fbpx
Scroll Top

Kentering en krankzinnigheid | Editie 89

Thumb89 vierkant website
Kentering en krankzinnigheid | Editie 89

In zijn nieuwste stuk, “Kentering en krankzinnigheid,” richt Karel van Wolferen zich op de complexe en soms paradoxale wereld waarin we leven, gekenmerkt door dramatische geopolitieke en technologische verschuivingen. Hij analyseert de toenemende weerstand tegen niet-duurzame duurzaamheidsmaatregelen en de voortdurende invloed van machtige NGO’s, waarbij hij waarschuwt voor de onvoorziene gevolgen van ondoordachte innovaties zoals de massale invoering van elektrische voertuigen en alternatieve energiebronnen die onvoldoende antwoorden bieden op de wereldwijde energievraag.

Van Wolferen bespreekt ook de verontrustende ontwikkelingen rondom de implementatie van Central Bank Digital Currencies (CBDC’s) en de pogingen van de WHO om een wereldwijd pandemieverdrag af te dwingen, wat hij ziet als stappen naar een technocratische dictatuur. Deze inzichten onthullen de ingewikkelde dynamiek van macht en manipulatie op het wereldtoneel, terwijl ze kritisch reflecteren op de verstrekkende gevolgen van politieke beslissingen die onze fundamentele vrijheden bedreigen. Deze diepgaande analyses en meer vindt u in de volledige editie van Gezond Verstand.

In deze editie

Editie 89 van Gezond Verstand biedt een breed scala aan diepgaande analyses en kritische inzichten in zowel lokale als wereldwijde kwesties. Deze editie duikt diep in de technologische, economische en politieke dynamieken die onze hedendaagse samenleving vormgeven, met een kritische blik op zowel de beloften als de gevaren die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.

Deze uitgave opent met een grondige bespreking van de manier waarop geopolitieke spanningen de invoering van Central Bank Digital Currencies (CBDC’s) tot een illusie maken. Een thema dat verder wordt uitgediept is het onvoltooide pandemieverdrag van de WHO als ultieme machtspoging. Daarnaast wordt de realiteit van elektrische voertuigen onder de loep genomen, waarbij beperkte energievoorzieningen en batterijproblemen een botsing met de haalbaarheid van deze technologie veroorzaken. Kerosine blijft ondertussen de onbetwiste koning van de vliegtuigbrandstoffen, terwijl de complexiteit van de gashandel in geopolitiek opzicht wordt verkend als een instrument van onderdrukking.

Verder in deze editie o.m.:

– Modern Monetary Theory in Nederlandse context
– Kritiek op de implementatie van duurzaamheidsinitiatieven
– De economische en ethische implicaties van DNA-registratie
– Updates over medische controverses en de wetenschappelijke gemeenschap
– Politieke spanningen binnen de Duitse regering.
– Updates over de NAVO-Rusland confrontatie
– Voortgang van geopolitieke en maatschappelijke kwesties wereldwijd

Elk artikel in deze editie van Gezond Verstand werpt licht op onderwerpen die essentieel zijn voor een geïnformeerde burgerij en biedt een platform voor kritische discussie en reflectie over de richting waarin onze wereld zich beweegt.

Gerelateerde video’s
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.