Scroll Top

De verwerpelijke medische achtergrond van de nieuwe boosterprikken

Boosterprik
De verwerpelijke medische achtergrond van de nieuwe boosterprikken

Peter Pilon, huisarts

Telkens blijkt maar weer dat de quote van Mark Twain meer dan waar is: “Het is veel gemakkelijker om mensen te misleiden, dan hen te overtuigen dat ze misleid zijn.” Na eerdere misleidingen gaat de overheid samen met Big Farma door met het verstrekken van onjuiste gegevens over de nieuwste Covid-boosters. Zowel over de veiligheid als over de gevolgen wordt categorisch gezwegen. De nietsvermoedende burger wordt niet geïnformeerd en voor de gek gehouden. Inmiddels is bekend dat de nieuwe boosters nooit op mensen zijn getest, maar slechts op muizen. Muisexperimenten vertellen ons niets.
H

et alleen op muizen testen voordat ze op de markt worden gebracht zegt niets over de veiligheid van de boosters. De effectiviteit van de boosters was alleen gebaseerd op de hoeveelheid antilichamen in het bloed, wat niets zegt over de effectiviteit in de praktijk. Moderna beweert nu dat ‘klinische onderzoeksgegevens’ bewijzen dat hun nieuwe injectie effectief is tegen verschillende soorten uit de omicron-lijn, maar ze hebben geen details vrijgegeven. Is het op muizen of op mensen uitgeprobeerd? Pfizer geeft ondertussen toe dat hun beweringen gebaseerd zijn op proeven met muizen. Als men bedenkt hoe ver ze ernaast zaten toen ze daadwerkelijk proeven op mensen deden, hoe ver zullen ze er dan naast zitten als ze hun beweringen alleen maar baseren op muizenexperimenten? De universiteit van Carolina heeft nu bewezen dat elke Covid-prik plasmide DNA bevat dat, wanneer het ingepakt is in vetdeeltjes, de kern van iedere cel kan binnendringen en zich kan nestelen in het genoom van de geïnjecteerde. Waarschijnlijk is dit de oorzaak van de dodelijke bijwerkingen van dit nepvaccin. Verder is nu onomstotelijk bewezen dat de spike-eiwitten via de moedermelk in de zuigeling terechtkomen.

Onze overheid gaat deze herfst de eerste groepen oproepen voor een herhalingsprik. De prikken zijn de geherformuleerde injecties van Pfizer en Moderna, en zijn ‘goedgekeurd’ voor personen van twaalf jaar en ouder, en ‘geautoriseerd voor gebruik in noodgevallen’ voor kinderen in de leeftijd van zes maanden tot elf jaar. Dit ondanks het feit dat er geen noodverklaring bestaat die dit rechtvaardigt. De Covid-19-noodverklaring voor de volksgezondheid is allang geëindigd. De eerste bevolkingsgroepen die worden opgeroepen zijn de kwetsbare burgers, de zestigplussers en de werkers in de zorg, ongeacht hun eerdere Covid-prikstatus. Zij komen in aanmerking voor een enkele dosis van de opnieuw geformuleerde injectie. De nieuwe shots zijn zo geformuleerd dat ze één enkel mRNA bevatten dat overeenkomt met de omicron-variant. Het RIVM verwacht dat de Covid-prik in de toekomst één keer per jaar zal worden bijgewerkt, net als het seizoensgriep-vaccin, dat overigens totaal ineffectief is vanwege niet-overeenkomende stammen in de prikvloeistof.

Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #75

In dit nummer onder meer:

Criminocratie
Nietszeggendheid van parlementair debat
Gevaarlijke nieuwe boosterprikken
Een scheuring in de NAVO
Politieke crisis in de VS

Degenen die bekend zijn met het bewijsmateriaal tegen de Covid-prikken, zullen zich uiteraard realiseren dat: a) eerdere injecties jammerlijk ineffectief waren, en b) het profiel van voordeel versus risico voor de meeste mensen is verlegd. Hun profiel is verschoven van ‘hoog risico’ naar ‘minimaal voordeel’. Echter het ‘minimale voordeel’ blijkt een gevaarlijk nadeel te zijn. En zo worden volwassenen van zestig jaar en ouder aangemoedigd om gelijktijdig met de Covid-prik, de griepprik en/of een vaccin tegen het RSV-virus te nemen om een ‘tripledemie’ te voorkomen. Zwangere vrouwen worden ook aangemoedigd om al deze injecties te nemen, wat op dit moment het misdadige van de campagne zwaar onderstreept.

Het is een gigantisch verdienmodel voor de farmaceutische industrie geworden: de bijgewerkte Covid-injecties zullen een prijskaartje hebben van tussen de €100 en €120 per dosis. De griepprik zal ergens tussen de €15 en €50 kosten, afhankelijk van het ‘vaccin’ dat je krijgt, en het RSV-vaccin zal naar verwachting ergens rond de €200 kosten. Tel uit je winst. We hebben dit eerder gehoord. Zoals verwacht zingen Pfizer en Moderna hetzelfde deuntje als bij de eerste Covid-injecties, waarbij ze beweren dat de opnieuw geformuleerde prikken ‘effectief’ zijn tegen verschillende omicron-soorten, waaronder de Pirola- en de Eris-variant. Zonder percentages te noemen krijgen we simpelweg te horen dat de prikken gewoon significant effectief zijn. Beide farmaceuten beweerden eerder dat hun injecties voor 95% effectief waren, maar inmiddels is aangetoond dat de injecties de sterfte in alle leeftijdsgroepen hebben doen toenemen terwijl we nergens zien dat het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid is teruggedrongen.

Uit de vrijgegeven Pfizer-documenten blijkt dat in de eerste maanden van de Covid-prik er 42.086 meldingen van bijwerkingen zijn geweest waaronder 1.223 sterfgevallen. Er werd echter niets tegen ondernomen, en dan te bedenken dat in 1976 na 25 doden het varkensgriepvaccin onmiddellijk uit de handel werd genomen. Ook is bekend geworden dat Pfizer in zijn onderzoeken niet minder dan 158.000 verschillende ‘bijwerkingen van bijzonder belang’ heeft gedocumenteerd, terwijl het bedrijf beweerde dat er geen veiligheidsproblemen waren. De eerste bijwerking op deze schokkende volledige lijst is een zeldzame aandoening die bekend staat als het 1p36-deletiesyndroom. Deze aandoening, veroorzaakt door de verwijdering van DNA in chromosoom 1p36, resulteert in ontwikkelingsachterstanden, ernstige verstandelijke beperking, toevallen, problemen met het gezichtsvermogen, gehoorverlies, ademhalingsproblemen, hersenafwijkingen, aangeboren hartafwijkingen, cardiomyopathie, nierafwijkingen, genitale misvormingen, metabolische problemen, en meer. De levensverwachting hangt af van de hoeveelheid DNA die is verwijderd.

Boosterprik

Dit klinkt op z’n minst als iets dat een zwangere vrouw waarschijnlijk zou willen weten voordat ze de injectie krijgt. Al met al mogen we concluderen dat het RIVM willens en wetens onveiligheidssignalen achterhoudt door de burger niet te informeren. De bijwerkingen van het ‘vaccin’ zullen nog jaren later zichtbaar zijn.

In Florida heeft men inmiddels de injecties evenals de mondmaskers niet meer verplicht gesteld. De autoriteiten aldaar hebben de burger aldus voorgelicht: “We weten dat maskers niet werken. We weten dat de werkzaamheid van de Covid-prikken na verloop van tijd negatief wordt en dat er ernstige bijwerkingen zijn. Er zijn geen klinische onderzoeken bij mensen geweest die aantonen dat ze veilig en effectief zijn. Er zijn veel rode vlaggen.”

Die zijn er inderdaad. We hebben nu ook een duidelijk beeld van hoe Covid werd en nog steeds wordt gebruikt om het idee te doen postvatten dat we meer centralisatie van macht en sociale controle nodig hebben, en dat we vrijheid, mensenrechten, privacy en lichamelijke autonomie moeten opgeven ‘voor de toekomst’. Dat is waar al die hysterische angstzaaierij over verkoudheid en griep om draait. Deze verwerpelijke campagne wordt gevoerd door de VN, de WHO en het WEF. Wie oren heeft moet luisteren naar de ernstige waarschuwingen om de komende boosters niet te nemen.

– einde artikel –

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 75

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.