Scroll Top

Voordracht nummer 26: “Het Grote Vergeten”

Voordracht nummer 26: "Het Grote Vergeten"
Voordracht Karel van Wolferen: “Het Grote Vergeten”
Voordracht Karel van Wolferen: “Het Grote Vergeten”
Reacties (alleen voor leden)
Alleen abonnees kunnen reacties plaatsen.

Reacties (3)

Wat een indringend verhaal, gelijk nog een keer geluisterd. Hier wordt je verdrietig van

In bovenstaande betoog stelt Van Wolferen het komende jaar in herhaling te willen vallen. Al een tijdje bekruipt mij het gevoel dat vooral Van Wolferen zelf in herhaling begint te vallen. Jammer, want er is nog zoveel dat totaal niet aan bod is gekomen. Ik wil hem hier oproepen enkele van zijn paradigmata te laten vallen, waarna er weer voldoende is om over te schrijven.

Van Wolferen en maar weinig schrijvers van Gezond Verstand lijken tijdens de coronaplandemie de juiste lessen te hebben geleerd. De twee belangrijkste lessen zijn dat we moeten vaststellen dat ons geopolitieke wereldbeeld niet bleek te kloppen en dat wij zelfs een vals mensbeeld hadden.

Ons wereldbeeld
Gedurende de plandemie hebben we kunnen vaststellen dat in vrijwel alle landen hetzelfde mediaregime heerst. Niet alleen in het Westen, ook in Rusland, Wit-Rusland, China, Iran, Japan en Israël werden de mensen op vrijwel identieke manier geconfronteerd met een propagandacampagne die we in de geschiedenis op deze schaal misschien wel nog nooit hebben meegemaakt. Dit moet betekenen dat de mediamacht in al die landen verregaand is gleichgeschaltet; dus vanuit één punt in de wereld wordt aangestuurd.

Wie de media beheerst, heeft de macht. Het kan dus niet anders dan dat de wereld maar één machthebber kent. Dat hebben we bevestigd gezien toen in vele landen al die presidenten, premiers en ministers vrijwel identieke toespraken hielden. Zelfs de massapsychologische spelletjes waren dezelfde, zoals in Nederland eerst de bevestiging van de regering dat mondkapjes niet helpen om ze vervolgens verplicht te stellen (tenminste NL en het VK).

We hoeven in de wereld dus de geopolitieke spanningen niet meer echt serieus te nemen, dat is toneelspel. Analyse van die spanningen is toneelanalyse. Natuurlijk is het nuttig om de lezer uit te leggen wat het wereldregime ons wil doen geloven, maar zonder die invalshoek telkens te benadrukken hebben die analyses geen zin. Veel van Kees van der Pijls analyses zouden dan ook moeten worden herschreven.

Ons mensbeeld
Vanuit onze geschiedschrijving en media hebben wij een mensbeeld meegekregen waarbij mensen zich nogal eens zouden opofferen voor de grote zaak. In Oekraïne zou op het Maidanplein een spontane opstand zijn ontstaan tegen het regime, waarna een nieuw regime opkwam, en in Oost-Oekraine zou dan weer een spontane tegenbeweging zijn opgestaan die uiteindelijk de gewapende strijd aanging tegen dit nieuwe regime. Mensen zitten zo niet in elkaar hebben we nu  gezien.

Tijdens de plandemie en zeker nu tijdens het apartheidsregime in Nederland zien we dat er maar heel weinig mensen bereid zijn om zelfs maar na te denken, laat staan op te staan. Pieter Stuurman geeft in dit nummer daarvan een korte analyse. Mensen waren tegen verplichte injecties totdat ze na een geweldige propagandacampagne eenmaal die injecties binnen hadden. Nu raakt hen die verplichting niet meer en halen ze hun schouders op. Ieder voor zich en god voor ons allen. Een econoom zou zeggen: ‘We hebben hier een free-riderprobleem.’ Een free riderprobleem dat alleen kon ontstaan nádat de overgrote meerderheid was geïnjecteerd. Vandaar dat men zo lang heeft gewacht met het invoeren van die apartheid. Een antropoloog zou constateren dat de mens nauwelijks eigen, niet-aangepraat engagement kent.
 
Terug naar Oekraïne moeten we bij die opstanden dus eerst kritisch analyseren of die wel spontaan waren. Gezond Verstand heeft het afgelopen jaar overtuigend laten zien dat de Maidanopstand  niet meer was dan een betaalde, door geheime diensten opgetuigde staatsgreep. Maar waar Gezond  compleet faalt is door te verzuimen erbij te vertellen dat de opstand in Oost-Oekraïne ook een opzetje was. Dat konden we al concluderen uit ons wereldbeeld waaruit we afleiden dat er maar één macht aan de touwtjes trekt, en we konden het voorspellen vanuit ons nieuwe mensbeeld, dat ons leert dat een burger een free rider is en nauwelijks enig engagement kent. Hij kijkt de kat uit de boom, dus ook in Oost-Oekraïne.

Gezond Verstand heeft ons dus nog genoeg te vertellen, Het wordt tijd om nu eens het hele verhaal te gaan vertellen, niet alleen het gezichtspunt van de gecontroleerde oppositie. Dat vergt eigen onderzoek en vraagt veel meer dan het overnemen van verhaaltjes en bronnen van die gecontroleerde oppositie. Een éénmansredactie in de persoon van Van Wolferen is hiervoor niet geschikt want hij kan dat onderzoek onmogelijk allemaal zelf coördineren. Gezond Verstand zal vrijwilligers aan het werk moeten gaan zetten, een betaalde onderzoeksredactie zal onbetaalbaar blijken.

Om een paar onderzoeken te noemen waar gezond verstand haar tijd in zou kunnen stoppen:

Ontrafelen van het MH17-drama vanuit het gezichtspunt dat Rusland én het Westen in een gezamenlijke actie het vliegtuig hebben neergehaald. (Er zijn hiervoor legio aanwijzingen.)

Ontmaskeren van Rusland, Noord-Korea en Iran als gecontroleerde oppositie.

Achterhalen van de netwerken achter onze politieke partijen. Onderzoeken in hoeverre onze oppositiepartijen niet meer zijn dan gecontroleerde oppositie.

Achterhalen hoe Hilversum volledig gleichgeschaltet is en hoe dit werkt.

Onderzoek doen naar nepnieuws in Nederland. Veel ongelukken en misdrijven in Nederland blijken in scene te worden gezet.

De geschiedenis heronderzoeken: de opkomst van Hitler, de reformatie en beeldenstorm, de moord op Willem van Oranje, Pim Fortuijn.

‘De jeugd van tegenwoordig’, dacht ik toen ik het artikel op pagina 3 van Simon van Gelder had gelezen. Ik ken hem niet maar ik stelde mij een krakende oude man voor. Zou het werkelijk zo zijn dat de onderwijsvernieuwingen van de jaren zestig deze Coronapandemie hebben mogelijk gemaakt?

Gelukkig spreekt gezond Verstand zich op pagina 6 in een artikel uit 1978 alweer tegen. We lezen dat wij van de geschiedenis niet hebben geleerd want: ‘het resultaat van het welvaarts-denken en de daaraan gekoppelde illusie dat oorlog tot het verleden behoort.’  Aha, niet het onderwijs is het probleem maar het welvaartsdenken.

Tsja, wat is het nou? Heeft Gezond Verstand na anderhalf jaar nou nog steeds geen beeld hoe Rutte en zijn boevenbende het gelukt is het hele volk zo voor de gek te houden? Wordt er wel eens gediscussieerd binnen Gezond Verstand? Of zit ik tweewekelijks het werk van tien eenlingen te lezen die er tussendoor lustig op los surfen, de zoekmachine in de hand?

Wat ik heb gezien, en gezien de vele artikelen in bijvoorbeeld Off-Guardian, velen met mij, is een psychologische operatie die er uitdrukkelijk op gericht was om op ons onderbewuste, instincten en emoties in te werken. Rutte heeft vrijwel nooit met feiten gezwaaid, voor zover ik weet heeft hij nooit een fatsoenlijk medisch rapport geproduceerd, en heeft hij ons vrijwel nooit op ons gezonde verstand aangesproken. Het gevolg was dat het Nederlandse volk zijn mening helemaal niet heeft gebaseerd op zijn verstand.

De reden dat Rutte hiermee weg kon komen heeft niets met onderwijsvernieuwingen te maken. Het onderwijscurriculum heeft de afgelopen vijfhonderd jaar nooit bestaan uit het begrijpen van massacommunicatie en het zich emanciperen van de macht en machtsmedia. In geen land ter wereld is de machthebber ooit zo naïef geweest om het volk te leren zijn sleutel tot de macht uit de doeken te doen. Dat is het curriculum van geheime diensten en specialisten op de universiteit.

Misschien wordt het tijd dat Gezond Verstand eens een psycholoog uitnodigt om voor ons alle trucs van het regime Rutte op een rijtje te zetten en uit te leggen. Dat is in ieder geval interessanter dan het gebrom van oude mannen.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.