fbpx
Scroll Top

Belangenverstrengeling en karaktermoord in de ‘liberale’ slangenkuil (Simon van Gelder)

Nummer 54

Belangenverstrengeling en karaktermoord in de ‘liberale’ slangenkuil

Simon van Gelder

Het moment lijkt nabij waarop de onzichtbare machthebbers besluiten tot overplaatsing van Mark Rutte. Hij wordt misschien beloond met een mooie nieuwe uitdaging. Hij heeft de elite een dienst bewezen met het weggeven van de macht in Nederland aan de EU in Brussel en de WHO en vooral het WEF, een particulier bedrijf in Genève. Enig verzet tegen Rutte lijkt de kop op te steken. Zo zei Hans Wiegel in november 2022 dat hij bezorgd is over de toekomst van het kabinet-Rutte 4. Het kabinet kan worden weggevaagd als zaken ontsporen. Het gaat volgens Wiegel slechter dan drie, vier jaar geleden. Dat klopt, de VVD is volgens opiniepeiler Maurice de Hond getuimeld van 38 naar 20 virtuele zetels. Natuurlijk weet Wiegel dat de VVD door Rutte is beroofd van capabele mensen. Wat overbleef is tweede garnituur, zoals de nerveuze bakvis Sophie Hermans. Wiegel zegt: “Sophie’s gezag is niet zo groot meer.”
I

In november 2022 was er kortstondige onrust onder Kamerleden van de VVD. Ze maakten bezwaar tegen een voorgestelde dwangwet. Daarmee wordt het mogelijk alle gemeenten te dwingen plaats te maken voor asielzoekers. Mogelijk worden burgers verplicht asielzoekers in huis te nemen. Hiertegen was Sophie niet opgewassen. Rutte bood hulp, in een gesprek met de VVD-fractie. Na enig babbelen met Rutte ging de VVD fractie overstag. De dwangwet werd door de fractie goedgekeurd, nadat Rutte had beweerd dat hij nog eens zou kijken naar manieren om de asielstroom in te perken. Als geen ander weet hij hoe leugenachtig deze toezegging is.

Nederland heeft zich vastgeketend aan verregaande toezeggingen, maar niemand heeft zicht op mogelijkheden om gemaakte fouten te herstellen. Het aantal asielzoekers dat zich jaarlijks meldt, blijft staan op 55.000, misschien meer. De overlast neemt toe, de krapte op de woningmarkt wordt ondraaglijk. Van de VVD hoeft niets te worden verwacht. Rutte kan verwijzen naar Eric van der Burg, de staatssecretaris voor asielzaken. Deze VVD-man heeft vijf jaar geleden als wethouder gezegd: “Hoe meer asielzoekers naar Nederland komen, hoe beter.” Zulke taal doet pijn bij veel VVD-leden. Ze lopen weg bij de partij. Het had ooit 80.000 leden. Hiervan zijn er 26.000 over.

Een andere ‘mastodont’ is de 72-jarige Ed Nijpels. In de NRC zei Nijpels dat Rutte faalt. “Je moet je eigen tegenspraak organiseren. Je moet een club mensen om je heen regelen die je kunnen opvolgen. En je moet vertrekken op je hoogtepunt. Dat is maar weinig mensen gegeven.” Nijpels vervolgde: “Er verandert nu zoveel qua klimaat, maar ook maatschappelijk. Als grootste partij en als leider moet je daar een verhaal bij hebben. Dat heeft de VVD niet. Mark moet de lead nemen. Je bent als premier niet de chef van een klusjesfabriek. Je kunt een heel goede klusjesman zijn, maar als premier moet je de architect zijn van het land.”

Vals klinken de woorden van Nijpels. De aanval die Nijpels inzet op Rutte, zijn oude tegenspeler, is niet bedoeld om Nederland te verlossen van de knelling van Agenda 2030. Het gaat hem erom Edith Schippers, een oude bekende in het WEF van Klaus Schwab, in het zadel te helpen als premier van Nederland. Ze kan dienen als zijn kruiwagen voor het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Nijpels beweert dat Edith veel stemmen zal trekken als premier. Lezers van deze rubriek weten wel beter.

Schippers is een kille, bijna gewetenloze figuur, die als minister van Volksgezondheid de zorgpremies heeft opgejaagd. Ze heeft op schofferende manier de homeopathische geneeswijze aangevallen. Zo heeft ze velen verdriet gedaan die baat hebben gevonden bij alternatieve genezing, zonder inzet van dure farmaceutische middelen. Haar taalgebruik is grof en soms ook polariserend. Haar bindend vermogen is niet groot. Een SP-Kamerlid, Renske Leijten, signaleerde het risico van belangenverstrengeling, ze wees op de rol van haar echtgenoot, een lobbyist in de gezondheidssector.

Momenteel is Nijpels voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Hij is betrokken bij de aanschaf van zonnepanelen. Zijn vermeende passie voor het klimaat staat haaks op zijn voormalige status als eigenaar-bewoner van een (onlangs voor 1,4 miljoen verkochte) dertien kamers tellende, energievretende woonboerderij in het Friese plaatsje Dijken, die voorzien is van eigen aanlegsteiger en verwarmd zwembad. De woning had energielabel G, wat neerkomt op de slechtste isolatie. Sommige Binnenhof-watchers vermoeden dat Edith even ongeliefd is als Sigrid Kaag, die binnen de kortste keren zowat al haar krediet heeft verspeeld. Iets dergelijks kan ook Edith overkomen.

Een andere vrouw wordt getipt als potentiële opvolger van Mark Rutte. Dit is Dilan Yeşilgöz (Ankara, 1978). Ze behoort tot de 75.000 personen tellende Koerdische gemeenschap in Nederland. Ze sloot zich aan bij de SP, daarna de PvdA, vervolgens de VVD. Ze werd lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Hierna was ze een jaar staatssecretaris. Ze had onvoldoende goed zicht op de enorme kosten en verwoestende effecten van de Klimaatwet die zij moest verdedigen. Haar dossierkennis is steeds zwak, ze behoort tot de intellectuele middelmaat. Ze vindt het grappig te zeggen dat Kamerleden vaak geen benul hebben van waar ze mee bezig zijn. Sinds begin 2022 is ze VVD minister van Justitie. Rechtskennis heeft ze niet. Ze is de eerste niet-jurist aan de leiding van dit complexe departement. Haar nuchterheid en objectiviteit voldoen niet aan hogere eisen.

Het optreden van Yeşilgöz is ruw. Ze haalde als minister uit naar de partij van Baudet, die ze aanduidde als ‘onwelriekende reuzel’, d.w.z. het niervet van een varken. Ze beweert dat Forum en de Groep Van Haga “geen enkele inhoud hebben.” Ze wil, tegen de wil van politiemensen, BOA’s zwaarder bewapenen. Ze maakt geen geheim van haar sympathie voor de PKK, de voormalige Turkse terreurbeweging. Hoe zij zich verhoudt tot de binnenlandse politiek in Turkije is ondoorzichtig. Onlangs beweerde ze dat geen open debat mogelijk is aan Nederlandse universiteiten. Hierop kwam een boze reactie van 14 Nederlandse universiteiten. Excuses maakt Yeşilgöz nooit. Ze weet dat ze mag rekenen op steun van Rutte zo lang ze meedoet met Agenda 2030. Vandaar haar venijn tegen mensen die vragen stellen. Daarin doet ze niet onder voor andere VVD’ers.

– einde artikel –

Altijd op de hoogte van het werkelijke nieuws?
Word dan abonnee van Gezond Verstand

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 54

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.