de vruchten zouden plukken. In Gezond Verstand is daarover vanaf het eerste nummer in september 2020 met grote regelmaat uitleg gegeven. Ook via de sociale media is veel onthuld over de opdrachtgevers achter het Covid-19-bedrog. Helaas is de waarheid voor veel mensen verborgen gebleven. Er is door Rutte verwarring gezaaid met de bedoeling allerlei wurgwetten door te drukken. De Omgevingswet maakt het mogelijk om grootschalig land van boeren in beslag te nemen. Een andere nieuwe wet maakt het mogelijk om een pandemie uit te roepen, gevolgd door nieuwe lockdowns en ander onheil. Een andere ingreep betreft de Wet verplaatsing bevolking die kan worden gebruikt om gezinnen te dwingen in hun huis plaats te maken voor asielzoekers.

Zulke aanvallen op de democratie zijn sinds 2020 zonder democratisch overleg toegelaten. Zo verleent een recent besluit vande Raad van State aan Rutte permissie om iedereen naar Nederland te inviteren die beweert te zijn verwant met een asielzoeker die al in Nederland verblijft. De Nederlandse overheid verspreidt folders waarin de eigen bevolking wordt uitgelegd dat zij zich welwillend moet gedragen indien ‘nieuwe buren’ uit verre landen zich aandienen. Al lang geleden constateerde Pim Fortuyn dat de overheid veel spreekt over de rechten voor de nieuwkomers en weinig zegt over de plichten die hier tegenover staan.
Het ‘gave landje’ van Rutte is al geruime tijd kampioen bevolkingsdichtheid in Europa. In geen enkel ander land wonen zoveel mensen en culturen opeengepakt. Het aantal autochtone inwoners slinkt binnenkort tot acht miljoen, een minderheid naast tien miljoen personen met een migratie-achtergrond. Dit is berekend door het CBS. De waarschuwingen van Frits Bolkestein, de vroegere VVD-leider, worden node gemist. Hij drong aan op bezinning. ‘Fatsoenlijk rechts’, voorheen de spreekbuis van miljoenen, is op een zijspoor gezet. De democratie loopt gevaar nu D66 vraagt om een wettelijk verbod van ‘lastige’ partijen.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Ruim twaalf jaar is Rutte leider van de VVD. Hij behoort tot de groep van ‘dunne persoonlijkheden’, zoals ze worden aangeduid door onderzoeksadvocaat Reiner Fuellmich. Naast Rutte treft men in deze categorie ook leiders aan als Obama en Macron. Onbekende figuren, die ineens de hoogste functies krijgen toegeschoven. Ze zijn in alle opzichten middelmatig en plooibaar. Over hun antecedenten is vrijwel niets bekend. Zo weet niemand iets over de zussen en broers van Rutte. Of Rutte een partner of een huisdier heeft is even onbekend als zijn woonadres.
Al eerder is in GV uit de doeken gedaan dat de tot dan toe onbekende Rutte in 2007 op de troon is gehesen door het duo Demmink-Donner. Laatstgenoemde was minister van Justitie, evenals zijn vader dat was geweest. In samenspraak met PvdA premier Den Uyl heeft Donner senior in 1976 als leider van een onderzoekscommissie behendig de troon van de ondergang gered, nadat een crisis was ontstaan over het ‘smeergeld’ dat prins Bernhard van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed had opgestreken. Royaltywatchers achten het zeer waarschijnlijk dat Donner junior zich in 2014 door Beatrix liet gebruiken om de rivaal van Rutte uit te schakelen.

Die rivaal was Rita Verdonk, die bij de VVD-leden veel meer krediet genoot dan Rutte, die een sullige indruk maakte. Rutte werd door Verdonk aangevallen als ‘niet rechts genoeg’. Het breekpunt was de immigratie. Verdonk wilde harde beperkingen. Rutte niet. Tot de dag van vandaag blijft Rutte vechten voor onbeperkte toelating van asielzoekers, terwijl hij liegt dat hij zint op beperking. Geen krant of televisiezender die uitlegt wie de machten zijn achter Rutte, die geen andere keus heeft dan het verder openen van de grenzen.

rutte dictatuur dictator scaled

Die rivaal was Rita Verdonk, die bij de VVD-leden veel meer krediet genoot dan Rutte, die een sullige indruk maakte. Rutte werd door Verdonk aangevallen als ‘niet rechts genoeg’. Het breekpunt was de immigratie. Verdonk wilde harde beperkingen. Rutte niet. Tot de dag van vandaag blijft Rutte vechten voor onbeperkte toelating van asielzoekers, terwijl hij liegt dat hij zint op beperking. Geen krant of televisiezender die uitlegt wie de machten zijn achter Rutte, die geen andere keus heeft dan het verder openen van de grenzen.
De democratie is Rutte bepaald niet met de paplepel ingegoten. Zijn opa van vaderszijde was collaborateur van de nazi’s, hij koos in 1943 voor een hoge functie bij de Nederlandsche Landstand. Deze organisatie had als taak het versterken van de greep van de Duitse bezetter op de landbouw. De opa van moederszijde, de heer Lovink, was oprichter van de Heidemij, thans Arcadis geheten. Hij gebruikte grond van de Heidemij voor de bouw van het Ronde Huis, nabij Nunspeet. Dit gebouw diende als lustoord voor de elite, die zich uitleefde in uitspattingen waarvan ook kinderen het slachtoffer werden. Tot de vaste bezoekers behoorde prins Hendrik, een bekende schuinsmarcheerder. Hij was bevriend met Lovink. Op internet zijn details te vinden. Ze doen vermoeden dat Rutte wordt aangestuurd door de hoogste kringen.

Mogelijk verklaart dit de band tussen Rutte en het World Economic Forum van Klaus Schwab. In januari 2023 reisden drieduizend deelnemers naar de jaarbijeenkomst van het WEF in Davos, onder wie Rutte en nog negenenzestig Nederlanders. De Zwitserse regering stelde vijfduizend militairen beschikbaar voor bescherming. Het is alsof deze enorme gewapende macht dient om het kwade geweten van de wereldelite te sussen.
Kort voor de jaarvergadering deed Schwab de uitspraak dat pedofilie aanbeveling geniet als ‘enig middel om de mensheid te redden’. Het remt de bevolkingsgroei. Vlak voor aanvang van Davos-2023 plaatste het WEF een advertentie waarin ‘jonge blonde meiden, leeftijd 18-26 jaar’ werden gevraagd als hulpje in het vijf dagen durende evenement. De beloning bedraagt 150 Zwitserse franken per dag. Een schijntje dus in het onbetaalbaar dure Alpenland. Een belediging voor iedere vrouw met zelfrespect. Het lijkt alsof Klaus Schwab ervan uitgaat dat iedereen en alles te koop is.
Totale corruptie heeft de plaats ingenomen die voorheen werd ingenomen door de speelse, vrijzinnige cultuur in Westerse landen. Vandaar de aanmatigende toon die Klaus Schwab zich veroorlooft. Hij waant zich de keizer van een nieuwe wereldorde. Zo is het hem gelukt koningin Máxima aan het WEF te binden. Ook is Schwab erin geslaagd een duo te vormen met Mark Rutte, die zijn twaalf jaar regeermacht heeft aangewend om Nederland, via deels geheime protocollen, te misvormen tot proeftuin voor allerhande experimenten van het WEF. Het einddoel is versuffing van de Nederlandse bevolking, die moet worden omgevormd tot een futloze menigte die van haar identiteit en centen kan worden beroofd.

Er zijn momenten waarop het lijkt alsof Schwab zijn hand overspeelt. Hij wil de mensheid plunderen, in opdracht van de elite. Maar er zijn barsten opgetreden in Agenda 2030, het ‘spoorboekje’ van de nieuwe wereldorde. De infantiele en onbruikbare analyses van het WEF beginnen de lachlust op te wekken. Gelijktijdig wordt het Covid-19-schandaal doorgeprikt. De WHO en het WEF raken tegelijkertijd hun aanzien kwijt.
Rutte heeft verkeerde vrienden en foute ideeën gediend. Nog niet alle kiezers begrijpen dat, hoewel de emotionele afkeer van deze onbetrouwbare minister-president groeit. Velen voelen zich desondanks verleid om bij gebrek aan beter door te gaan met Rutte. Het ontgaat velen dat Rutte alle geloofwaardige alternatieven heeft verjaagd. Zwakke, kinderlijke figuren zijn de enigen die hij rond zich duldt. Gehakkel en visieloosheid in de Tweede Kamer markeren het zieke wereldje dat door Mark Rutte is geschapen. Het leidt tot fragmentatie van de politiek, met twintig partijen in de Tweede Kamer. Zelfs hiervan hoopt Rutte te profiteren. Hij denkt dat hij onmisbaar is. De verkiezingen op 15 maart beschouwt hij als een gelopen race.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 58
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.