Scroll Top

Humanitaire en politieke gevolgen van de voedselcrisis (Evelien Nijeboer)

humanitaire en politieke
Humanitaire en politieke gevolgen van de voedselcrisis

Evelien Nijeboer

Een wereldwijde voedselcrisis ontvouwt zich. In Afrika dreigen grote hongersnoden en de voedselzekerheid van de allerarmsten wordt bedreigd in vrijwel elke samenleving. Westerse overheden zijn verantwoordelijk voor vrijwel alle oorzaken ervan (zie Gezond Verstand nummer 41); klimaathysterie, sterk verzwakte logistiek vanwege coronamaatregelen, de Oekraïne-oorlog en sancties tegen Rusland en Wit-Rusland. Hierdoor is ruim 30% van de graanexport en 40% van de wereldwijde kunstmestvoorziening weggevallen,  omstandigheden dus, die vooruitzicht bieden op slechte oogsten. De armere landen in Afrika en het Midden-Oosten worden het hardst getroffen. Nu de VS haar wereldhegemonie verliest, pogen de minder zichtbare maar hogere machten in het Westen, via de Grote Herstart een nieuw soort macht te vestigen, onder meer door het beheren, manipuleren en monopoliseren van de voedselvoorziening. Een belangrijke vraag is nu in hoeverre niet-westerse landen hierin mee zullen gaan.
I

n Ethiopië, Jemen, Zuid-Sudan, Somalië en Afghanistan worden nu al 750.000 mensen met de hongerdood bedreigd. Deze grotendeels verwoestijnde landen zijn sterk afhankelijk van goedkoop Russisch en Oekraïens graan. In Somalië verdrievoudigde het met hongersnood bedreigde deel van de bevolking sinds het begin van de anti-Russische sancties. Volgens de VN bevinden Congo, Haïti, de Sahel, Sudan, Syrië en sinds kort ook Kenia en Nigeria zich in snel  verslechterende omstandigheden. De situatie in een reeks andere Afrikaanse landen wordt door de VN ‘zorgwekkend’ genoemd. Ook in veel van de meer ontwikkelde landen wordt onder de armen de voedselzekerheid bedreigd.
De Senegalese president Macky Sall toog begin juni naar Rusland om als vertegenwoordiger van de 55 lidstaten van de Afrikaanse Unie met Poetin Afrika’s voedselprobleem te bespreken. Rusland heeft Afrikaanse landen altijd gesteund in het streven naar verzelfstandiging, en Salls bezoek was bedoeld om met Rusland te gaan samenwerken. Poetin gaf aan, de Afrikaanse Unie graag ter wille te zijn. Maar ook deze crisis, waardoor Oekraïne noch Rusland graan of kunstmest kunnen exporteren, wordt kunstmatig door het Westen – in dit geval middels Oekraïne – in stand gehouden.
Rusland heeft vier veilige graancorridors aan Oekraïne voorgesteld, maar Oekraïne weigert de mijnen in haar havens op te ruimen, en weigert eveneens vervoer over land via Wit-Rusland toe te staan, omdat dat land een bondgenoot is van Rusland. Turkije onderhandelde ook met Oekraïne over graan, maar Oekraïne wilde betaald worden met antischeepsraketten. Dit  alles terwijl een enorme graanoogst in Oekraïne vastligt, waardoor er nauwelijks ruimte is om de nieuwe oogst op te slaan. De meest waarschijnlijke oplossing voor het Oekraïense graanprobleem is dat Rusland Odessa ontzet en de mijnen opruimt.

In arme regio’s als Afrika, Afghanistan en het Midden Oosten zijn vooral te hoge voedselprijzen en toeleveringsproblemen de belangrijkste oorzaken van honger. Oost-Afrika en het Midden-Oosten worden daarbovenop ook nog door droogte getroffen. Toeleveringsproblemen worden meestal veroorzaakt door gewapende conflicten, maar nu spelen ook de gevolgen van de coronamaatregelen nog steeds een rol.
Westerse sancties verergeren het effect van de prijsverhogingen door het speculeren met graan. Dit laatste veroorzaakte al in 2008 in Egypte en Tunesië zulke hoge broodprijzen dat er rellen uitbraken, bekend geworden als ‘de Arabische lente’.  Die graanspeculatie is tot op heden niet aan banden gelegd.

humanitaire en politieke

In Afrika worden interne conflicten en honger verergerd door Westerse strijdkrachten uit de VS (AFRICOM) en Frankrijk. Mali beschuldigt de Franse regering van mensenrechtenschendingen, gepleegd onder het mom van bijstand in de strijd tegen islamitisch jihadistische groeperingen, terwijl deze door toedoen van de VS ontstaan zijn in Afghanistan, Syrië en Irak. Afghanistan werd door de VS verwoest en geplunderd achtergelaten terwijl het land nu volstroomt met  erugkerende vluchtelingen. In Jemen veroorzaakt de burgeroorlog acute honger. Een belangrijke veroorzaker van armoede en honger is voorts het IMF, dat aan arme landen leningen verstrekt onder voorwaarden van structurele aanpassingen die bestaan uit ‘bezuinigingen’, waardoor het betreffende land zich niet economisch kan ontwikkelen, en de lening dus ook niet kan terugbetalen. Veel zuidelijke landen zuchten onder een enorme Westerse schuldenlast en moeten nu kiezen tussen het verlengen van hun wurgcontract, of het verbreken van hun banden met het Westen. Secretaris-generaal van de VN, Guterres, voorspelde voor dit jaar hoge voedselprijzen door vervoersproblemen, en voor volgend jaar door een werkelijke wereldwijde voedselschaarste. In werkelijkheid ziet het ernaar uit dat opzettelijk schaarste wordt gecreëerd ten bate van de Grote Herstart. De boeren worden vaak als oorzaak van ‘klimaatverandering’ aangewezen en hen worden, door hun westerse overheden, beperkende maatregelen opgelegd, bovenop de door westerse sancties veroorzaakte kunstmest- en olieprijsstijgingen.

Daarnaast zijn er – vooral in Canada en de VS – de laatste jaren opvallend veel branden geweest die cruciale voedselproducerende en -verwerkende bedrijven in de as hebben gelegd. Dit jaar zijn alleen al in de VS vijftien van dergelijke bedrijven in rook opgegaan. De toeleveringsketens zijn verzwakt door de coronamaatregelen, en in de VS wordt een groot deel van de veestapel uitgeroeid wegens verdenking van ziekte, waarbij de aanwezigheid daarvan – net als bij corona – wordt bepaald met een frauduleuze PCR-test. Een klein lichtpuntje is China’s belofte van een recordoogst dit jaar, dankzij de ontwikkeling van een nieuwe graansoort die op verzilte bodem kan groeien. China voedde tot nu toe vooral haar eigen bevolking, die een vijfde van de wereldbevolking uitmaakt.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

De werkelijke machthebbers in de wereld in verband met voedselvoorziening zijn de westerse mega-multimiljardairs met hun ngo’s, alsmede de voedsel-, farma- en tech-multinationals en het militair-industrieel complex. Zij hebben plannen om via de Grote Herstart de wereldmacht fundamenteel anders te gaan vormgeven, door controle over en monopolies op elk aspect van het menselijk leven. Bill Gates en Jeff Bezos werken beiden aan een volledige keten van hypergetechnologiseerde en -gerobotiseerde landbouw. Zij kopen grote hoeveelheden landbouwgrond op; Bill Gates is nu de grootste bezitter van landbouwgrond in de VS. De gecreëerde voedselschaarste komt hun bedrijvigheid zeer ten goede. Een door vijf techmiljardairs opgezette firma voor kunstmatige borstvoeding uit menselijke borstkliercellen staat bijvoorbeeld klaar om de enorme schaarste aan babyvoeding in de VS op te vangen. Van het aanbod in de VS is 29% weggevallen door onduidelijke problemen van een belangrijke grootleverancier.
Westerse bewuste of onbewuste medewerkers aan de Grote Herstart zijn bezeten van technologie en digitalisering. De vraag is in hoeverre regio’s als het Midden-Oosten, Afrika en India hieraan mee willen werken, gezien hun ervaringen met de keerzijde van deze agenda. De grote landelijke boerenprotesten in India van vorig jaar tegen de invloed van multinationals die kleine boeren de afgrond in drijven, zijn nog lang niet afgelopen. Leden van de State Federation of Farmers and Sugarcane Cultivators Association eisten in een demonstratie dat India de World Trade Organisation (WTO) verlaat, en zetten hun eis kracht bij met een oproep tot een landelijke staking. Ook Afrika heeft slechte ervaringen met het Westen. De door de VN en Bill Gates in dertien Afrikaanse landen uitgevoerde Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), waardoor boeren alleen met duur genetisch gemanipuleerd zaadgoed konden werken, resulteerde in een toename van honger in Afrika met ongeveer 30%. In Kenia is een dergelijk programma nog steeds van kracht, maar Zuid-Afrika’s ANC lijkt zich met haar nieuwe landbouwbeleid meer te willen gaan richten op Afrikaanse zelfstandigheid en het tegengaan van nieuwe koloniale invloeden. De misdadige ‘injectie’-testpraktijken van Gates zijn de Afrikanen bekend – onlangs nog vonden Keniaanse artsen een ingrediënt in een tuberculose-‘vaccin’ van Gates dat meisjes onvruchtbaar maakt.

In het Westen kunnen we behalve nieuwe ‘pandemie’-scenario’s in het najaar ook een heviger klimaathysterie verwachten. Het doel ervan is meerledig; het ondersteunt onder andere de nieuwe en enorm gerobotiseerde verticale-landbouwlaboratoria waar genetisch gemanipuleerd voedsel wordt geproduceerd; ook vormt ‘het klimaatprobleem’ een rechtvaardiging om onze CO2-voetafdruk – ofwel ons totale uitgavenpatroon – te controleren en beperken. Hulp van de techbedrijven is hierbij onontbeerlijk – volgens het westerse WEF-narratief kunnen de netten alleen worden gesloten door middel van absolute controle.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 44
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.