fbpx
Scroll Top

Geen doodslag, maar moord (Ilse van Galen)

geen doodslag maar moord
Geen doodslag, maar moord

Ilse van Galen

In december jl. werd bij het Internationaal Strafhof in Den Haag een tenlastelegging van 46 pagina’s ingediend tegen zestien personen die worden aangeklaagd voor genocide. Het gaat om kopstukken bij de campagne voor frauduleuze ‘vaccins’, waaronder Anthony Fauci, Bill Gates, Klaus Schwab en de CEO van Pfizer Albert Bourla. Ook Boris Johnson in zijn hoedanigheid als minister-president van het Verenigd Koninkrijk staat op de lijst. Ook in andere landen, waaronder India, zijn soortgelijke rechtszaken ingediend met moord als beschuldiging.
U

Uitgebreide informatie die de afgelopen maanden openbaar is geworden, heeft eerdere twijfel over opzet in verband met sterfgevallen als gevolg van de injecties weggenomen. Omdat verschillende partijen van de stof die als ‘vaccin’ wordt aangeboden van elkaar verschillen in de mate waarin zij schade aan het lichaam veroorzaken, concluderen onafhankelijke deskundigen dat eerdere hypotheses over de vaccinatiecampagne als zijnde een experiment van genetische modificatie, als correct moeten worden beschouwd.
Dr. Vladimir Zelenko, de Amerikaanse arts die in het begin van de covidcrisis met groot succes coronapatiënten behandelde met het verboden middel hydroxychloroquine, was een van de eersten die sprak van moord met voorbedachte rade, genocide en misdaad tegen de mensheid. Al twee maanden voor de uitrol van het ‘vaccin’, in oktober 2020, was er een interne presentatie binnen het Amerikaanse FDA voor een groep wetenschappers. Op dia 16 van die presentatie, zo vertelde Zelenko, stond een lijst van de te verwachten bijwerkingen: “dood, hartaanval, beroerte, bloedstolsels, neurologische aandoeningen, myocarditis en nog veel, veel meer.” Een paar maanden nadat de ‘vaccins’ waren uitgerold, en de VAERS-database de bijwerkingen begon te registreren, bleek er 100% correlatie te zijn met de ‘bijwerkingen’ die tijdens de FDA presentatie waren getoond. Die vielen dus niet onder ‘bijwerkingen’, maar onder mmassamoord met voorbedachte rade, want de FDA wist precies wat er speelde. Dezelfde uitkomsten zijn gemeld bij EudraVigilance zowel als bij het Nederlandse Lareb (waar de werkelijke aantallen aan schadelijke effecten nog maar nauwelijks worden geregistreerd). Omdat specialisten ervan uitgaan dat de hier genoemde officiële instanties maar 10% of nog minder van de werkelijkheid weergeven, wordt het aantal sterfgevallen in de wereld nu al conservatief geschat op enkele miljoenen.

Het opzettelijk doden van de medemens gaat ver terug in de geschiedenis. Dit gebeurde bijvoorbeeld vanwege lichamelijke of geestelijke misvorming, of ter bevordering van de superieure eigenschappen van de elite, en stond bekend als eugenetica. Tegen het eind van de 19e eeuw en begin 20e eeuw werd de wenselijkheid van het zuiveren van het menselijk ras een gedachtegoed dat werd gedeeld door in die tijd respectabele theoretici en denkers, en onder invloed van het Darwinisme bloeide de eugenetica weer op. Maar na de Tweede Wereldoorlog en de genocide op Joden en zigeuners werd dit onbespreekbaar.
Recente decennia maakten een terugkeer van het genetische manipulatie gedachtegoed mee, als onderdeel van trans- en posthumanistische visies van gen-editing en chip implantaties. Ook borduurt het verder op de notie dat er te veel mensen op Aarde zijn, en de wereld er beter zou voorstaan als er een aantal miljarden mensen zouden verdwijnen. De hoofdfiguur van de schijnpandemie, Bill Gates, heeft dit herhaaldelijk beweerd op lezingen waarvan video’s te zien zijn.

Democide is een meer correcte formulering van wat er nu gaande is. Genocide betreft het vermoorden van minderheden, zoals in de geschiedenis heeft plaatsgevonden onder Joden, zigeuners en bijvoorbeeld de Armeniërs in Turkije. Democide is moord door een overheid op een massa mensen waarbij nauwelijks onderscheid wordt gemaakt, behalve in dit geval op leeftijd. In de Verenigde Staten is de term ‘hospicide’ al in gebruik voor de duidelijk waargenomen tendens bij veel instellingen waar ouden van dagen verpleegd worden, waar met directe zowel als indirecte methoden het afsterven van deze groep wordt bewerkstelligd of bespoedigd. Aan deze exercitie valt door ziekenhuizen en oudereninrichtingen veel te verdienen. Een klokkenluider onder verpleegkundigen, zowel als de bekende Engelse arts Vernon Coleman, hebben getuigenis afgelegd dat ouderen in verpleeghuizen die ziek werden een middel toegediend kregen dat bij euthanasie gebruikt wordt. Aanvullend zijn gen-injecties ontwikkeld voor moord op de korte en langere termijn. Hier is duidelijke sprake van opzet tot moord.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

De democide die sinds de covid-plandemie is ingezet, gebeurt op verschillende manieren. Het begon direct al, zoals de meeste lezers van Gezond Verstand weten, met het verbieden van de goedkope maar werkzame middelen hydroxychloroquine en ivermectine. Dr. Zelenko stelt dat het daarbij allemaal draaide om timing. De gegevens zijn heel duidelijk. Er zijn tientallen officieel aangenomen studies die aantonen dat als men een covid-patiënt in de eerste fase met deze middelen behandelt, een 85% reductie optreedt in ziekenhuisopnames en overlijden.
In Nederland hebben de afgelopen twee jaar een moeilijk te verifiëren, maar groot aantal mensen, een voortijdige dood ondervonden door het verbod op werkende medicijnen. Artsen die hydroxychloroquine of ivermectine voorschrijven tegen covid-19 krijgen een boete van maximaal € 150.000 opgelegd door de inspectie. De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) roept apothekers op melding te doen.
In tegenstelling tot de verboden maar goed werkende geneesmiddelen, zijn middelen die volgens het bestaande protocol werden toegepast dodelijke middelen gebleken. Soms worden ze nog steeds gebruikt. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is remdesivir. Remdesivir is tijdens de ebola ‘pandemie’ in Afrika ingezet als experimenteel middel, samen met nog drie andere experimentele middelen. Bij dit experiment was Anthony Fauci betrokken. Uit deze experimenten bleek dat 54% van de patiënten die remdesivir toegediend hadden gekregen binnen 28 dagen overleden aan nierfalen, met als gevolg ophoping van vocht, eerst naar de longen en vervolgens naar hart en hersenen. Van de vier geteste middelen wordt juist dàt middel voorgeschreven aan corona-patiënten.

Het kan niet anders dan dat het kwade bedoelingen zijn geweest om juist het meest dodelijke medicijn te kiezen. Ook in Nederland is dat aan het begin van de ‘pandemie’ korte tijd gebeurd. In Frankrijk is aan het begin van de crisis een onderzoek gedaan waarbij aan vijf patiënten remdesivir als medicijn werd toegediend, maar toen hebben de artsen vanwege het overlijden van de patiënten het onderzoek stopgezet, en werd dit middel niet in het protocol voor ziekenhuispatiënten opgenomen.
Hackers hebben de gegevens van VAERS weten te bemachtigen en kwamen het volgende te weten: de productie van de covid gen-injecties voldoet niet aan de standaard van Good Manufacturing Practices (GMP), want er zijn grote verschillen tussen de partijen. De partijen blijken verschillende bijwerkingen tot gevolg te hebben. Slechts 5% van de Moderna partijen en minder dan 3% van de Pfizer partijen hadden de schadelijkste en dodelijkste bijwerkingen. Dit verschil is volgens analisten alleen te verklaren door extreme afwijkingen in de samenstelling. En juist de meest toxische partijen zijn zorgvuldig in kleine aantallen verdeeld over steden en in diverse regio’s in de VS, terwijl de minder schadelijke partijen vaak in zijn geheel naar bepaalde steden en gebieden gingen. Dit duidt op doelbewust handelen, om het minder opvallend te maken dat er geëxperimenteerd wordt met de diverse mengsels. Men kan daardoor de indruk handhaven dat mensen die sterven door de injecties zijn overleden aan onderliggende kwalen.

geen doodslag maar moord
geen doodslag maar moord

De lange termijn gevolgen laten zich nog slechts raden, maar internationaal vermaarde microbiologen en immunologen hebben op basis van hun kennis en ervaring zorgwekkende voorspellingen gedaan, waaronder een sterke toename van kanker en auto-immuunziekten, maar ook van VAIDS (Vaccine Acquired Immune Defiency Syndrome). Verder zijn er op de langere termijn gevolgen te verwachten in de vorm van verminderde vruchtbaarheid bij de geïnjecteerde mensen.
Dr. Janci Chunn Lindsay, moleculair bioloog, toxicoloog en directeur van Toxicology & Molecular Biology for Toxicology Support Services LLC, gaf op 23 april 2021 in drie minuten een openbaar commentaar voor het U.S. CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) over de mRNA-injecties. Zij verklaarde dat zij in de jaren 90 betrokken was geweest bij onderzoek en ontwikkeling van een vaccin dat tijdelijk contraceptief moest gaan werken. Dit werd op dieren uitgetest, maar al gauw bleek het zowel auto-immuniteit te veroorzaken als vernietiging van de eierstokken. Zij stelt dat de huidige ‘vaccins’ vergelijkbaar werken. Lindsay waarschuwt dat “we mogelijk bezig zijn een hele generatie te steriliseren.”
Uit Japans onderzoek blijkt dat mRNA voor 64% naar de eierstokken gaat. Dr. Lee Merrit deed onderzoek bij muizen met selfdecimating vaccins, om muizen te steriliseren. Zij meldt dat muizen de effecten verspreiden door met elkaar om te gaan. Nu horen we van ‘shedding’ van gevaccineerde vrouwen naar ongevaccineerde vrouwen die vervolgens ook menstruatieproblemen krijgen. Maar ook in geval van seksuele relaties zullen de gevolgen merkbaar zijn, wanneer slechts een van de partners de mRNA-injecties heeft gehad.

De oorlogsmisdaden in de aanklacht uit het Verenigd Koninkrijk die nu bij het Internationaal Strafhof te Den Haag ligt, omvatten: het opzettelijk mensen doden door middel van de experimentele COVID-prikken, het gebruik van dodelijke doses midazolam bij verpleeghuispatiënten bij wie COVID was vastgesteld, en de toevoeging van grafeenhydroxide aan de prikken. “Volgens mij als advocaat is er onweerlegbaar bewijs dat er sprake is van voorbedachte rade”, zegt de bekende advocaat Reiner Fuellmich. “En als voorbedachte rade via gerechtelijke procedures kan worden bewezen, is er geen wettelijke immuniteit meer voor wie dan ook. Ze kunnen allemaal aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsschade en sterfgevallen”.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 34

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.