Scroll Top

De moordmachine van de Covid-prik (Peter Pilon)

oversterfte 5
De moordmachine van de Covid-prik

Peter Pilon

De medische werkelijkheid is de afgelopen twee en een half jaar gehuld geweest in een nevel van angst, leugens, onwetendheid en protocollen. Er is een wind nodig om deze mist te doen verdwijnen en de werkelijkheid zichtbaar te maken. Het lijkt er op dat de eerste zuchtjes wind nu ontstaan. Aanvankelijk werd gerenommeerde wetenschappers en artsen de mond gesnoerd, ze werden ontslagen of zelfs geëlimineerd, maar langzaamaan treden steeds meer collega’s van hen in het daglicht en slaan openlijk alarm. De oorzaak zijn de onweerlegbare data van bijwerkingen en oversterfte als gevolg van de vermeende vaccinaties. Over deze injecties is hier al veel geschreven en het hoeft geen betoog dat de giftige spike eiwitten en de lipide nanopartikels die in de injectievloeistoffen zitten, uiterst schadelijk zijn voor de mens.
I

n de heersende mist van deze moordende ideologie wordt dit wereldwijd ontkend, maar veel artsen en wetenschappers kunnen niet langer om de data heen, ondanks het feit dat de cijfers niet transparant zijn en worden vertekend. Wereldwijd wordt slechts één tot tien procent van de bijwerkingen gemeld, zowel bij VAERS, het Amerikaanse Vaccine Adverse Events Reporting System als bij het Europese EudraVigilance. De cijfers moeten dus met minstens tien of maximaal honderd vermenigvuldigd worden om tot het juiste aantal bijwerkingen te komen. De laatste cijfers in Europa van EudraVigilance en de EMA (European Medicines Agency) laten 46.999 doden en 4.731.833 gevallen van vaccinatieschade zien als gevolg van de injecties! In de Verenigde Staten zijn deze cijfers net zo alarmerend: 34.095 doden en 1.470.708 gevallen van vaccinatieschade (CDC – Centers for Disease Control and Prevention, september 2022).

Wat Nederland betreft weten we nog minder. Het bijwerkingencentrum Lareb wil het ook niet weten en is door ons gebrekkige en verouderde registratiesysteem volslagen onbetrouwbaar. De slachtoffers worden niet gehoord door Lareb, RIVM of huisartsen. Het RIVM geeft geen data vrij waardoor ook geen reëel inzicht kan worden gegeven in de oversterfte gerelateerd aan de herhaalprikken. Een lid van de Gezondheidsraad zegt overigens dat geklets over vaccinatieschade ongegrond is. Toch steekt er een briesje op. Op 23 september 2022 is op de site van Stichtingvaccinvrij.nl een verklaring opgenomen over een internationale medische crisis als gevolg van de injecties, die door meer dan 16.000 artsen is ondertekend, waarmee de ‘veilig & effectief’-bubbel zou kunnen barsten.

In het Verenigd Koninkrijk is aan de regering een petitie aangeboden van 250 vooraanstaande artsen en wetenschappers, waarin aangedrongen wordt op onmiddellijke staking van de ‘vaccinaties’.

De oversterfte in Europa lag op 16 september boven de 16%, de hoogste waarde tot nu toe, in juli was dat cijfer net boven de 7%. In laatstgenoemde maand waren er 53.000 sterfgevallen meer, vergeleken met de gemiddelden van de jaren 2016-2019. Bij deze cijfers moeten bij elk weldenkend mens de alarmbellen gaan rinkelen. Toch verwacht het CDC in de VS dat men dit najaar opnieuw zal starten met het geven van boosters aan kinderen van 5-11 jaar indien de Food and Drug Administration (FDA) het goedkeurt, terwijl steeds meer Amerikaanse publicaties ernstige incidenten met overlijden door boosterinjecties onthullen.

Sterk stijgende oversterfte waarvan de officiële medische wereld zegt de oorzaak niet te begrijpen komt in veel landen voor, zoals blijkt uit statistieken van de wetenschappelijke online publicatie Our World in Data. Aan de top staan vijf landen – Verenigde Staten, Rusland, Brazilië, Mexico en Egypte – met de cumulatieve oversterfte die we zien bij landen met relatief grote populaties die hun registratie redelijk op orde hebben. China, India en Pakistan zijn vanwege hun afwijkende registratie buiten beschouwing gelaten. Dit geeft aan dat de extra sterfte in elk land proportioneel is aan het bevolkingscijfer. Het is een duidelijk signaal dat de hoge sterftecijfers geen landspecifieke, lokale of geografische reden hebben. Ze moeten zijn veroorzaakt door een bepaald type gezondheidsrisicofactor die de hele menselijke wereld in 2021-2022 heeft beïnvloed. Dat kan niet anders dan de frauduleus als ‘vaccin’ aangeboden coronaprik zijn.

Naast de wereldwijde data van toenemende oversterfte die aan de coronaprikken zijn gerelateerd, wordt een ander alarmerend fenomeen steeds duidelijker: het verlies van natuurlijke immuniteit. Een nieuwe studie gepubliceerd in The New England Journal of Medicine (NEJM) toont niet alleen aan dat de effectiviteit van het Pfizer Covid‘vaccin’ binnen vijf maanden negatief wordt (wat betekent dat de geïnjecteerde meer kans heeft om geïnfecteerd te raken dan de niet-geïnjecteerde), maar dat het ‘vaccin’ alle bescherming doet verliezen die een persoon door natuurlijke immuniteit bezit. Dit is zeer verontrustend omdat het niet alleen suggereert dat de spuitjes na een paar maanden mensen kwetsbaarder maken voor een infectie met het pathogeen, maar ook dat ze de bescherming vernietigen die door natuurlijke immuniteit heeft bestaan. Dit betekent dat de spuitjes door hun vernietiging van natuurlijke immuniteit iemand kwetsbaarder maken voor allerhande infecties en lichamelijke kwalen in het algemeen.

oversterfte 5

Het gezonde immuunsysteem staat niet alleen borg voor het bestrijden van virussen, schimmels en bacteri­ën, maar ook van eigen cellen die zich onttrekken aan de regulering (kanker) of chemische infiltratie van stoffen. Het vernietigen van dit systeem door giftige injecties is een verholen moord op de bevolking. Het voortbestaan van bevolkingen die een zeer hoge graad van injecties hebben meegemaakt wordt hierdoor ernstig bedreigd.

Een recente publicatie in de JAMA (The Journal of the American Medical Association) toont een onderzoek aan waarin na de injectie moedermelk werd geanalyseerd op de aanwezigheid van mRNA-nanodeeltjes. Het is niet verrassend dat zeven van de zestien monsters positief uit sloegen voor de aanwezigheid van mRNA. De belofte van mRNA-vaccins dat het ingespotene op de injectieplaats blijft komt dus neer op bedrog. Het vaccin reisde naar de borsten en werd overgebracht in de moedermelk. Deze gegevens demonstreren voor het eerst de biodistributie van Covid-19-vaccin-mRNA naar borstcellen en het potentiële vermogen van weefsels om het vaccin-mRNA te verpakken dat naar verre cellen kan worden getransporteerd. Schokkend zijn de concentraties van mRNA die in moedermelk zichtbaar zijn. De schadelijkste concentratie was achtmaal groter dan de laagste concentratie. De dodelijke concentratie van mRNA die de dood van een baby kan veroorzaken is onbekend. Niemand weet het en de FDA geeft er niet om. In het Pfizer-onderzoek is het buiten beschouwing gebleven. Het blijkt dat de autoriteiten regelrecht over veiligheid logen, omdat ze ijverig vermeden om gegevens te verzamelen die dit zouden bevestigen. Ze negeerden ook de eigen rapporten van Pfizer over zeventien neonatale problemen die zij 75 jaar lang hadden willen verbergen. Daarmee zien we een willens en wetens regelrechte poging tot moord op neonaten middels de moedermelk. Een poging die is geslaagd als wij de geregistreerde cijfers bestuderen van baby’s van geïnjecteerde moeders die de geboorte hebben overleefd, maar spoedig na borstvoeding zijn overleden.

Op 12 september 2022, ondertekende president Biden de Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe and Secure American Bioeconomy. Dit betreft de ontwikkeling van genetische manipulatietechnologieën en -technieken om programma’s voor cellen te kunnen schrijven en voorspelbare biologie te programmeren op dezelfde manier waarop we software schrijven en computers programmeren. Dit uitvoerend bevel brengt een versnelde pijplijn van mRNA-shots en andere gentherapieën tot stand die de transhumanistische agenda zullen bevorderen om verbeterde mensen te creëren en ons in een postmenselijke wereld te brengen.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Bovendien zullen door deze wet obstakels voor commercialisering worden verminderd zodat innovatieve technologieën en producten de markten sneller kunnen bereiken. Toen de FDA in juni 2022 stilletjes een Future Framework-schema2 implementeerde om opnieuw geformuleerde Covid-boosters te leveren zonder aanvullende tests, was te verwachten dat de ‘geen testen vereist’-formule zich verder zou verspreiden dan de coronaprik. En volgens dit uitvoerend bevel van Biden is dat precies wat er gaat gebeuren. De vraag wordt dan of dit de doodsklok luidt voor allopathische geneeskunde.

We staan op het kruispunt van transhumanisme dankzij de vrijgave van de mRNA-technologie in injecties. Van deze mRNA-technologie weten we inmiddels dat deze ingrijpt in de genetische code van mensen. Er wordt nu naarstig onderzoek gedaan naar de effecten daarvan. Een van de redenen waarom het belangrijk is om te weten of synthetisch RNA voor blijvende veranderingen in het genoom zorgt, is omdat synthetische genen gepatenteerd zijn. Als ze blijvende veranderingen veroorzaken, zullen mensen gepatenteerde genen bevatten, en dat roept zeer serieuze vragen op, aangezien patenten eigenaren hebben en eigenaren patentrechten. Dit zal uiteindelijk de biologie van het hele menselijke ras kunnen veranderen.

Het uitvoerende bevel van Biden komt vrijwel tegelijkertijd met dezelfde mededeling van de WHO. De vermaarde Duitse professor Sucharit Bhakdi meldt dat in augustus jl. de WHO heeft aangekondigd dat zij de mRNA-technologie voor alle injectietoepassingen wil gaan gebruiken. Dat betekent dat niet alleen de kindervaccinaties, maar ook de al jaren bestaande griepprik voorzien zal gaan worden van mRNA-technologie. De griepprik, waarvan de effectiviteit overigens door velen betwijfeld wordt, is relatief onschuldig, maar kan dan plotseling een dodelijk wapen worden. En dat terwijl het al meer dan 45 jaar in Nederland als vast ritueel aan 60-plussers en mensen uit risicogroepen wordt aangeboden. Plotseling wordt men nu ook van deze kant met een letale technologie bedreigd.

Het hele injectiecircus heeft tot doel het elimineren van een groot deel van de wereldbevolking. Bill Gates heeft verschillende malen laten weten dat de wereld minstens twee miljard mensen moet kwijtraken om leefbaar te blijven. Hij heeft via zijn gigantische eigen vermogen, en controle over drie internationale organisaties die met nationale overheden verdragen zijn aangegaan, de Wereldgezondheidsorganisatie als het ware kunnen kopen. Met de Amerikaanse topambtenaar op het gebied van infectieziekten, Anthony Fauci, heeft hij in 2000 een verbond gesloten om – met medewerking van farmagiganten waarin beiden grote belangen bezaten – de wereldbevolking regelmatig te ‘vaccineren’.

Maar wat hiervan het resultaat is geworden laat zich merken door het opvallend groter dan normale aantal ambulanceritten, levensverzekeraars die in de Verenigde Staten te maken hebben gekregen met een 40% stijging van de polissen die moeten worden uitbetaald, en de bekend geworden gevallen van vele honderden voetballers en atleten die in competities dood neervallen. Deze crisis bedreigt de mensheid in haar geheel. Maar de opzettelijk gecreëerde nevel eromheen begint nu heel langzaam en ook door verklaringen van overheidsfunctionarissen en klokkenluiders uit de medische wereld, op te trekken.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 51
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.