Scroll Top

Is de minister van onderwijs verbonden met de machtsgreepplegers? (Simon van Gelder)

GV cover nummer 33
Is de minister van onderwijs verbonden met de machtsgreepplegers?

Simon van Gelder

De nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, is onbekend op het Binnenhof. De man mist politieke ervaring. Is dit iemand die wil opkomen voor democratie? Is hij eerlijk? Wat is zijn visie op de huidige onrust? Is hij op zijn zware taak berekend? Weinig ministeries zijn zo moeilijk als Onderwijs. Er is altijd gedoe in de Kamer. Heel Nederland kijkt mee. Toch hebben Mark Rutte en Sigrid Kaag hun keus laten vallen op Dijkgraaf. Waarom? Over de beweegredenen is geen toelichting gegeven. Opnieuw overheerst het stilzwijgen, in lijn met de sfeer van drie eerdere Rutte-kabinetten. In de afgelopen twee Corona-jaren is het land, op aanwijzing van externe machtsgreepplegers, ontwricht geraakt. Dat het land zichzelf niet meer bestuurt, blijkt ook overduidelijk uit het feit dat ministers in het Rutte-4 kabinet banden onderhouden met Schwab’s World Economic Forum. Rutte en Kaag zijn daarin leidend.
Z

oals de demissionaire Rutte, na vragen van Forum voor Democratie, beweerde: “Alle discussies in de Tweede Kamer in Nederland worden nauwlettend gevolgd door de heer Schwab”. Die snedige repliek mag dan een poging tot humor zijn geweest, het was onbedoeld duidelijke taal over de bestaande commandolijnen, waarin Rutte bevelen ontvangt en uitvoert. Zo maakte Rutte ons land tot een van de eerste proeftuinen voor een Nieuwe Wereld Orde. Het is hem bekend dat de huidige samenleving finaal kapot zal worden gemaakt om de geplande Great Reset te verwezenlijken. Mind control en tracking-tracing zullen de hele bevolking in hun greep krijgen.

Een tweede topdeelnemer aan de Covid-machtsgreep is Bill Gates. Er lopen lijnen met Bill Gates, die ook de weg naar het Torentje van Rutte kent. Dit geldt ongetwijfeld ook voor Dijkgraaf, die tien jaar de leiding had van een beroemd instituut voor geavanceerd wetenschappelijk onderzoek binnen de universiteit van Princeton. Waarom ruilt iemand die geldt als topwetenschapper dat in voor een functie in een Nederlands kabinet? Hij weet toch dat hij zich voortaan als minister moet onderwerpen aan de nukken en grillen van Kamerleden, die vaak uitblinken in verwaande domheid? Toch lijkt de ’carrièreswitch’ heel simpel te verklaren. Kaag had hem hard nodig. Via Princeton is Dijkgraaf in de invloedssfeer van Bill Gates geraakt. Als hoofd van een Amerikaans onderzoeksinstituut word je gewoonlijk geacht veel met geldschieters van doen te hebben, en Gates is keizer onder de sponsors. Veel onderzoeksprojecten van zijn instituut worden door Gates betaald, wat betekent dat Princeton zich heeft moeten onderwerpen aan diens grillen. Thans lijkt Gates zich te hebben genesteld in de regering van Nederland — via Dijkgraaf als zijn paladijn.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Onvermijdelijk zal bij veel Nederlanders de indruk bestaan dat Robbert Dijkgraaf als topprofessor vanzelfsprekend mag worden beschouwd als iemand die op deskundige wijze de wetenschappelijke wereld vertegenwoordigt. Maar Dijkgraaf heeft naam gemaakt door een bijdrage aan de snaartheorie, een puur theoretische tak van de natuurkunde die — samen met wiskundige behendigheid — vooral berust op fantasierijke verlenging van wat men denkt te hebben kunnen waarnemen. Mensen die zich daarmee bezighouden, kunnen op andere gebieden oliedom zijn zonder hun reputatie te schaden. Door zijn terecht bewonderde toegankelijke uitleg van natuurlijke verschijnselen op tv, weten we dat Dijkgraaf niet tot de allerdomsten behoort, maar in een interview met Matthijs van Nieuwkerk vorige maand blijkt dat hij zijn ziel heeft verkocht aan de pseudowetenschap die door de machtsgreepplegers wordt beoefend. Hij verwijst in één adem naar de Corona-’pandemie’ en het ’klimaatprobleem’, alsof dit twee samenhangende kwesties zijn waarover hij en zijn vrienden zich op eigen gezag zullen ontfermen.

Bij Princeton raakte Dijkgraaf bevriend met de astronoom Lord Martin Rees, die geldt als een topfiguur binnen het WEF van Klaus Schwab. Deze sjieke Engelsman beweert dat de ontwikkeling van de menselijke soort momenteel stokt. De evolutie is tot stilstand gekomen. Maar we moeten vooruit. Er moeten chips en misschien ook complete apparaten in alle mensen worden geïmplanteerd, om een hoger en beter mensenras te kweken. De huidige wereldwijde onrust die is veroorzaakt door de (zogenaamde) Corona-pandemie beschouwt hij als een uitgelezen kans om deze ideeën in praktijk te gaan brengen. Democratische wetten werden opzij geschoven en veel mensen zijn in verwarring. De media beweren dat Corona-prikken moeten worden gezien als weldadige vaccinaties. Hieraan wordt door Martin Rees nog toegevoegd dat voorrang bij vaccinaties nodig is voor kinderen. Die zullen de rest van hun leven, tientallen jaren lang, volgespoten moeten worden met allerhande stoffen. Zo veranderen hun erfelijke eigenschappen op een manier die wordt bepaald door de elite.

Dijkgraafs huidige denken past prachtig bij de werkelijkheid die ons wordt aangeboden door de machtsgreepplegers. Hij spreekt over Bill Gates als ’een slachtoffer van complottheorieën’. Volgens Dijkgraaf is het Covid-virus “een bioterrorist”. In de Omicron-variant ziet hij een “exponentieel gevaar” dat volgens hem “nog makkelijker binnensluipt”. Dit is volgens hem de reden dat iedereen een booster-prik moet krijgen. Hij is optimistisch over de lange-termijn effecten van de Corona-crisis, en voorspelt dat ’ongevaccineerden’ het moeilijk zullen krijgen. Hier lijkt de wens de vader van de gedachte. Hij wil dat iedereen jaarlijks wordt geprikt: “Je moet bang zijn voor het virus, niet voor het vaccin”. Hij zegt tegen Matthijs van Nieuwkerk dat hij niet begrijpt hoe de andersdenkenden zo anders kunnen denken. Is dat de taal van een nieuwsgierige wetenschapper?

Nu wordt het griezelen, want Dijkgraaf durft te zeggen: “Het leven op Aarde gaat veranderen. We moeten alle aspecten van ons leven gaan veranderen”. Waarom moet dit allemaal gebeuren? Durven wij onze kinderen toe te vertrouwen aan — en kunnen studenten in het hoger onderwijs vertrouwen op — de antiwetenschappelijke, boosaardige denkbeelden die Dijkgraaf uitdraagt als de nieuwe minister die over het onderwijs gaat?

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 33

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.