fbpx
Scroll Top

Nummer 22 (18 aug. 2021)

GV cover nummer 22
Nummer 22, 18 augustus 2021
In deze uitgave onder meer

Wie zit er eigenlijk achter?

CO2 rantsoen en de infantilisering van

de samenleving

EU Green Deal en de industriële

ineenstorting van Europa

De Fantoom-werkelijkheid achter

de Green Deal

Bodembeheer maakt het weer

Don Quixotes aan de Noordzee

De politiek van wat we eten

Het einde van contant geld

Mogen we ‘Corona’-maatregelen

vergelijken met de Nazi misdaden?

De onverwachte gevaren van

medische protocollen

Gezond Verstand verschijnt iedere twee weken op papier en is 10 dagen later online te lezen voor abonnees.
Ben je nog geen abonnee? Meld je dan hier aan.

Bronvermeldingen

De bronnen en voetnoten per artikel.

Wat weten we van de sterfte door Corona-inenting?
 

Literatuur
16 juli 2021 Hoe goed is de registratie en evaluatie van het LAREB? Michiel Smulders kopieert van de LAREB site deze tekst over de registratie van bijwerkingen van coronavaccins: “Deze update betreft alle binnengekomen meldingen bij Bijwerkingencentrum LAREB van vermoede bijwerkingen bij coronavaccins en die door deskundigen bekeken zijn tot en met 4 juli 2021. De meldingen gaan over ongeveer 16,5 miljoen gegeven vaccins. In totaal betreft het nu 93.453 meldingen”. Voorts citeer in uit het Jaarverslag 2020 : “Alle binnengekomen meldingen controleert Lareb op volledigheid en mogelijke onduidelijkheden. Indien gewenst wordt extra informatie bij de melder en/of de behandelend zorgverlener opgevraagd. De melding wordt ingevoerd in de databank, voorzien van alle noodzakelijke gegevens. Bijwerking en geneesmiddel worden daarbij gecodeerd volgens de geldende (internationale) standaarden”. Meldingen per half jaar waren er in het verleden ongeveer 16.000, de jaarverslagen van 2018, 2019 en 2020 als uitgangspunt nemend) Opgeteld: In 180 dagen 110.000 meldingen, dat zijn er 611 per dag Over de hele periode. Gezien de toegenomen vaccinatie frequentie in de laatste maanden gaat het schattenderwijs om grofweg 1000 meldingen per dag, 7 dagen per week. In een 40 urige werkweek, 5 dagen per week, zijn dat 175 meldingen per uur. Vraag: hoeveel deskundigen moeten er werken op het LAREB, om naar behoren, zoals het LAREB zelf op de site schrijft, al deze meldingen te controleren, onduidelijkheden op te vragen, te coderen, in te voeren in data banken etc etc? Of moet ik deze formuleringen niet te serieus nemen, net zo min als ik Hugo de Jonge serieus neem als hij zegt, ter geruststelling bij de vaccinatie campagne, dat “wij bijwerkingen goed registreren”. O ja, dit vond ik ook nog op de site van het LAREB *In 2017 164 publicaties. Hoeveel uur zit er in een goede publicatie? *Openstaande vacatures: Momenteel zijn er geen openstaande vacatures bij Bijwerkingencentrum Lareb Ik zeg niet dat het LAREB geen goed werk doet, ik zeg niet dat er niet hard gewerkt wordt, ik hoop alleen dat deze post terecht komt bij mensen die verantwoordelijk zijn voor een goede vaccinatie campagne. Voordat hij van LinkedIn geblokt wordt, zoals mijn video deel 6 over “oversterfte”, waarin ik pleit om een betere opleiding voor (schouw) artsen en meer obducties. Misschien is pleiten voor meer personeel bij het LAREB ook wel tegen het er LinkedIn been.

15 juli 2021 Sterfte aan Corona is laag in Nederland
Euromomo houdt Europese grafieken bij. De gestandaardiseerde sterfte (z-score) in Nederland is laag. Graphs and maps — EUROMOMO

15 juli 2021 Met een sterfte aan Corona van 90-100 per week per 100.000 inwoners zit Nederland in de middenmoot
Standpunt: Er zou onderzoek moeten komen tussen de verschillen in sterfte en de strengheid van de maatregelen. Statistieken over het Coronavirus en COVID-19 (dagelijks bijgewerkt!) | AlleCijfers.nl

15 juli 2021 44 meldingen van trombose met een laag aantal bloedplaatjes na coronavaccinatie.
Bij het Bijwerkingencentrum Lareb zijn tot 17 juni 2021 44 meldingen ontvangen over trombose met een laag aantal bloedplaatjes na coronavaccinatie op zo’n 12 miljoen vaccins. Het gaat dus niet om alle tot nu toe ontvangen meldingen hierover. De 44 meldingen zijn onderzocht op patronen die kunnen wijzen op de zeldzame bijwerking TTS. Van 16 meldingen in dit overzicht is het vrijwel zeker dat het om deze zeldzame bijwerking gaat. Overzicht meldingen trombose met een laag aantal bloedplaatjes na coronavaccinatie (lareb.nl)

14 juli 2021 4 meldingen van ontsteking van het ruggenmerg na vaccinatie met AstraZeneca vaccin gemeld
Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot 15 juni 2021 vier meldingen van myelitis transversa (ontsteking van het ruggenmerg) na zo’n twee miljoen vaccinaties met het AstraZeneca coronavaccin (Vaxzevria). Het betreft drie vrouwen en één man, tussen 32 en 66 jaar. De klachten traden op binnen 6 tot 20 dagen na de eerste vaccinatie. Ontsteking van het ruggenmerg na vaccinatie met AstraZeneca vaccin (lareb.nl)

9 juli 2021 In de tweede golf overleden 11.000 personen meer dan verwacht
Uit cijfers van het CBS blijkt dat de oversterfte vanaf week 39 2020 11.000 bedroeg. Het CBS schrijft die oversterfte volledig toe aan Covid-19. Standpunt De daling van het aantal sterfgevallen trad al op voordat vaccinatie effectief kon worden. Zonder vaccinatie was de daling in 2020 nog scherper. In tweede golf overleden bijna 11 duizend meer mensen dan verwacht (cbs.nl)

13 juli 2021 Lareb onderzoekt nieuwe bijwerking van coronavaccins
Bijwerkingencentrum Lareb onderzoekt meldingen van een nieuwe, ernstige bijwerking van de coronavaccins van farmaceuten AstraZeneca en Janssen. Het gaat om elf meldingen na een prik met AstraZeneca en twee na Janssen. Dat meldt een woordvoerder van het centrum. De meldingen bij Lareb betreffen vaccinaties die zijn gezet tot en met 4 juli: 2,8 miljoen van AstraZeneca en 600.000 van Janssen. Lareb onderzoekt nieuwe bijwerking van coronavaccins – NRC

9 juli 2021 Geen Janssen en AstraZenicavaccin bij een eerder systemisch capillair leksyndroom
Mensen met een voorgeschiedenis van de zeer zeldzame ziekte systemisch capillair leksyndroom (SCLS) mogen geen prik krijgen met het corona vaccin van Janssen. Dit meldt het EMA vandaag naar aanleiding van drie meldingen, waarvan één melding van Bijwerkingencentrum Lareb. Eerder werd dezelfde waarschuwing al gegeven voor het AstraZena vaccin. Geen Janssen vaccin bij een eerder systemisch capillair leksyndroom (lareb.nl)

9 juli 2021  Geen oversterfte meer CBS verzamelt sterftecijfers door Corona. Oversterfte is een gebruikelijke maat, geheel wordt toegeschreven aan Corona. Er is in week 26 2021 geen oversterfte meer. Voor mensen die in instellingen voor langdurige zorg verblijven volgt na oversterfte een periode van ondersterfte (die overigens op korte termijn de oversterfte niet geheel compenseert). Gezondheid in coronatijd (cbs.nl)

6 juli 2012 Uitvaartondernemer verbaast over overlijdens na vaccinatie Overleden na vaccinatie, toeval? – (zorgmedewerkersverenigd.nl)

5 juli 2021 Vaccinatie kan mogelijk tot Coronauitbraken hebben geleid. In Noord Italië waren vooral recent gevaccineerden die overleden, in Nederland overlijden diegenen die tegen griep zijn gevaccinneerd aan Corona. Hoogleraar waarschuwt verder tegen bijwerkingen van de mRNA vaccins. Inhoud niet gevonden (facebook.com) (verwijderd)

5 juli 2021 Bijwerkingencentrum: 257 overlijdens in eerste 14 weken prikcampagne. Na de bijna 3,7 miljoen coronavaccins die tot medio april werden toegediend, ontving bijwerkingencentrum Lareb volgens eigen zeggen 257 meldingen van overlijden van een gevaccineerde. Het overlijden kwam echter bijna nooit door de prikken op zich. ACC ZH: Nu komt het opeens door onderliggende aandoeningen. Niet door het vaccin hoor…. Als het Corona was dan kwam het juist NIET door onderliggende aandoeningen, maar doodsoorzaak: Corona. HOE KROM IS DIT!! Bijwerkingencentrum: 257 overlijdens in eerste 14 weken prikcampagne | Binnenland | Telegraaf.nl

2 juli 2021 Artikel waarin oorzakelijk verband tussen overlijden en vaccinatie wordt gelegd wordt teruggetrokken. Uit Lareb gegevens was conclusie getrokken dat ná vaccinatie ook door vaccinatie betekende Vaccines | Free Full-Text | Retraction: Walach et al. The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy. Vaccines 2021, 9, 693 | HTML (mdpi.com)

1 augustus 2021 Vroegbehandeling in verpleeghuizen is levensreddend. Vroege behandeling van Covid-19 ziekte in verpleeghuizen met een combinatietherapie van hydrochloroquine , corticosteroiden en een bloedverdunner reduceert sterfte met 60%. Early multidrug treatment of SARS-CoV-2 infection (COVID-19) and reduced mortality among nursing home (or outpatient/ambulatory) residents – ScienceDirect

24 juni 2021 Beter zicht op overlijden na coronavaccinatie is noodzakelijk De overheid zet in op massale vaccinatie voor het virus SARS-CoV-2 met vaccins die zich nog in een onderzoeksfase bevinden tot in 2023, tijdelijk zijn toegelaten en voorwaardelijk zijn goedgekeurd door de European Medicines Agency (EMA). Als Artsen Collectief hebben wij grote zorgen over de zinnigheid en noodzaak van deze vaccinatie. Wij vinden het zeer belangrijk dat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken. Daarvoor is objectieve informatie nodig, waarbij men er zeker van mag zijn dat er geen financiële belangenverstrengelingen zijn bij de informerende instanties. Daarbij is het zeer belangrijk dat (huis)artsen de mensen goed informeren over de voor/-nadelen (‘informed consent’). “Beter zicht op overlijden na coronavaccinatie is noodzakelijk” – Artsen Covid Collectief (artsencollectief.nl)

11 juni 2021 Coronavaccin, effectiviteit en doelmatigheid: een olifant in de kamer”. Overwegingen van effectiviteit en doelmatigheid zijn gebaseerd op lichte gevallen, niet op preventie van ziekenhuisopname en sterfte en ook niet op transmissie en kosten. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room (thelancet.com)

7 juli 2021 Door coronamaatregelen slecht een derde van Preventieakkoord gerealiseerd. Slechts een derde van Nationaal Preventieakkoord gerealiseerd | medischcontact

11 mei 2021 In Israel forse oversterfte na vaccineren. ‎De totale sterfte in de vaccinatieperiode januari-februari was in 2021 hoger dan in enig ander jaar in het voorgaande decennium. In de leeftijdsgroep van 20-29 jaar overtrof de sterfte in deze periode die van het voorgaande jaar met 32%‎. The Israeli People’s Committee Report of Adverse Events Related to the Corona Vaccine, April 2021 | by Doctors for Covid Ethics | Medium

3 mei 2021 Sterfte begin 2021 normaal, waarom nog een noodwet? Uit cijfers van het CBS blijkt dat de eerste 15 weken van 2021 niets bijzonders laten zien qua sterftecijfers. We lopen zelfs ‘achter’ op het jaar 2018. CBS cijfers: normaal begin van 2021 qua sterftecijfers – Nooit.nl – Real news and journalism

30 april 2021 Lock downs hebben een marginaal effect op de sterfte gehad. Uit een kostenbatenanalyse van 80 onderzoeken door de Simon Fraser University naar de effecten van de maatregelen bleek dat de meeste aannames vals waren en de nadelen onderschat waren. LockdownReport.pdf (sfu.ca)

21 april 2021 Is de sterfte aan vaccinatie terug te vinden in de CBS cijfers? Michael Smulders, oud huisarts in Den Bosch maakte relevante video zie ook de samenvatting https://www.youtube.com/watch?v=542kO9ci97c
Bron: (35) Oversterfte (6 van 6) Sterven door vaccinatie voor COVID-19, statistisch gezien mogelijk? – YouTube

20 april 2021 Nut en werkzaamheid van vaccins. Ongeveer 96 COVID-19-vaccins bevinden zich in verschillende stadia van klinische ontwikkeling. ‎Het volledig begrijpen van de effectiviteit van vaccins is minder eenvoudig dan het lijkt. Afhankelijk van hoe de effectgrootte wordt uitgedrukt, kan een heel ander beeld ontstaan. De werkzaamheid van het vaccin wordt over het algemeen gerapporteerd als een relatieve risicoreductie (RRR). Het maakt gebruik van het relatieve risico (RR) – dat wil weten de verhouding van aanvalspercentages met en zonder vaccin – die wordt uitgedrukt als 1-RR. Rangschikking op basis van gerapporteerde werkzaamheid geeft relatieve risicoreducties van 95% voor de Pfizer-BioNTech, 94% voor de Moderna-NIH, 90% voor de Gamaleya, 67% voor de J&J en 67% voor de AstraZeneca-Oxford vaccins. RRR moet echter worden gezien tegen het achtergrondrisico van besmetting en ziek worden met COVID-19, dat varieert tussen populaties en in de loop van de tijd. ‎‎Hoewel de RRR alleen abonnees beschouwt die baat zouden kunnen hebben bij het vaccin, houdt de absolute risicoreductie (ARR), het verschil tussen aanvalspercentages met en zonder vaccin, rekening met de hele populatie. ARR’s worden meestal genegeerd omdat ze een veel minder indrukwekkende effectgrootte geven dan RRR’s: 1,3% voor de AstraZeneca-Oxford, 1,2% voor de Moderna-NIH, 1·2% voor de J&J, 0,93% voor de Gamaleya en 0,84% voor de Pfizer-BioNTech-vaccins.‎ Derde fase onderzoek van de vaccins voldoen niet aan de standaard. De risicoreductie dient helder te worden gedefinieerd. Gebruik Relatieve RisicoReductie schetst een gunstiger uitkomst, maar Absolute RisicoReductie is relevanter, maar wel afhankelijker van de achtergrondrisico’s. Een relevante maat is het aantal gevacccineerden dat nodig is om één covid-zieke te voorkomen. Ook hier is definitie van ziekte van belang. Ziekenhuisopname is relevanter maar afhankelijk van mogelijkheidheden thuis te behandelen. Zelfs sterfte is zonder systematische obductie slecht definieerbaar. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room – The Lancet Microbe

17 april 2021 Hoe weten we waaraan iemand overleden is en hoe wordt dat geregistreerd? Huisarts legt uit dat de discussie over onder-registratie en over-registratie feitelijk berust op gebrek aan kennis van het B formulier, het “oorzaak van overlijden” formulier. Hoe kan subjectiviteit sterftecijfers beïnvloeden. (35) Oversterfte (4 van 6) – YouTube

17 april 2021 Oversterfte is een relatief begrip en de nadruk op vaccinatie heeft de urgentie voor gezondheidspreventie weggedrukt. Huisaarts Michael Smulders uit Den Bosch legt in zijn 5e videoboodschap uit. (35) Oversterfte (5 van 6) – YouTube

26 maart 2021 Harde cijfers? 26 maart 2021 Video van Michael Smulders, die op zoek gaat naar “harde” cijfers. CBS legt de begrippen sterfte, verwachte sterfte en oversterfte uit. (35) Oversterfte (2 van 6) – YouTube

6 maart 2021 Groot onderzoek nodig naar medische complicaties en sterfte door uitstel van de zorg. De Patiëntenfederatie Nederland pleit voor een groot nationaal onderzoek naar hoeveel mensen complicaties hebben opgelopen, of zijn overleden, door het uitstellen van medische zorg als gevolg van de coronacrisis. Dat stelt directeur Diande Veldman in reactie op de verontrustende cijfers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.  ‘Groot onderzoek nodig naar medische complicaties en doden door uitstel zorg’ | Binnenland | AD.nl

3 maart 2021 Stand van zaken werking en bijwerking van de Covid-19 vaccins. Een flinke reductie van besmettingen verwacht, weinig bekend over afname sterfte of ziekenhuisopname en bijwerkingen op de lange termijn pf Dick Bijl

3 maart 2021 Tien tot honderd maal meer doden na Pfizer vaccin in Israel. Infectieziektenexpert Universiteit Marseille en ingenieur spreken op basis van officiële overheidscijfers Israël zelfs van ‘een nieuwe Holocaust’ – Bijna helft van alle officiële Israëlische coronadoden viel na het begin van de vaccinaties halverwege december 2020 – Meerderheid ernstige patiënten in ziekenhuizen blijkt al één of twee keer te zijn gevaccineerd. Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pfizer vaccin’, experts spreken over ‘een nieuwe Holocaust’ | Artsen Voor Vrijheid (archive.org)

17 februari 2021 In de periode 19 januari-10 februari kregen in Israel 1.331.881 burgers de eerste Pfizer prik. 1.271 Covid-19 sterfgevallen zijn gemeld in die periode. De tabel van het Ministerie van Volksgezondheid 660 Covid-19 sterfte onder gevaccineerden = 51,9% van totaal. Vaccinatie zorgt hiermee voor meer doden dan Covid-19 zelf! Vaccination en Israël : des chiffres de mortalité qui interpellent ? | VIDEO (francesoir.fr)


Een opmerking achterlaten

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.