Scroll Top

Vera Bergkamp, nagel aan de doodskist van de democratie (Simon van Gelder)

vera bergkamp kamervoorzitter d66
Vera Bergkamp, nagel aan de doodskist van de democratie
Simon van Gelder
Tijdens de debatten over corona in februari 2022 kwam vast te staan dat Vera Bergkamp (D66) veruit de slechtste Kamervoorzitter is sinds jaren. Ze lijkt nog zwakker dan Anouchka van Miltenburg (VVD), die in 2014-2015 kortstondig voorzitter was. De conclusie luidt dat Bergkamp niet op haar taak is berekend. Van staatsrecht heeft ze geen kaas gegeten. Met wilde interrupties gaat ze voortdurend tekeer tegen de oppositie. Ze dringt zich op als procesbegeleider en vergeet dat ze is aangesteld als scheidsrechter.
vera bergkamp kamervoorzitter d66
Z

ó tenenkrommend was het optreden van Bergkamp, dat de D66-fractie besloot tot ingrijpen. In november 2021 werd haar, op kosten van D66, een heuse coach toegewezen. Via een spoedcursus, aldus Wouter de Winther van De Telegraaf, werd getracht haar uit te leggen hoe je orde moet bewaren in de Kamer.

Vera Bergkamp heeft niets van haar coach opgestoken. Ze laat nog steeds debatten ontsporen. Ze blijft onzeker en giechelt als het spannend wordt. Het is onvoorstelbaar (maar waar) dat zij als Kamervoorzitter ook verantwoordelijk is voor het leiden van een ondersteunende dienst van maar liefst 800 ambtenaren. Doelwit van haar ongeremde verbetenheid is Forum voor Democratie, vooral wanneer door die partij fundamentele kritiek wordt geuit over het coronabeleid, met het aanwijzen van de supranationale opdrachtgevers achter dat beleid. Volgens Forum zullen de verantwoordelijke politici zich vroeg of laat moeten verantwoorden voor tribunalen.

Toen Bergkamp dat hoorde, ontstak ze in woede. Ze verbood het gebruik van het woord ‘tribunalen’. Daarna schorste ze de vergadering van de Tweede Kamer. Het ontging haar dat een voorzitter die nodeloos ingrijpt op gezagsverlies moet rekenen.
Bergkamp wil het aantal toegestane interrupties aan een maximum binden. De vrijheid van meningsuiting voor parlementariërs wordt door haar steeds verder ingekort, stelt Gideon van Meijeren (FvD), die, als reactie op de uitdijende coronadictatuur, opriep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Na deze uitspraak werd Van Meijeren het woord ontnomen door Bergkamp. Onverstoorbaar reageerde Van Meiieren: “Ik blijf zeggen waar het op staat!”

Een herhaling van het drama Van Miltenburg tekent zich af. Er is grote kans dat Bergkamp, evenals Van Miltenburg, wegens gebleken ongeschiktheid wordt weggestuurd. Met stille trom zal zij naar de zij-uitgang worden geloodst, op weg naar vergetelheid.
Nuttig om in herinnering te brengen dat Anouchka van Miltenburg brieven vernietigde van klokkenluiders over de ‘Teevendeal’ (geheime afspraak met drugsmisdadiger). Na andere uitglijers was ze verdwenen, de eerste Kamervoorzitter die tussentijds moest aftreden.

Wegens ziekte, gesproken werd over corona met milde symptomen, was Bergkamp vanaf 14 februari 2022 afwezig. Haar taak als voorzitter werd waargenomen door Martin Bosma (PVV). Een weldadige rust keerde terug. Met zijn onpartijdig optreden zorgde Bosma voor een goede, zakelijke sfeer, die zeker nodig was gezien de zwaarte van het onderwerp, het coronadrama. Verdwenen waren het gezeur en de akelige momenten. Het falen van Bergkamp werd genadeloos aangetoond. Bosma is een veel betere voorzitter, de functie waarnaar hij in 2021 vergeefs had gesolliciteerd.

Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #36

In dit nummer onder meer:

Een tumult van samenzweringen
Het Kwaad regeert
2023
Nieuws uit de Covid-oorlog

Toch menen veel Binnenhof-kenners dat het voor de democratie beter is indien zou worden afgesproken dat de oppositie het recht krijgt de Kamervoorzitter te leveren. Het was een historische fout om het voorzitterschap te gunnen aan iemand van een regerende partij. Het voorzitterschap is te belangrijk om te regelen via handjeklap zoals is gebeurd met Bergkamp.

Wie is deze Bergkamp? Zelf zegt ze in interviews: “Ik ben lesbisch, half Marokkaans, maar ook vrouw, mens, Amsterdammer en wereldburger.” Erg bescheiden klinkt het niet. Haar moeder was verkoopster bij het tien jaar geleden verdwenen Amsterdamse kwaliteitswarenhuis Metz & Co, in de Leidsestraat, hoek Keizersgracht. Via haar moeder heeft Bergkamp kunnen genieten van de prachtige en veilige stad, in de jaren die voorafgingen aan de huidige verloedering en criminalisering.

Anders dan Arib (de vorige Kamervoorzitter), heeft Bergkamp geen dubbel paspoort, aldus Het Parool. Ze ging zich Bergkamp noemen, toen ze, ook volgens Het Parool, vaststelde dat haar werkelijke naam (Firouz Alida Chaouqui) moeilijk uit te spreken is.
Met haar clichématige praatjes viel Bergkamp in de smaak bij Alexander Pechtold, de toenmalige leider van D66. Of ze zin had in een baantje als Kamerlid. Ze hapte toe. Hierna zat ze negen jaar lang in de Kamer. Ze beperkte zich voornamelijk tot het incasseren van een onverdiend hoog salaris. Hiermee blokkeerde Bergkamp de plaats voor een serieuze volksvertegenwoordiger.

Bergkamp trok als Kamerlid weinig aandacht toen ze, in 2018, kwam met een voorstel ter versterking van de rechtspositie van vaders die niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben. Ze huppelde voorbij aan het feit dat de wereld beter af zou zijn indien copulerende mannen leren op volwassen wijze hun verantwoordelijkheden te hanteren.

Vanuit de zijdeur naar binnen geschoven, waarbij niet is gelet op kwaliteit, is Bergkamp, na een-tweetje tussen Kaag en Rutte in april 2021, na een geheime stemming, met 74 stemmen gekozen als Kamervoorzitter. Vijf jaar eerder was Arib gekozen met 144 (van de 150) stemmen. In 2021 bleek Arib niet opgewassen tegen een laffe fluistercampagne, ze kon vertrekken.

Rutte en Kaag hebben met Bergkamp een marionet op de stoel van Arib neergezet, om zo de Tweede Kamer vleugellam te maken. Het handjeklap betekende dat Rutte mocht aanblijven als premier, mits D66 de Kamervoorzitter kon leveren. Nodig, want het mag duidelijk zijn dat de Tweede Kamer niet erg lang mag gaan nadenken over de instructies afkomstig van opdrachtgevers buiten Nederland, waarop tot nog toe alleen het FvD een licht laat schijnen. Het slopen van de democratie, volgens aanwijzing van Klaus Schwab, kan onbelemmerd voortgang vinden.

– einde artikel –

Veelgestelde vragen over Firouz Alida Chaouqui (Vera Bergkamp)

Wie is Vera Bergkamp ?
Vera Bergkamp (Firouz Alida Chaouqui) is een politicus van de Democraten 66 (D66) partij en is momenteel de Kamervoorzitter van de Tweede Kamer in Nederland.

Wat zijn enkele kritieken op Vera Bergkamp als Kamervoorzitter?
Er zijn verschillende kritieken op Vera Bergkamp als Kamervoorzitter, waaronder het feit dat ze zwak zou zijn in het handhaven van orde en het bewaren van een goede sfeer tijdens debatten. Sommigen beweren dat ze onzeker is en de neiging heeft om wild te reageren op de oppositie. Er wordt ook beweerd dat ze haar rol als scheidsrechter vergeet en zich opdringt als procesbegeleider.

Wat is er gezegd over Bergkamps optreden tijdens coronadebatten?
Tijdens debatten over corona werd beweerd dat Vera Bergkamp het slechtste optreden had van een Kamervoorzitter in jaren. Ze zou debatten hebben laten ontsporen en onzeker zijn in haar optreden. Bergkamp werd zelfs voorzien van een coach om haar te helpen met het handhaven van orde in de Kamer, maar er wordt beweerd dat ze niets van deze coaching heeft opgestoken.

Hoe reageerde Bergkamp op kritiek van Forum voor Democratie (FvD)?
Toen Forum voor Democratie (FvD) fundamentele kritiek uitte op het coronabeleid en sprak over tribunalen, ontstak Vera Bergkamp in woede. Ze verbood het gebruik van het woord ‘tribunalen’ en schorste de vergadering van de Tweede Kamer.

Zal Bergkamp mogelijk worden weggestuurd als Kamervoorzitter?
Sommige Binnenhof-kenners suggereren dat er een kans bestaat dat Bergkamp, net als haar voorganger Anouchka van Miltenburg, wegens gebleken ongeschiktheid zou worden weggestuurd als Kamervoorzitter. Er wordt gesuggereerd dat haar optreden te vergelijken is met het falen van Van Miltenburg, die uiteindelijk moest aftreden.

Wat wordt er gezegd over het voorzitterschap van Bergkamp en de democratie?
Er wordt beweerd dat het beter zou zijn voor de democratie als de oppositie het recht zou krijgen om de Kamervoorzitter te leveren, in plaats van iemand van een regerende partij. Het wordt beschouwd als een historische fout dat het voorzitterschap aan iemand van een regerende partij is gegeven.

Wat wordt er gezegd over de achtergrond van Bergkamp en haar naam?
Vera Bergkamp is lesbisch, van half Marokkaanse afkomst en noemt zichzelf een Amsterdammer en wereldburger. Haar moeder werkte bij het vroegere Amsterdamse warenhuis Metz & Co. Ze veranderde haar naam naar Bergkamp omdat haar werkelijke naam (Firouz Alida Chaouqui) moeilijk uit te spreken zou zijn.

Wat werd er gezegd over de waarneming van Bergkamps taken als Kamervoorzitter door Martin Bosma?
Tijdens de afwezigheid van Vera Bergkamp werd haar taak als Kamervoorzitter waargenomen door Martin Bosma. Er wordt gezegd dat onder zijn voorzitterschap een goede, zakelijke sfeer heerste en dat er een weldadige rust terugkeerde. Sommigen beweren dat Bosma een veel betere voorzitter is dan Bergkamp.

Welke rol speelden Mark Rutte en Sigrid Kaag bij de benoeming van Bergkamp als Kamervoorzitter?
Mark Rutte en Sigrid Kaag worden genoemd als degenen die Vera Bergkamp als Kamervoorzitter naar voren hebben geschoven. Het wordt gesuggereerd dat er een politiek akkoord was waarbij Rutte mocht aanblijven als premier als D66 de Kamervoorzitter mocht leveren

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 36

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.