Scroll Top

Giro555, wie let op de hulpverleners? (Simon van Gelder)

gv cover nummer 38
Giro555, wie let op de hulpverleners?

Simon van Gelder

Het drama in Oekraïne heeft bij velen het gevoel opgeroepen dat je iets moest doen om het menselijk leed te verzachten. Hierbij werd geen acht geslagen op de politieke achtergronden, die voor velen ondoorzichtig zijn. Tijd voor gulhartigheid zonder moeilijke vragen. Onder de naam Giro555 werd via de media een indringende campagne opgezet. Nooit was het zó makkelijk om met één muisklik bij te dragen. Langs digitale weg maakte het Nederlandse publiek binnen een week ruim honderd miljoen euro over.
O

Of en hoe het geld wordt aangewend, blijft onduidelijk. Giro555 kan daarover niets melden. Het is oorlogstijd, zekerheid bestaat niet. De kans is groot dat onduidelijkheid ontstaat over de besteding van het vele geld voor Oekraïne. Ook ligt het voor de hand dat de meeste donateurs vrede hebben met vaagheid. Zij willen het gevoel hebben dat ze iets nuttigs doen. Wie kritische vragen stelt, geldt als zeurkous. Er mag best wat aan de strijkstok blijven hangen, elke cent die toch nog goed terecht komt, maakt mij gelukkig. Zo redeneren velen. Op die attitude wordt ingespeeld door Nederlandse hulporganisaties, die weten dat ze primair worden afgerekend op hun nobele bedoelingen. Voor de boekhoudkundige verantwoording bestaat geen belangstelling.

De Oekraïne-actie is het werk van Giro555, een bureau waar in rustige tijden vijf mensen werken. Zodra zich ergens een ramp voordoet, kan besloten tot een nationale actie. Dan zwelt Giro555 aan tot een organisatie van tientallen mensen. Verantwoordelijk zijn de elf leden van de samenwerkende hulporganisaties (SHO). Sinds jaren vormen zij een monopolie dat wordt aangestuurd door het Rode Kruis dat doorgaans het signaal voor actie geeft. Het Rode Kruis geniet veel aanzien, mede dankzij de band met het Koninklijk Huis (met Margriet als jarenlang bestuurslid van de Rode-Kruis-centrale in Genève).
Bij het vele goeds dat het Rode Kruis doet, blijft staan dat er kritiek is op haar politieke instelling. Die bestaat uit inschikkelijkheid jegens machthebbers. Critici zeggen dat dit belemmerend werkt bij hulpacties. Binnen de SHO is flink gemopperd op het Rode Kruis door Artsen zonder Grenzen (AzG), dat beschikt over een ruime collectie stafkaarten uit de hele wereld. Zo kan AzG overal zijn eigen routes uitstippelen, ongeacht landsgrenzen.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

In 2006 besloot AzG zich terug te trekken uit de SHO. Naar de mening van AzG is het onjuist dat de SHO al het gedoneerde geld besteedt aan een specifieke ramp. AzG ziet het als haar missie medische noodhulp te verlenen daar waar die het hardst nodig is. Die doelstelling komt niet overeen met de actievoerders van Giro555. Ook is hulp nodig nadat de camera’s ophouden. Hulp moet worden gegeven op plekken buiten het bereik van camera’s, dus ook bij stille rampen, zegt AzG. Het komt erop neer dat Giro555 makkelijk appelleert aan emoties, via de televisie.

Het monopolie van de elf SHO-organisaties beslist zelf over de onderlinge verdeling van de miljoenen uit een nationale actie. Ze mogen de uitgekeerde gelden behouden, ook als ze geen enkele ervaring of expertise hebben wat betreft de ramp waarop de actie betrekking heeft. Deze elf zijn: CARE Nederland, Cordaid, Kerk in Actie, Oxfam-Novib, Plan International Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, Unicef Nederland, World Vision en het Nederlandse Rode Kruis.

Het blijft onvergeeflijk dat het Rode Kruis niets ondernam toen haar in 1942 de eerste berichten bereikten over de misdaden die zich afspeelden in concentratiekampen van de Nazi’s. Drie jaar later, op 28 september 1944, werd door het Rode Kruis in Genève een commissie van onderzoek gestuurd naar Auschwitz. De commissie rapporteerde dat ze correct was ontvangen. De  kampcommandant gaf de commissie de verzekering dat alle pakketten gestuurd naar gevangenen hun bestemming zonder meer zouden bereiken. Hiermee nam de commissie genoegen.

Van een andere, veel mindere orde zijn de inschattingsfouten van de SHO. In 1989 werd door SHO besloten tot een nationale actie voor Roemenië. Het was rond kerstmis, velen zaten gekluisterd aan de televisie die haar zendtijd vulde met schokkende beelden uit Boekarest. Weldra bleek de ondergang van Ceaușescu een gebeurtenis van beperkte omvang, maar toen waren de miljoenen al binnen bij de SHO.
In mei 2021 werd een dieptepunt bereikt toen Giro555 een actie inzette tegen corona. Door Suzanne Laszlo, actievoorzitter van de SHO, werden leugens verspreid. Zoals deze: “Of je nu in Afrika, Europa of Azië woont, het is pas veilig als iedereen gevaccineerd is.” Of deze: “We zien de verwoestende gevolgen van corona in India waar zich een ramp voltrekt.” De SHO organiseerde een nationale actiedag, met medewerking van Marion Koopmans. Over haar rol in het grote coronabedrog is in dit blad al veel gezegd. De SHO-campagne werd gesteund door Facebook van Mark Zuckerberg. Het moet duidelijk zijn dat de Nederlandse hulporganisaties zijn uitgeleverd aan de Amerikaanse Big Tech.

Een sterke positie bekleedt Unicef. Het is met een jaarbudget van vijf miljard dollar op twee na de grootste afdeling van de VN, Verenigde Naties. In Nederland heeft Unicef naam gemaakt met prachtvolle kerstkaarten. De Nederlandse Unicefdirecteur verdient € 129.000 per jaar, ongeveer evenveel als zijn collega-directeuren in de SHO. Hij rapporteert aan Henrietta Holsman, bazin van Unicef in New York. Ze werkt samen met GAVI, CEPI en WHO. In deze drie pro-‘vaccinatie’-instellingen wordt de dienst uitgemaakt door Bill Gates.

Op de website SHO-lid Terre des Hommes (150.000 euro directeurssalaris) staat reclame voor de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de New World Order. Ook andere SHO leden zijn daar geestdriftig over. Wat te denken van Save the Children, met als voorzitter CDA-politica Corien Wortmann. Zij is leider van pensioengigant ABP en daarnaast commissaris bij Aegon en DSM, twee ondernemingen actief in het World Economic Forum van Klaus Schwab.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 38

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.