Achter de schermen: Jelena Postuma

Kijk mee achter de schermen van Gezond Verstand.
Maak kennis met Jelena.
Achter de schermen
Maak kennis met Jelena Postuma
Mijn naam is Jelena Postuma, ik ben 23 jaar en ik kom uit Almere. Ik schrijf sinds november 2021 voor Gezond Verstand, het blad wat voor mij een baken van nuchterheid, feiten en inzicht is in de propagandaoorlog waar we ons momenteel in bevinden. In het begin van de coronahysterie ergerde ik me aan de eenzijdige berichtgeving van de mainstreammedia. Ik vond het lastig om objectieve informatie te vinden, totdat een vriend mij een editie van Gezond Verstand cadeau gaf. Onmiddellijk was ik gegrepen door de diepgaande, goed onderbouwde analyses en na een tijdje besloot ik Founder te worden.

Gemotiveerd om met gelijkgestemden in contact te komen ging ik naar een Founderborrel, waar ik Karel van Wolferen ontmoette. Toen hij vroeg of ik voor Gezond Verstand wilde schrijven, hoefde ik daar niet lang over na te denken.

Inmiddels heb ik negen artikelen gepubliceerd en ik hoop er nog vele te mogen schrijven. Het schrijfproces, brononderzoek en de begeleiding van Karel van Wolferen hebben mij vele nieuwe inzichten gegeven. Met name de samenhang tussen de verschillende aspecten van de machtsgreep is mij door het schrijven voor Gezond Verstand veel duidelijker geworden. De verschillende verhaallijnen die door overheden en media worden gepusht, zoals klimaatverandering, corona, maar ook zaken als genderdiversiteit leiden allemaal tot één uitkomst: een geatomiseerde samenleving onder sterk gecentraliseerde controle.

Geld is macht

In mijn artikelen voor Gezond Verstand richt ik mij met name op het economische aspect van de machtsgreep. Vanuit mijn achtergrond als econoom vind ik het erg interessant om de connectie tussen het financiële systeem en maatschappelijke ontwikkelingen te analyseren. Aangezien geld in ons systeem gelijk staat aan macht, is het onderzoeken waar geld vandaan komt een belangrijke stap om tot de kern van de huidige machtsstructuur te komen.

Deze macht ligt in ons geldsysteem allereerst bij centrale banken, die samen met commerciële banken de geldschepping beheren (zie mijn artikel in GV nr. 40). Daarnaast spelen kolossale vermogensbeheerders, zoals BlackRock, een grote rol bij de verdeling van het vers gecreëerde geld. De aandelen die BlackRock bezit in de grootste bedrijven in vrijwel iedere sector geeft de vermogensbeheerder stemrecht, waarmee het de eigen ideologie kan doorvoeren in al deze bedrijven. Welke ideologie dit is, wordt duidelijk als je kijkt naar de verbanden tussen BlackRock en het World Economic Forum. Niet alleen is BlackRock een officiële partner van het WEF, BlackRock CEO Larry Fink zit er zelfs in de raad van bestuur. BlackRock kan in feite gezien worden als een uitvoerende tak van de WEF-ideologie. In dit interview bij Café Weltschmerz leg ik dit verder uit.

Het bizarre van dit systeem is dat het vermogen waar al deze macht op rust op niets gebaseerd is. Wat wij tegenwoordig geld noemen is eigenlijk schuld; nieuw geld wordt gecreëerd door nieuwe leningen te verstrekken, of vanuit het perspectief van de lener: nieuwe schulden aan te gaan. Tot 1971 werd de groei van de geldvoorraad nog beperkt door de koppeling aan goud: hierdoor kon de geldhoeveelheid niet sneller toenemen dan de goudvoorraad. Sinds deze koppeling is losgelaten is de hoeveelheid fiatgeld (ongedekt geld, bijvoorbeeld de euro of dollar) exponentieel gestegen.
Het gevolg hiervan wordt steeds duidelijker zichtbaar: prijzen stijgen steeds sneller en spaargeld wordt steeds minder waard. Deze bewust veroorzaakte inflatie zorgt voor verarming van de bevolking. De hoge prijzen maken mensen afhankelijk doordat ze steeds moeilijker rond kunnen komen, laat staan vermogen opbouwen. Deze afhankelijkheid zorgt ervoor dat mensen zich minder snel durven uit te spreken tegen het systeem, uit angst het enige beetje zekerheid wat ze nog hebben (hun baan) te verliezen.

Economische kennis als begin van vrijheid

De enige reden dat dit systeem kan blijven bestaan is omdat mensen niet in de gaten hebben hoe het werkt. Deze onwetendheid wordt bewust in stand gehouden door zowel het onderwijs als de media. Zodra genoeg mensen beseffen hoe een kleine elite zich ten koste van de rest verrijkt met uit het niets geschapen geld, zullen zij naar alternatieven zoeken. Het huidige geldstelstel is enkel gebaseerd op vertrouwen en wanneer dat wegvalt, verdwijnt daarmee ook de basis van het systeem waar de macht van het WEF en consorten op gebaseerd is. Hier ligt in mijn ogen een belangrijke taak voor Gezond Verstand: door deze informatie op begrijpelijke wijze beschikbaar te maken, kunnen mensen zelf hun conclusies trekken en beginnen zich los te maken van het systeem.

“Niet alleen geld, maar ook kennis is macht en uiteindelijk ligt daar de basis van vrijheid.”

Niet alleen geld, maar ook kennis is macht en uiteindelijk ligt daar de basis van vrijheid. Wanneer mensen kennis opdoen over het economische systeem kunnen zij dit gebruiken om financieel onafhankelijk te worden en vanuit die positie te bouwen aan een nieuw systeem. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van hun rol in het financiële systeem en ze aan te sporen tot actie. Ook al lijkt het in eerste instantie niet zo, iedere individuele keuze heeft invloed en wanneer voldoende mensen dit beseffen, is verandering mogelijk.
Zoals genoemd schetsen scholen en universiteiten expres een verkeerd beeld van geldcreatie, en besteden ze weinig tot geen aandacht aan financiële emancipatie van leerlingen. Veel mensen hebben daardoor weinig besef van hun financiële mogelijkheden en blijven binnen de gebaande paden meewerken aan het systeem. Om een tegenwicht daaraan te bieden, werk ik naast Gezond Verstand bij het Mises Instituut, waar we zomer- en wintercursussen organiseren om jonge mensen gezond economisch denken bij te brengen. Daarnaast zijn we dit jaar begonnen aan een nieuw project: de vertaling van kinderboeken gebaseerd op boeken van economische denkers die de principes van vrijheid verdedigen. Ik hoop op deze manier bij te kunnen dragen aan het opleiden van een generatie onafhankelijke mensen, die samen hun vrijheid en autonomie kunnen herwinnen.

Hoop voor de toekomst

Ondanks de gevaarlijke ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden blijf ik hoopvol voor de toekomst. Juist door heftige, vrijheidsbeperkende maatregelen wordt de menselijke vindingrijkheid aangewakkerd: de laatste twee jaar zie je steeds meer alternatieve economische initiatieven ontstaan, van cryptogeld tot betalen met goud en zilver en van lokale munten tot complete zelfvoorzienendheid. Ook op het gebied van onderwijs vindt veel innovatie plaats: zo worden er sinds de coronajaren steeds meer staatsvrije basisscholen opgericht, waaronder in september mogelijk een in mijn eigen gemeente Almere.

Uiteindelijk is de menselijke geest sterker dan de krachten die haar willen onderdrukken, iets wat de geschiedenis al meerdere malen heeft bewezen.

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.