Nummer 02 (24 okt. 2020)

Nummer 2, 24 okt. 2020

Gezond Verstand verschijnt iedere twee weken op papier en is 10 dagen later online te lezen voor deelnemers.
Ben je nog geen deelnemer? Meld je dan hier aan.

In deze uitgave onder meer

Een cultuurvernielend boos sprookje

GPMB dé onzichtbare aanjager van de angstpandemie

Mondkapjes – een oefening in gehoorzaamheid

Falend PCR testbeleid: brandhaard zelf gecreëerd

De gevaren van het dragen van mondneusbedekking

Wat gaat komen

Politieke bewustwording vervangt onderwijs

Covid-19 gevolg van overtreden Wet tegen
biologische wapens

RAND en de kwaadaardige omsingeling van Rusland

Gezond Verstand verschijnt iedere twee weken op papier en is 10 dagen later online te lezen voor deelnemers.
Ben je nog geen deelnemer? Meld je dan hier aan.

Bronvermeldingen

De voetnoten en bronnen per artikel.

Rectificatie

Bij samenstellen van het artikel Covid-19 gevolg van overtreden Wet tegen biologische wapens (pagina 27) wordt de periode juli 2020 genoemd.
Dit moet zijn juli 2019.

In het artikel Het grote juridische gevecht gaat beginnen (pagina 10) staat “de wetenschappelijke directeur van geneesmiddelenfabrikant Pfizer, Dr. Mike Yeadon“.
Dit moet zijn “de voormalige wetenschappelijke directeur van geneesmiddelenfabrikant Pfizer, Dr. Mike Yeadon“.

In het artikel ‘Verliezen als gevolg van de unieke Covid-19-maatregelen’ (pagina 8) staat “Dat bedrag is ongeveer 90% procent van het jaarlijkse
bruto binnenlands product van de VS“. Dit moet zijn “Dat bedrag is ongeveer 75% procent van het jaarlijkse bruto binnenlands product van de VS

Falend PCR testbeleid: brandhaard zelf gecreëerd

Het aantal besmettingen neemt de laatste tijd toe. Niet alleen in absolute aantallen door het opschalen van het testbeleid, maar ook procentueel. Steekt het corona virus weer de kop op of zijn er andere oorzaken?

Recentelijk blijken er twee essentiële zaken te zijn gewijzigd in de COVID-19 richtlijn van het RIVM. De uitleg die het RIVM hierop heeft gegeven, hebben wij voorgelegd aan gepromoveerd moleculair geneticus Dr. Peter Borger, expert op het gebied van PCR. Hieronder deelt hij zijn schokkende reacties.

Uitleg RIVM en reacties Dr. Peter Borger (moleculair geneticus) 

Coen Berends (RIVM): “Het landschap van PCR testen voor SARS-CoV-2 heeft zich van het begin met twee in-house protocollen met één set primers en probes met twee target genen uitgebreid naar een scala aan protocollen gebaseerd op in-house ontwikkeling en in gebruik nemen van commerciële PCR testen en testen gebaseerd op andere amplificatietechnieken.

Die hebben allemaal hun eigen temperatuur en aantal amplificatiecycli. Die ligt voor het overgrote aantal testen tussen de 40 en 45 en is niet in de tijd verandert.”

Dr. Peter Borger: “Deze testen moeten ergens zijn gedocumenteerd, dan wel gepubliceerd, net als de publicatie van het RKI. Het gestandaardiseerde protocol (SOP) willen we graag inzien, zodat we de deze test kunnen reproduceren. Als er meerdere verschillende testen naast elkaar worden gebruikt, dan dienen die allemaal een eigen SOP te hebben. Deze SOPs willen we graag inzien. De  verschillende amplificatietechnieken moeten worden gespecificeerd. Er zijn momenteel 2 amplificatietechnieken in de literatuur beschreven, waarvan alleen de PCR techniek is gevalideerd. De alternatieve amplificatietechnieken moeten hier dus worden aangegeven en er moet ergens een publicatie zijn, die toont, dat die werden gevalideerd. PCR data die worden verkregen na 35 cycli zijn volstrekt onbetrouwbaar. Als het aantal amplificatiecycli inderdaad voor het overgrote aantal van de testen tussen de 40 en 45 cycli ligt, dan zijn de testen allemaal gedraaid in de achtergrondruis van het systeem. Volgens de journalist van het Ad zeggen de mensen (Rotterdam geloof ik) dat ze testen tussen 20 en 25 cycli. Dit is volstrekt oké, maar is in volkomen tegenspraak met dit bericht van het RIVM. Dit soort microbiologische diagnostische testen (SOPs) moet opgezet en gevalideerd zijn voor maximaal 35 cycli. Boven 40 cycli worden te veel monsters vals positief. Dat weten ook de mensen in R’dam.”

Coen Berends (RIVM): “Het verschil in aantal cycli maakt niet dat meer monsters positief worden of er meer foutief positieven bij zouden komen.”

Dr. Peter Borger: “Dit is niet correct en wordt ook niet correcter door het vet af te drukken. NB: Elke cyclus geeft een extra amplificatie met factor twee. Als je 5 extra cycli includeert, dan heb je 32x zoveel signaal. Dit gaat dan zeer zeker je positiviteit beïnvloeden. Daarom is het opstellen van een gestandaardiseerde SOP van essentieel belang. Je hebt een SOP nodig om de positieven van de negatieven te onderscheiden. Die SOP moet aangeven welke hoeveelheid uitgangsmateriaal je neemt (stel een wattip met noseswap), de T waarden en het aantal cycli wanneer deze positief mag zijn, dat wil zeggen het maximale aantal cycli. Als dat voorheen 30 cycli waren, dan mag je dat NOOIT verhogen naar 35. Doe je dat wel, dan moet je daarvoor een goede reden hebben en je moet erbij aangeven dat de nieuwe SOP niet meer vergelijkbaar is met de vorige SOP. Doe je dat niet dan misleid je ernstig.”

Coen Berends (RIVM): “Het kan helpen om monsters die laat in het aantal cycli positief worden een nog duidelijkere amplificatiecurve te geven.”

Dr. Peter Borger: “Zo werkt het niet. Je mag niet eindeloos PCR cycli draaien. Je moet een SOP hebben die discrimineert tussen een positief en een negatief resultaat. Het RIVM protocol lijkt erop gericht om een positief resultaat te krijgen. Dit is een enorme bias die je introduceert. In de diagnostiek mag dit NOOIT. In een researchlab is dit toegestaan, maar waar het patiënten betreft niet! In de patiëntendiagnostiek werk je met SOPs, die duidelijke moeten aangeven hoe je moet discrimineren tussen negatief en positief. Daarom zei Kary Mullis, de uitvinder van de PCR technologie, dat je de PCR nooit voor microbiologische/virologische diagnostiek mag gebruiken. Doe je het wel, dan moet je een extreem goede SOP hebben! Maar blijkbaar is die er niet.”

Coen Berends (RIVM): “Door kwaliteitscontrole weten we dat alle PCR testen en andere amplificatietesten die nu in Nederland gebruikt worden een vergelijkbare limiet van detectie hebben.”

Dr. Peter Borger: “Als dat “laat in het aantal cycli” is, zoals het RIVM eerder schrijft, dan is dat tussen 40 en 45 cycli. Dit is het amplificatiegebied gebied dat volstrekt onbetrouwbaar is. Als er labs zijn die >40 cycli draaien, dan verklaart dat een hele boel. Boven 40 cycli vind je een enorme hoeveelheid valse positieven. Er dient dus meteen een SOP te worden opgesteld voor heel Nederland, waarbij het max aantal cycli wordt vastgelegd. En dat moet ver onder de 40 liggen. Ik stel voor maximaal 35 cycli te draaien. Als de test dan negatief is, dan moet de test zo worden verwerkt. Als dit niet is gebeurd, dan is de hele procedure onbetrouwbaar en geeft een grote hoeveelheid valse positieven.”

Coen Berends (RIVM): “Waar eerst vanwege materiaal en reagentia tekorten van twee targets overgaan is naar één target zijn door introductie van commerciële kits en betere beschikbaarheid van materialen en reagentia steeds meer tests met meerdere targets in gebruik genomen.”

Dr. Peter Borger: “Ja, dat er op deze manier wordt gehandeld kan ik me om economische redenen voorstellen. Er worden te veel mensen neus-swabs afgenomen en men heeft de capaciteit en het geld niet om ze goed te analyseren. En dus wordt er een compromis aangegaan. In plaats van drie genen, wordt er nog maar eentje getest. Daarmee reduceer je de betrouwbaar van de test enorm. Met drie genen heb je drie signalen en als die alle drie positief zijn, dan weet je dat je een virus te pakken hebben. Met een signaal negatief en twee positief ben je al niet meer zeker of je een virus hebt; met slechts één van de drie positief weet je niks meer. Als je het aantal signalen reduceert met factor 3 (van drie genen naar één), dan introduceer je een veel grotere informatieve onzekerheidsmarge. Immers je hebt twee positieve controles uit je experiment verwijdert. En daarom kun je niks meer met zekerheid zeggen over het ene overgebleven signaal.”

Coen Berends (RIVM): “Hierdoor zijn er niet meer of minder foutief positieve resultaten.”

Dr. Peter Borger: “Deze aanname is helaas onjuist, zoals boven uitgelegd.”

Coen Berends (RIVM): “Omdat verschillende targets niet 100% vergelijkbaar in sensitiviteit zijn kan het aantal zwak positieven toenemen, omdat bij zwak positieven niet altijd alle targets positief zijn.”

Dr. Peter Borger: “Omdat ze geen SOP hebben (lijkt het), hebben ze dus ook niet gedefinieerd wat zwak positief is. Wat is zwak positief? 30 cycli? 31 cycli? 32? Dat moet beslist gedefinieerd in een SOP. En wat betekent zwak positief op signaalniveau? Alle drie genen positief? Of twee van drie positief. Ze geven zelf al aan dat voor zwak positieven niet alle signalen (target) optreden. Voor het positief zijn van de test moeten alle targets positief zijn. Als er één positief is, zegt dat dus nog niks. Het kunnen nog steeds vals positieven zijn, omdat de andere twee signalen negatief zijn. Door nu ook nog eens de test op een target te reduceren haal je een enorme groot aantal vals positieven binnen. Als ik het zo inschat, dan is er geen algemene SOP voor de RT-PCR test, die men overal in NL zou kunnen toepassen.

Alle labs in NL werken dus naar eigen goeddunken en eigen inzichten. Dat is een uiterst dubieuze en zeer onwetenschappelijke aanpak. Als die SOPs er wel zijn, dan dienen die in heel NL hetzelfde te zijn.”

Coen Berends (RIVM): “Dit is normaal en het gevolg van een statistisch proces om een lage concentratie virus in een monster rond de detectie limiet van de test op te kunnen pikken.” Dr. Peter Borger: “Dit is ook onjuist. Ten eerste is het geen virus, maar een RNA molecuul dat wordt geamplificeerd. Als men erop uit is om één molecuul te vinden tussen miljoenen andere moleculen, dan is er een betere methode, nl. nested PCR. Die zijn betrouwbaar. Maar het gaat er niet om maar één molecuul te vinden. Het gaat erom om de geïnfecteerden van de niet-geïnfecteerden te kunnen onderscheiden. En dan heb je een SOP nodig, die daarvoor is ontworpen.”

Coen Berends (RIVM): “Kortom, het aantal amplificatiecycli wat in PCR testen of ander amplificatietechnieken gebruikt wordt is optimaal voor een sensitieve test.” Dr. Peter Borger: “Optimaal moet hier gedefinieerd worden. Optimaal voor wat? Voor het aantonen van een molecuul? Of optimaal om te kunnen discrimineren tussen een besmette en een gezonde persoon? Het draaien van 40-45 cycli is in feite lukraak amplificeren en heeft met een diagnostische SOP niks te maken. Een specifiek signaal dat een infectie van een aspecifiek signaal kan onderscheiden ligt onder de 35 cycli. Zeker als je het met niks gaat vergelijken (let wel het RIVM gebruikt geen kwantitatieve PCR methode).” Coen Berends (RIVM): “en het aantal amplificatiecycli is sinds de start van SARS-CoV-2 circulatie in Nederland niet verhoogd om meer monsters positief te vinden.”

Dr. Peter Borger: “Als het niet is verhoogd en steeds al bij 40-45 cycli lag, dan verklaart dat heel erg veel. Dan hebben we te maken met een over-amplificatie die geen enkele relevantie heeft m.b.t. diagnostiek van SARS-CoV2.”

Coen Berends (RIVM): “Daarnaast is het gebruik van meer dan één target ingegeven om minder patiënten met een erg lage hoeveelheid virus te missen en het risico te spreiden dat ondanks zorgvuldige ontwikkeling van de testen door mutaties in het virus genoom een test op één deel van het virus genoom opeens minder gevoelig zou kunnen worden en er patiënten gemist zouden kunnen worden. Dit is tot nu toe niet opgetreden met de veel gebruikt E-gen PCR omdat die gebruik maakt van een zeer stabiel deel van het erfelijk materiaal van het virus.”

Dr. Peter Borger: “Meer dan één target gebruiken we in het lab om zeker te zijn dat we niet te maken hebben met vals positieven. Het heeft niks te maken met mutaties die zouden kunnen optreden. Als PCR deskundige raad ik af, in navolging van Kary Mullis (de uitvinder van de PCR methode), om microbiële en virologische diagnostiek met behulp van RT-PCR uit te voeren. De techniek is er niet geschikt voor, omdat ze te gevoelig is (zeker als je 40-45 cycli neemt) en daarmee te veel vals positieven geeft. Als je de techniek wel wilt toepassen, zoals de virologen hebben besloten, dan moet je minstens op zekerheid spelen. Daarom heeft men initieel voor drie signalen (genen) gekozen. Als ze alle drie positief zijn, dan kun je (vrijwel) zeker zijn dat het om het virus gaat. Zijn er maar twee positief, dan zou het virus kunnen zijn, maar dat is dan minder zeker (immers maar 2/3 zijn positief). Met maar één positief signaal heb je waarschijnlijk geen virus en moet je de test opnieuw uitvoeren, of het resultaat als negatief beoordelen. Dat is allemaal zeer bewerkelijk, kost een hoop tijd en is duur. Dus gaan ze nu over op één signaal. Dit is onverantwoord. Zonder de extra controle signalen zullen ze veel meer valse positieven gaat opleveren, omdat je de twee ander signalen hebt weggelaten. Het verklaart de enorme stijging sinds september. Je ziet ook dat de hele procedure erop gericht is maar vooral geen “cases” te missen. We hebben hier te maken met een volstrekt ui de hand gelopen vetrouwen in een onbetrouwbare test-methode. De test dient erop gericht te zijn om positieven van negatieven te kunnen onderscheiden. En daarvoor dienen ze een goed werkende SOP op te zetten. Daarin moet beschreven worden 1) Hoeveelheid uitgangmateriaal, 2) hoeveel en concentratie van de buffers en primers moeten gespecificeerd, 3) temperatuur en tijdsduur per cyclus, 4) het aantal cycli, 5) interpretatie curves (CT helling en hoogte).”

De gevaren van het dragen van mondneusbedekking

Healthy People Should Not Wear Face Masks by Jim Meehan, MD
https://theplantstrongclub.org/2020/07/04/healthy-people-should-not-wear-face-masks-by-jim-meehan-md/

Expert Explains Face Masks Are “Serious Risk” To Healthy, Make COVID More Deadly
https://conservativedailypost.com/expert-explains-face-masks-are-serious-risk-to-healthy-make-covid-more-deadly/

WHO guidance: Healthy people should wear masks only when ‘taking care of’ coronavirus patients
https://www.foxnews.com/world/who-guidance-healthy-people-wear-masks-around-coronavirus-patients

Politieke bewustwording vervangt onderwijs

Het Nationaal Onderwijs Congres
www.hetnationaalonderwijscongres.nl

Kamerbrief 9 september
https://www.curriculumcommissie.nl/actueel-berichten/kamerbrief%3A-instelling-wetenschappelijke-curriculumcommissie

Curriculumcommissie
https://www.curriculumcommissie.nl

Vierde tussenproduct Burgerschap Curriculum.nu
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2019/01/Vierde-tussenproduct-Burgerschap.pdf

SLO over herziening landelijke onderwijsdoelen
https://www.slo.nl/thema/herziening-landelijke-onderwijsdoelen/

Coöperatie Leren voor Morgen, gesponsord door Ministerie LNV met lespakket ‘Greenpeace op school’
http://www.lerenvoormorgen.org/wat-we-doen/projecten-leden?view=article&id=126:greenpeace-op-school&catid=13

Junior Global Goals, kinderen leren VN-politiek van ‘gender’ en ‘klimaat’ op ‘schooldag van de duurzaamheid’ van de Cooperatie Leren voor Morgen (= Ministerie LNV)
https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/junior-global-goals/

Duurzame Pabo met ‘duurzame ontwikkeling op de basisschool’
https://duurzamepabo.nl/wp-content/uploads/2014/12/Duurzame-ontwikkeling-op-de-basisschool.pdf

Klimaatbordspel jeugdafdeling Europese Commissie ‘windenergie geeft je een boost, ga 2 stappen vooruit’
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/citizens/youth/board_en.pdf

Jeugdmobilisatie voor CO2-politiek
https://www.youthforum.org/cop24-katowice-young-people-call-climate-justice

Jeugd mobiliseren voor politieke beinvloeding CO2-politiek, ‘Generation Climate Europe’
https://gceurope.org

Laurentien van Oranje (Missing Chapter Foundation) met ‘klimaatzuster’ Annemarie Rakhorst en hun ‘klimaatkindertop’ met’groene voetstappen’
https://www.sdgnederland.nl/event/kinderklimaattop-2020/

Om nóg meer organisaties te helpen zich in te zetten voor een beter klimaat (…), zijn van 12 oktober tot en met 6 november 2020 de Nationale Klimaatweken.
https://www.lerenvoormorgen.org/agenda/289-nationale-klimaatweken

Covid-19 gevolg van overtreden Wet tegen biologische wapens

Francis Boyle
Prof Francis Boyle: “(Dr.) Fauci is Guilty of Violating my Biological Weapons Anti-Terrorism Act”
https://www.youtube.com/watch?v=mEeqHxg6eoI&feature=youtu.be

Francis Boyle: Wuhan Corona Virus is an Offensive Biological Weapon
https://www.youtube.com/watch?v=a0LoTL9NmfA&feature=youtu.be

Biological  Weapons  Anti-Terrorism  Act of 1989
https://www.congress.gov/bill/101st-congress/senate-bill/993/text

Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-104publ132/html/PLAW-104publ132.htm

Council for Responsible Genetics
https://www.loc.gov/item/lcwaN0004361/

Anthony Fauci
The Challenge of Pandemic Preparedness: The Role of Biomedical Research, Anthony Fauci – een gedeeltelijke transcript staat onderaan.
https://grandchallenges.org/video/challenge-pandemic-preparedness-role-biomedical-research-anthony-fauci

Global Health Leaders Launch Decade of Vaccines Collaboration | Bill & Melinda Gates Foundation 
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2010/12/Global-Health-Leaders-Launch-Decade-of-Vaccines-Collaboration

CEPI | New Vaccines For A Safer World
https://cepi.net/about/whoweare/

Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus Research
https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741

Anthony Fauci should explain ‘$3.7 million to the Wuhan laboratory’
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/27/anthony-fauci-should-explain-37-million-wuhan-labo/

NIH defends funding for Wuhan virus work
https://www.washingtontimes.com/news/2020/may/27/nih-defends-wuhan-virus-research-funding/

The Talented Doctor Fauc
https://journal-neo.org/2020/04/15/the-remarkable-doctor-a-fauci/

What is Gain-of-Function Research & Who is at High Risk
https://ahrp.org/what-is-gain-of-function-research-who-is-at-high-risk/

The NIH Gain-of-Function Research Decision Wasn’t Partisan  
https://www.nationalreview.com/corner/the-nih-gain-of-function-research-decision-wasnt-partisan/

SARS-CoV-2 virus

Professeur Luc Montagnier : Le virus covid19 est une manipulation humaine
https://youtu.be/qSWCLHIOiMo

Luc Montagnier over Covid-19
https://nieuws.vsuhomeopathie.be/luc-montagnier-on-covid-19/

Compelling Evidence That SARS-CoV-2 Was Man-Made
https://www.sott.net/article/437083-Compelling-Evidence-That-SARS-CoV-2-Was-Man-Made#

In silico comparison of spike protein-ACE2 binding affinities across species; significance for the possible origin of the SARS-CoV-2 virus
https://arxiv.org/abs/2005.06199

Furin cleavage site of SARS-CoV-2 spike glycoprotein enhances viral replication in the lungs
https://www.news-medical.net/news/20201004/Furin-cleavage-site-of-SARS-CoV-2-spike-glycoprotein-enhances-viral-replication-in-the-lungs.aspx

Antiviral Research / Volume 176, April 2020, 104742 /Antiviral Research – The spike glycoprotein of the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the same clade
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220300528

Healthy People Should Not Wear Face Masks by Jim Meehan, MD
https://theplantstrongclub.org/2020/07/04/healthy-people-should-not-wear-face-masks-by-jim-meehan-md/

Mogelijke Covid-19 uitbraken die in juli 2019 begonnen in de Verenigde Staten

‘Respiratory outbreak’ being investigated at retirement community after 54 residents fall ill
https://abcnews.go.com/US/respiratory-outbreak-investigated-retirement-community-54-residents-fall/story?id=64275865

Real-Time Digital Surveillance of Vaping-Induced Pulmonary Disease
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1912818

Vaping illness, deaths likely very rare beyond U.S., experts say
https://www.reuters.com/article/us-health-vaping-britain/vaping-illness-deaths-likely-very-rare-beyond-u-s-experts-say-idUSKBN1WT1XP

Research infrastructuur

U.S. Germ Warfare Research Pushes Treaty Limits
https://www.nytimes.com/2001/09/04/world/us-germ-warfare-research-pushes-treaty-limits.html  /
http://online.sfsu.edu/rone/GEessays/germtreatylimits.html

The Risks of Building Too Many Bio Labs
https://www.newyorker.com/science/elements/the-risks-of-building-too-many-bio-labs

Biosafety Level – List of BSL-4 Facilities
https://www.liquisearch.com/biosafety_level/list_of_bsl-4_facilities

Dilyana Gaytandzhieva – April 29, 2018
http://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Boeken als achtergrond

Biohazard:  the Chilling True Story of the Largest Covert Biological Weapons Program in the World-Told from the Inside by the Man who Ran it – Ken Alibek – 2014

The Demon in the Freezer – Richard Preston – 2002

Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic – David Quammen – 2012

Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons – Kris Newby – 2019

Transcript Anthony Fauci – 2017 Grand Challenges Keynote Speech

1:35 I drew a map with my graphics person and put on there emerging infections and I made the point that likely we would see more and more emerging infections over the years and the critical issue that occured that I showed this map literaly every year when I go before congress and sometimes multiple times like we did with zika and ebola and the reason I do that and they never get bored and I add always one sometimes two and sometimes three new either emerging, truly emerging or re-emerging infectious diseases and the last time I did this was a few months ago and this is what it looked like and I do make it purposely inscrutable so that you can almost not see it to make the point that there are many of them. some of them are relatively inconsequential but some of them have profound impact.

7:02 which is the big lesson why we are mobilizing in a very agressive way to develop a universal influenza vaccine and last june we had a workshop involving people from around the world trying to develop a strategiv plan and research agenda to adress influenza in a much different way and then on to Ebola. Another important lesson. the perfect storm in a country ill prepared for an outbreak such as ebola. There were 28000 cases in the countries of Sierra Leone, Liberia and Guinea and 11000 deaths. What happened there is that a country that wass completely unprepared without infrastructure. The lesson being the importance the developing of sustainable infrastructure throughout the world and I’ll get back to that in a moment.

We as well as others, the Welcome trust [opgericht door pharmaceut Henry Wellcome wiens pharmaceutische activiteiten zijn overgegaan in GlaxoWellcome dat nu GlaxoSmithKline is) belangen zijn overgenomen], WHO, the French did a number of studies during this particular time. [unint Eyes?] were focused in Liberia we called it Prevail

11:18 but with biomedical research must come research capacity. both domestic and international and we got a bad and cogent lesson from that of what happened in west Africa when we had the Ebola outbreak.

here in the United States (…) we do it internationally with our CEIRS, Centers of Excellence for Influenza Research and Surveillance, and we’ve made a promise to ourselves and to the world that when we’re involved in international collaberations we will always pay attention to developing some sort of sustainable infrastructure. Either physically and or intellectually. And finally there is countermeasures development.

12:35 I want to mention one thing that is importantce of secure funding. Some of you may be aware of during the Zika outbreak when president Obama asked for 1.9 billion dollars to help us respond, we did not get that money until several months later and we had a draw off from other projects and as you know Tom Frieden [director of CDC] and I often and publicly came out with a plea to be able to have a sound stable funding mechanism very similar to the FEMA emergency fund that has been now used most recently with the hurricanes. And finally the vaccine development for pandemic preparedness.

14:00 but we have done it in different ways. with regard to biodefense we developed a strategic plan and a research agenda for category A agents. No we learned about category A agents the hard way because in the tragic events of 9/11 in the attacks on the WTC and the Pentagon and Pennsylvania this was very soon followed by a mail-related attack by anthrax which completely frightened us because we thought in the United States that this was an Al Qaeda attack but it prompted us to develop a pre-determined group of select agents interestingly one of those ebola which was the hemarrogic fever group that prepared us greatly in the response to Ebola in west Africa.

And there is also now CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness innovations) which is also multifactoral. They do a lot of things. A very interesting group that has gotten together the Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations (?) But one of the things they do is they picked out a few priority pathogens in addition to platform technology which they’ll prefer. MERS, Nipah and Lassa.

Then there is the platform approach. The platform approach is to instead of getting a microbe, growing it. inactivating it or attenuating [= zwakker maken] it, which is really part of the past for vaccinology is to pick out different platforms. be they DNA based, nanoparticles, microbial vectors. Perfect the platform so that you can easily use it later.

And there is an interesting story of this the first one we used. I showed you the example of SARS. We never had to use it but we were beginning to perfect one of the platforms. Now DNA platform may not necessarily be the best one. it’s one of many but over the years we got better and better about just being able to take a gene or two and stick it into a plasmid or a vector or put it on a nanoparticle and wind up with a vaccine that’s very easy to develop and in fact if you look at the time frame from the initial identification of a microbe to the time we went into phase 1 trial this is one platform and again there are many. SARS took 20 months h5n1 11 2009 four months and then Zika is now the fastest we’ve ever done with the same platform and right now that particular vaccine is in Phase two trial in South America, Puerto Rico and in Texas and finally there’s the prototype pathogen approach.

Pick out a class or a genus of microbes viruses in this case flaviviruses you see them in red very relevant pathogens and then what you do is that you develop a consistent approach to that that’s interchangeable namely strategies and tools from one virus be it West Nile that you apply to Zika and you have basic virology assays for preclinical settings. animal models, antigenic targets, immune correlates and manufacturing strategies so in summary we’ve spoken of three major components of pandemic preparedness that is reallypart of how we think now as we get well into the 21st century but the one lesson that really interdigitate through everything that I said is that emerging infections have been with us forever. they are with us now and they will continue to be with us and for that reason pandemic or outbreak preparedness is an extraordinary challenge which we must meet.

Krijgt de Europese Centrale Bank totale controle met de digitale euro?

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf

Central banks and BIS publish first central bank digital currency (CBDC) report laying out key requirements
https://www.bis.org/press/p201009.htm

S.3571 – Banking for All Act
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3571/text

Coronavirus survives for almost a month on cash and phones, study finds
https://www.ft.com/content/fa83f563-0d5d-442f-9026-552d41e49c41

https://twitter.com/tayvano_/status/1187070270760030208?s=12

Von der Leyen en de digitale identiteit voor EU-bewoners

Norbert Häring, 23 september 2020.
Blog: https://norberthaering.de
Direkte link naar het artikel: https://norberthaering.de/?s=ursula

Reacties (alleen voor leden)
Alleen abonnees kunnen reacties plaatsen.
Abonneer
Laat het weten als er
121 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Harry Groenhof

Nummer 2 net op de deurmat gevallen en gelijk begonnen met lezen. Weer fantastische onderwerpen op basis van goede bronnen. Wat de bronnen betreft wou ik een opmerking maken. Her en der zie ik bronnen die verwijzen naar Youtube. Nu Youtube flink aan censuur is begonnen maak ik mij hier wat zorgen om. Hoe gaat Gezond Verstand hier mee om?
Gr, Harry

moderator

Goede vraag. Als youtube als bron gebruikt wordt, slaat Gezond Verstand het op als een video-bestand. Als het dan verdwijnt zijn er in ieder geval nog kopieen van beschikbaar.
Het is ook aan te raden om dat zelf ook te doen bij video’s waarbij het mogelijk is dat deze gaan verdwijnen. Op internet zijn verschillende sites te vinden waar een youtube-video kan worden gedownload.

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door moderator
Chris Dijkhuizen

Had begrepen dat de Blauwe Tijger een eigen server heeft opgezet en binnenkort in de lucht heeft, middels de website bluetube.studio.
Wellicht dat dit ook als een alternatief kan gelden.

moderator

Gelukkig beginnen inderdaad nog alternatieven te komen. Karel van Wolferen praat onder andere hierover met de oprichter van Cafe Weltschmerz in dit interview over Gezond Verstand

moderator

https://www.youtube.com/watch?v=Bufyg6CfLJQ

In deze video legt Peter Borger uit wat er verkeerd gaat met e PCR test

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door moderator
Harry Jasper

Ik mis het onderwerp noodwet in Gezond Verstand nummer 2. Ik ben van mening dat de noodwet indruist tegen de grondwet en dat is heel schadelijk, met name bij de mondkapjes discussie. Ieder mens heeft namelijk het recht om zelf te beslissen over de persoonlijke levenssfeer zoals het dragen van mondkapjes. De Eerste Kamer beslist over de noodwet op 27 oktober. Ik zou het fijn vinden als zoveel mogelijk mensen gaan mailen met de leden van de Eerste Kamer. Dit kan via https://www.dekleine activist.nl/coronawet2/. Hierna kom je op een bladzijde met de volgende mededeling: Tot onze spijt is deze pagina niet (meer) beschikbaar. Doorklikken op kamerleden, alle leden en dan de link ledenlijst voor alle e-mailadressen. Ik vind het belangrijk dat de volksvertegenwoordiging ten alle tijde verantwoordelijk is voor (crisis) beslissingen en niet een enkele minister. PS Gezond Verstand: Mag dit, gezien de tijdsdruk, met spoed geplaatst worden?

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door moderator
moderator

https://youtube.com/watch?v=fOhdME0Naso

Wij beseffen dat. Zie 9:55 en verder

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door moderator
lammert meijer

gistermiddag enkele uren bezig geweest met sturen brief naar alle grote partijparlementsleden van de 1ste kamer, alsook de leden van de kleine partijen, met voorbijgaan aan de partijleden van wie bekend is dat ze tegen zullen stemmen. het was weinig werk, in verhouding tot wat komt……..?

Jeroen Schrassen

Beste Harry, naar de 2e Kmr had ik al enkele brieven gestuurd, en ook via de site die je benoemt. Zojuist ook de oproep naar de 1e Kmr via de mail verstuurt. Hopen dat het nog zin heeft, anders wordt het helaas wachten tot een volgend moment van de in de rap tempo afbrokkelende democratie, 17 maart 2021.

Harry Jasper

O ja, voor de volledigheid wat ik vergeten was te melden: De site van de Eerste Kamer heet:
https://www.eerstekamer.nl/alle-leden.

moderator
Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door moderator
Fred Luider

Een reactie op het artikel van John Schulpen. De wijze waarop het beoogde vaccin werkt is voor zover mij bekend het benutten van een lam gemaakt virus of een virale omhulling van viraal RNA. Dat dit RNA vervolgens bij aldus besmette cellen in DNA wordt omgezet en ingebouwd in het genoom is niets anders dan de gebruikelijke wijze waarop virussen werken. Schulpen legt dit niet uit maar suggereert slechts een niet terzake verband met de wijze waarop genmodificatie via de kiembaan bij tier Herman tot stand is gebracht. Onnodig verwarring of beter angst zaaien dus. Niet weer doen want dat is foute boel. Als ik het mis heb en het vaccin werkt heel anders beschrijf dat dan en laat foutieve suggesties achterwege.

Fred

moderator

De gebruikelijke wijze is niet meer. Bekijk eens https://grandchallenges.org/video/challenge-pandemic-preparedness-role-biomedical-research-anthony-fauci

Een gedeeltelijke transcriptie ervan staat bij de bronnen van ‘Covid-19 gevolg van overtreden Wet tegen biologische wapens’. In het volgende stukje beschrijft Fauci de verandering. Hij praat over een paar platforms, maar op de sheet bij dit gedeelte staan nog meer platforms die gebruikt worden.

Then there is the platform approach. The platform approach is to instead of getting a microbe, growing it. inactivating it or attenuating [= zwakker maken] it, which is really part of the past for vaccinology is to pick out different platforms. be they DNA based, nanoparticles, microbial vectors. Perfect the platform so that you can easily use it later.

Maria Broos

Schrik niet van deze video; wederom Walter Veith aan het woord over de Great Reset en de gegevens op het World Economic Forum….angstaanjagend!!
Bent u niet religieus, bekijk dan alleen het eerste deel van de video.

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door Maria Broos
Angelo Hofstee

Ik beb eergister voor de tweede keer nummer 1 ontvangen. Ik woon in Belgie en verwacht het magazine eigenlijk altijd iets later. ik weet niet of dit eigenlijk nummer 2 had moeten zijn. In ieder geval ik heb em nog niet.
Gr Angelo

moderator

Nummer 2 zal nog komen.De bezorging van een aantal nummer 1 bestellingen is trager geweest dan verwacht en Gezond Verstand heeft besloten om een aantal mensen die nog niets ontvangen hadden een nieuw nummer toe te sturen. In uw geval is de originele verzending dus alsnog aangekomen.

Bas Wallis

Ik heb vandaag een abonnement afgesloten, waar Gezond verstand Nr. 2 gisteren is uitgebracht. Krijg ik dit nummer dan ook automatisch of moet ik deze los bestellen omdat ik een dag te laat zou zijn?

moderator

Ik vraag of ze u een no2 opsturen.

Susan Brouwers

Ik heb dezelfde vraag en zou graag ook nummer 2 ontvangen.

Agnes Valk

Voor mij geldt hetzelfde. Ik hoop dat u mij nr 2 ook toestuurt. Bvd

lammert meijer

idem

Simone Conijn

Ik zou ook graag nummer 2 ontvangen. Bij de Bruna helaas uitverkocht.

moderator

Ik zet uw vraag door naar de administratie.

wilco berkel

Beste , Ik heb een abbonement vanuit Frankrijk. Eerste nummer snel binnen. Nummer 2 heb ik nog niet ontvangen.
Wanneer krijg ik deze. Kan niet wachten om te lezen namelijk.
Warme groet, Wilco Berkel

Annelies Drooglever

Ik heb al ruime tijd geleden het abonnement afgesloten en heb nummer 1 ontvangen. Nummer twee echter nog steeds niet. Ik heb meerdere mails gestuurd maar geen reactie gekregen. Dus hierbij nogmaals het verzoek mij het tweede nummer op te sturen. Alvast bedankt.

moderator

Beste Annelies, zoals reeds per email gecommuniceerd, ontvangt u binnenkort onze 2e editie.

Harry Jasper

Aan welke kant van de geschiedenis wilt u staan? Zie na Harry Groenhof over de noodwet.

moderator

https://youtube.com/watch?v=fOhdME0Naso

Wij beseffen dat. Zie 9:55

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door moderator
EO

Beste Moderator, ik ben net lid geworden…en had graag ook nr 1 en 2 ontvangen…hopelijk kan dit!! Kijk ernaar uit!

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door EO
M.H. Saane

Beste, dat geldt voor mij ook. Graag zou ik ook nr. 1 en nr. 2 ontvangen. Ben lid geworden op 22 oktober. Dank u,

Hugo Biermans

Deze staat m.i. op de website en is digitaal raadpleegbaar.

Fanny Winkelman

Voor mij geldt hetzelfde. 1 heb ik 10 x besteld, dus daar heb ik er nog 5 van (als je in de buurt van Rijswijk/Den Haag woont, kan je er eentje komen halen!) maar 2 zou ik graag ontvangen. Niemand in de buurt verkoopt het blad. Ik werd haast boos de Bruna uitgeknikkerd toen ik er naar vroeg en werd bits vanachter een muilkorf toegebeten; ‘Nee, daar doen we niet aan mee’.

moderator

Hallo Fanny, ik heb je reactie doorgezet naar onze ledenadministratie. Hoop dat het gauw in orde is!

moderator

Zou u willen checken of u een abonnement heeft? In de administratie zie ik alleen de eenmalige bestelling van 10 stuks. Zonder abonnement krijgt u helaas niet automatisch volgende edities toegestuurd.

Rene Jong

Mijn complimenten voor het blad! Goed leesbaar. In heldere artikelen wordt goed uitgelegd wat de auteur bedoeld. Je leest argumenten en standpunten die je in andere media niet tegen komt. Een aanwinst voor het vrije denken in Nederland.

moderator

Beste lezers. Bedankt voor jullie vertrouwen. De mensen die hierboven vragen om nummers vanuit het verleden en voordat deze post is geplaatst zal ik toesturen, maar daarna zullen wij toch vragen om de nummers bij te bestellen via de website.

Op de site kunnen losse nummers worden gekocht tegen kostprijs.
https://gezondverstand.eu/losse-nummers/

De verzendkosten zijn hoog en gaan ten koste van ons beperkte budget. Onze belangrijkste inkomsten zijn de abonnementsgelden en de losse nummers. Gezond Verstand maakt geen winst en kan daarvan de kosten van papier, drukken en verzenden betalen.

Als er iets verkeerd is gegaan met bezorging, krijgen jullie uiteraard nieuwe exemplaren toegestuurd.

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door moderator
Nils Graaf

Don quichote en Sancho Panza in hun strijd tegen het virus. Rutte te paard en De Jonge op zijn ezel reizen de vijand tegemoet. Lijkt me een mooi beeld op de voorpagina van de volgende editie. Het zou niet zo treurig zijn als we er verder niets mee te maken zouden hebben. Hun strijd is helaas wel degelijk effectief waar het gaat om propaganda bedrijven. Is het een idee om aan dit blad een motto toe te voegen? In de machtsmedia zien we dat men feitenkennis probeert te politiseren. Feitenkennis is tegenwoordig rechts, en als je dat maar blijft herhalen dan is dat zo voor veel mensen. Past er op de voorpagina niet een motto als: ‘Emancipatie Machtsmedia?’ In de eerste plaats wordt emancipatie met links geassocieerd en ten tweede introduceer je een veel beter alternatief voor het nu gebruikte main stream media. De term is een lelijk anglicisme en daarnaast zou het een meerderheid suggereren, zoals de term bolsjewiek versus mensjewiek.De machtsmedia zijn alleen mainstream nadát zij de meerderheid bereikt hebben. Zij gaan zekere niet uit van wat leeft onder het volk; zij gaan uit van de doelstellingen van de macht. Verder een goed nummer en ik ben blij… Lees verder »

J. Boerekamp

In het artikel omtrent falend PCR testbeleid wordt verwezen naar de originele correspondentie met Dr. Borger die beschikbaar zou zijn op de website. Waar kan ik deze vinden?

moderator

Deze is inmiddels geplaatst.

Jeroen Schrassen

Beste mensen,
Hartstikke bedankt voor dit mooie en broodnodige (als je het mij vraagt) initiatief. Ik ben gelijk lid geworden vandaag nadat ik van de zoveelste poging tot censuur, vanuit politiek Den Haag (dit maal Kees Verhoeven), had kennis genomen. Ik weet niet hoe het met U zit, ik heb er niet de leeftijd voor dat ik het bewust heb meegemaakt, maar het voelt aan alsof er binnenkort een verzetskrantje in mijn bus gaat vallen. Laten we hopen dat dit lang mag blijven duren (de publicatie van het blad bedoel ik dan) en dat de oplage/afname welig zal toenemen. 😀 

Annette Rik-Schols

Jeroen, ik ben een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog geboren. Heb natuurlijk vele verhalen van mijn ouders gehoord. Het eerste dat ik een paar weken geleden zei tegen mijn man, was dat het waarschijnlijk niet lang zou duren of “Gezond Verstand” wordt verboden en zal dus via een andere weg ons moeten bereiken. Zo ging het in de oorlog natuurlijk ook. Dat Kees Verhoeven van D66 en die mevrouw van GroenLinks zo fulmineren over de tekst, is natuurlijk een teken aan de wand. Zij zijn heel bang dat er misschien nog meer mensen wakker worden en lijdzaam verzet gaan plegen. Laten wij hopen dat dat gaat gebeuren.

Hilbert Roetman

IK heb helaas het tweede nummer nog niet ontvangen. Vandaag werken de posterijen niet. Ik hoop dat het ‘complotkrantje’ (een van de weinige bladen met een duidelijke bronvermelding) dinsdag op de mat valt. Wat een heisa maakt de media er weer van. Ik hoop dat veel mensen nieuwsgierig worden en een exemplaar aanschaffen

Maria Broos

Een eyeopener voor de wereldbevolking!!!

Effectieve en veilige wereldwijde volksgezondheidsstrategie ter bestrijding van de COVID-19-pandemie

Martin Lubbe

Ik had 20 okt via de site 100 extra nr besteld( #30533)die zijn nog niet aangekomen !Hebben jullie leverings problemen of is er iets fout gegaan?

Anita Kroon

Wat mij en degenen met wie ik op dezelfde golflengte zit ernstig zorgen baart, is dat er op spiritueel gebied niks in de media wordt gepubliceerd, want dat wordt weggezet als zweverig en belachelijk gemaakt als zijnde onzin. Gelukkig is er een uitstekend medium op dat gebied, het spiritueel wetenschappelijk maandmagazine Spiegelbeeld, maar dat is niet voldoende om de massa wakker te schudden.

Het zou wenselijk zijn dat ook in uw blad ook holistische deskundigen met alternatieve invalshoeken aan het woord worden gelaten. Dat er aandacht wordt besteedt aan de talloze mogelijkheden je immuunsysteem te versterken en methodes om te voorkomen dat je bevattelijk wordt voor psychotische aanvallen van buiten jezelf.

Is die mogelijkheid aanwezig?

Nelleke Bierkens

Ik denk dat dit niet in Gezond Verstand thuis hoort.

Marco Luit

Ik denk dat dit wel degelijk in Gezond Verstand thuis hoort. Wat mij betreft alle afwijkende meningen en visies die geen aandacht krijgen of geridiculiseerd worden in de gangbare media zouden een plaats moeten krijgen.

Henk de Jonge

Klopt het dat nummer 2 nog niet uit is, vandaag niets in de bus….??

Simone Schaal

Hallo
Ik heb net het abonnement afgesloten en vraag me af, of ik dan alsnog Nummer 1 en 2 toegestuurd krijg.
Alvast bedankt voor een reactie👍

moderator

Helaas moeten we u teleurstellen. Op het moment dat u abonnee wordt krijgt u Gezond Verstand vanaf het eerstvolgende nummer. Het is wel mogelijk om de ontbrekende exemplaren te bestellen tegen kostprijs.

https://gezondverstand.eu/losse-nummers/

Hugo Biermans

De aanval op vrije onafhankelijke nieuwsgaring in gezond verstand is weer ingezet. Zie de ophef in de media en in de Politiek. Het zou goed zijn om uitdrukkelijk weer te geven dat de artikelen geschreven zijn door gezaghebbende wetenschappers met bronvermelding. Vervolgens om de criticasters te vragen om standpunten inhoudelijk te weerleggen met argumenten ipv het creëren van een sfeer van valse verdachtmakingen zonder een inhoudelijk betoog. Her stickertje van complottheorieblaadje of vuilnisbak vulling wordt thans veel te gemakkelijk en te gratuite gezet. En daar zouden we afstand van moeten nemen middels een persbericht.

Annette Rik-Schols

Hugo (ik hoop dat ik Hugo mag schrijven), ik ben het 100% met je eens. Op dit moment wordt een fantastisch krantje (want dat is het) afgezet als ware het het eerste de beste leugenkrantje. En dat is in mijn optiek absoluut niet het geval. De wetenschappers die een afwijkende, doch goed onderbouwde mening hebben, worden niet gehoord bij praktisch alle Nederlandse dagbladen en ook niet bij de NPO. Vandaar dat ik het initiatief van Karel van Wolferen zo ongelooflijk waardeer. Het is de hoogste tijd dat er een stevig tegengeluid ontstaat. Jammer dat ik het idee heb dat er al vele Nederlanders gehersenspoeld zijn en geen andere mening meer willen horen. Dat maak ik helaas dagelijks mee. Alleen al die gekte met de mondkapjes. Er zijn zelfs totaal idioten die op de fiets of lopend op straat zo’n smerig ding op hebben. Die hebben volgens mij hun gezonde verstand, mochten zij dat ooit gehad hebben, definitief verloren.

wilco berkel

Prachtig weer. Nu gaat heel moraal narcistisch nederland de reclame code commissie bellen. Ga zo door. Het is een topblad. Gemaakt door vakmensen.

Chris Dijkhuizen

Op de website van de rijksoverheid kun je zoeken naar ‘Wetsvoorstel verbod antidemocratische organisaties aangenomen door Tweede Kamer’ van 14 oktober jl. Uiteraard gaat dit misbruikt worden door dit soort pipo’s.Ga er vanuit dat ze echter niet in de spiegel kunnen kijken en beseffen dat ze zelf het grootste gevaar zijn voor onze samenleving/democratie.
Maar goed, hoe harder zij roepen om censuur, hoe meer ik mij realiseer dat ik goud in handen heb.

R Despotovic

Super, Gezond Verstand krant mag weer in de winkels worden verkocht. Gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Martin Lubbe

Als jullie nu niet serieus met het netjes beantwoorden van mijn mails beginnen ga ik hier afhaken.Ik ben voor 120 euro lid geworden en heb voor 80Euro 100 extra exemplaren besteld die ik na 2 weken nog niet binnen heb!

Jeroen Jansen

En, heb je het inmiddels al binnen? Ikzelf heb ook nog niets binnen, maar mijn bestelling is van de week gedaan. Had ook nog extra de eerste twee losse exemplaren besteld.

TPJ Nissen

Het tijdschrift treft doel. Overheidsdienaren en volksvertegenwoordigers voelen zich eindelijk aangesproken; er is kennelijk nu een gevoelige snaar geraakt. Hun gebrek aan weerwoord uit zich slechts in denigrerende en onderdrukkende reacties jegens integere en deskundige auteurs en redactie. Hun incompetentie (zo wil ik de overheidsdienaren kwalificeren) treedt nu juist in het voetlicht: wie de schoen past, trekke hem aan!

“Het volk snapt het niet”: aristocratische trekjes uit een politieke hoek waarvan Van Mierlo (zelf een ‘opstandige’) in 1966 de basis legde. Hij zal zich in zijn graf omkeren.

Ratten mogen we deze dienaren volgens Van Dale ook noemen, personen die de waarden van onze, moeizaam verkregen democratie verknagen. En dan nog van mijn belastingcenten ook!

Otto Vaessen

Ik heb mijn abonnement van de Volkskrant onlangs opgezegd en een “Founder” abonnement genomen op het blad “Gezond Verstand”. Heerlijk om eens het wereldnieuws van de andere kant te bekijken. Alleen door beide kanten te belichten kun je pas echt een mening over iets vormen.

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door Otto Vaessen
silvia touw

Ook ik heb mijn jarenlange abonnement op de volkskrant opgezegd,ik kon het niet meer opbrengen om maandelijks een hoop geld te betalen voor een krant die dag na dag alleen maar herhaald wat ik ook op de npo zie,leugens en gesjoemel met cijfers.Heerlijk een blad die eindelijk verder kijkt dan hun neus lang is, ga zo door!

Dochter van verzetsman Jan

Aan de moderator. Als mijn reactie niet is geplaatst om wat ik over de koning heb geschreven, laat dat er dan maar uit. Ik wil jullie geen schade berokkenen, ook al is het waar wat ik schrijf. Maar waarheid in Nederland moet je tegenwoordig duur betalen.

moderator

Wij hebben deze reactie niet gezien. Tenzij het gaat om schelden e.d. zullen wij een inhoudelijke post gewoon plaatsen.

Vivian Jongen

Vandaag ook eindelijk het blad bemachtigd en direct een abonnement afgesloten. Wat heerlijk om eindelijk weer eens iets met ‘Gezond Verstand’ te lezen en natuurlijk om deel uit te maken van deze community.  😍  Ga zo door redactie  👍 

lammert meijer

Hoi, vivian, hoorde je vanmorgen margriet vromans op staatsomroep 4 (klassiek) praten over ..gezondverstand…? Het was bij de …wilde bosspinnen af… 😂 

Semra Aytemur

Dat vind ik ook! Heb ik ook gedaan afgelopen dinsdag. Die avond las ik toevallig in het Parool dat de UvA afstand neemt van Karel van Wolferen vanwege zijn bijdrage aan dit blad. Triest vind ik het.

Linda Lankhorst

Ik ben lid en wacht nog op blad nr 2. Online lezen lukt niet?

moderator

Hi Linda, ik heb je reactie doorgezet naar onze administratie.

Gerko

Nr. 2 nog steeds niet ontvangen  😥 

moderator

Nr 2 was retour gekomen omdat het adressenbestand uw gegevens niet juist had overgenomen. Nu opnieuw verzonden. Hoop dat het nummer inmiddels is aangekomen.

Gerko

Schandalig hoe de MSM het andere woord volledig zonder onderbouwing wegzetten als desinformatie of fake news. Zie hieronder NRC waar ik helaas nog tot april volgend jaar aan vast zit maar had ik reeds opgezegd.
NRC 23 oktober 2020 – Wilmer Heck – Reguliere boekhandel gaat complottijdschrift verkopenDesinformatie Terwijl Facebook en YouTube desinformatie verwijderen, gaan boekhandels AKO en Bruna juist tot verkoop over van een blad dat complottheorieën verspreidt.

Wieland Kruif

https://www.bing.com/search?q=karel+van+wolferen&cvid=3b024edee1834afe8e99d91fe5c9b4ee&FORM=ANAB01&PC=LCTS een printscreen liet het een stuk duidelijker zien maar die nam te veel ruimte in voor dit forum. Hoe dan ook, je blijft de laatste tijd van de ene in de andere verbazing vallen. Wanneer ik op een zoekmachine Karel van Wolferen intik is het niet mis. De eerste foto presenteert hem naast de door Lubach door het slijk gehaalde Lange Frans. Gevolgd door een kop Uva neemt afstand van desinformatie door oud hoogleraar. Het interessantste is de overzichtslink van de wikipediapagina die links in beeld is. In de korte beschrijving over dhr. van Wolferen staat: ‘Karel van Wolferen is a Dutch lunatic, who is particularly recognised for his knowledge of Japanese politics, economics, history and culture.’ Iemand was bijzonder in zijn nopjes dat ie dit zo aan kon passen. Als je naar de wikipediapagina zelf gaat is dit overigens niet meer te lezen. Dit is framing van een ongekende omvang!

Torito

VIDEO: Martin Bosma verdedigt, tegenover Kees Verhoeven en Kajsa Ollongren, zonder het blad te hebben ingezien, het recht van Gezond Verstand om complottheorieën of wat dan ook te publiceren, en het recht van boekhandels het commentaarloos te verkopen, in tegenstelling tot minister Ollongren die zegt dat boekhandels een verantwoordelijkheid hebben om aan klanten duidelijk te maken dat het tussen de Donald Duck en de Fabeltjeskrant hoort te liggen.

Henk Lagemaat

Dhr Karel van Wolferen heeft daarop gereageerd door te zeggen dat hij het een grote eer zou vinden , als ” gezond Verstand” naast de fabeltjeskrant zou liggen( als dat al een krant zou zijn). Aangezien de kinderen door de fabeltjeskrant perfekt nederlands leerden.
Kees Verhoeven heeft maar 1 reden om te vinden da er in Gezond Verstand niets staat dat waar is. Namelijk de stelling dat mondkapjes hersenschade kunnen veroorzaken , wat volgens Kees Verhoeven klinklare onzin is.
Maar is dat wel zo. Door mondkapjes kun je zuurstof gebrek krijgen, en door zuurstofgebrek hersen beschadiging toch ?
Misschien in extreme situaties( kinderen) maar toch.

Chris Dijkhuizen

Goed dat Martin Bosma dit soort vrijheden verdedigt maar het idee dat Gezond Verstand complottheorieën publiceert is gewoonweg onzin. Ik lees dit blad om alleen feiten te lezen.
Tevens ben ik van mening dat menig mens de betekenis van het woord complottheorie helemaal niet kent. Het wordt maar lukraak gebruikt omdat het zo lekker negatief klinkt met als doel om gelijk een discussie de kop in te drukken.

Linda Lankhorst

Hoi moderator. Ik heb nr 2 ontvangen hoor. Groetjes Linda Lankhorst

Henkie

Na een (kleine) week werd nr 02 bezorgd (oorzaak late bestelling: abonnement misschien iets aan de late kant besteld).
Helemaal van kaft tot kaft gelezen: opnieuw na nr 01 wat een boeiend blad! Het prikkelt tot nadenken (zoals de oude slogan van een bekende krant “slijpsteen van de geest…).”
Bij de aankondiging van dit nr werd op de achterzijde van nr 01 gemeld: wat zit er in de hoofden van Rutte en De Jonge?
Het antwoord heb ik niet direct kunnen ontdekken? Houden we dat nog te goed? Ik ben er wel benieuwd naar wat u daarover weet te melden.
gr, Henk

Henkie

Vraag: Het venster voor digitaal lezen biedt niet de mogelijkheid voor het pinten of downloaden van een pdf. Voor het voeren van een discussie met vrienden en kennissen is het fijn als dit wel mogelijk is.

Ron Roosemalen

Nummer twee net binnen, nog niet gelezen, erg veel corona bij het koppen snellen, ben erg geïnteresseerd naar het artikel over onderwijs van vriend Rypke. Ben zelf nogal geschaad door het verplichte onderwijs. Goed, nummer één gelezen, m’n moeder ook, veel weten we al natuurlijk, anders neem je geen abbonement, sluit je je niet aan. Wat ik mis is een stukje relativering, positiviteit. Bijvoorbeeld, het klimaat, het is helemaal geen ramp als het klimaat wat opwarmt, dat zou een zegen voor de mensheid zijn. In africa wordt het dan niet heter, maar er zou weer wijn gemaakt kunnen worden tot in zweden en antartica komt weer beschikbaar als leefbaar continent. En die informatie mis ik, klimaatgek.nl is een goede bron voor studie maar ook daar niet veel informatie over hoe grote kikerbillen we zouden kunnen kweken als de aarde weer in een normale toestand komt zonder ijs op de poolkappen. Zoals tijdens het jura. Over de huidige politieke toestand in de wereld zou ik graag een film uploaden die op een vriendelijke manier uitlegt wat er mis is, La belle verte van Colline Sereau. Verder wens ik u vrede en vrijheid en anders ontmoeten we elkaar misschien in het kamp.… Lees verder »

Harrie Boekemans

Een mooie blad dank u wel !

Edwin Straten

Zojuist een abonnement genomen. Karel van Wolferen bevestigde in april/mei hetgeen ik in maart al vermoedde…..er klopt niets aan deze leugen. Kan niet wachten totdat ik het eerste exemplaar heb ontvangen.

Maria Broos

Beste redactie,
Het is sinds ‘n week niet meer mogelijk om het blad online te lezen, daarvoor kon ik uitgave 2 nog wel lezen.
Wat is er mis gegaan? Ben abonnee sinds 3 oktober

Arend

DE HORECA MOBILISEREN OM MENSEN VITAMINE D TE LATEN SLIKKEN

Ik kreeg vanmorgen opeens een idee. Als iedereen vitamine D3 zou gaan slikken dan zou het wel eens snel gebeurd kunnen zijn met de overbelasting van de ziekenhuizen.
Nu verwacht ik niet dat bij de volgende persconferentie dit naast de handenwassen enz. zal worden genoemd. (we kunnen kamerleden vragen dit via een motie te eisen?)

Maar toen dacht ik, waarom vragen we het niet aan de horeca om nog meer aandacht voor vitamine D te vragen?
Als elke horeca zaak een grote poster plakt:

SLIK ALLEMAAL VITAMINE D
EN WE KUNNEN TERUG NAAR NORMAAL

In kleinere letter daaronder kan dan eventueel  gezet worden:
Uit steeds meer internationale studies is gebleken dat mensen met ernstige corona klachten een te kort aan vitamine D hadden.  enz… (iemand met meer kennis op dit onderwerp zou daar een goede tekst voor kunnen schrijven)

Dan heeft dat ook alweer extra impact.
Zijn er hier mensen die een goede poster zouden kunnen ontwerpen?
Ik zou best financieel willen bijdragen om posters te laten drukken.
Als veel horeca dit gaat doen zou het best een grote impact kunnen hebben.

Hans Martius

Je hebt helemaal gelijk , wat ik mis is dat mensen discussiëren tot aan de voordeur maar verder niets ondernemen , angstig en schijnveilig achter de voordeur wachten totdat de opgezette crisis vanzelf voorbij gaat…….er zal meer initiatieven moeten zijn , ook op micro niveau als uitdelen van flyers , info e.d……dit heeft niet alleen betrekking op de horeca maar in de gehele algemene zin !

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door Hans Martius
wilco berkel

Zou iemand met kunde van Wikipedia een tekst daar kunnen toevoegen. Wikipedia heeft een schandelijke omschrijving gemaakt over gezond verstand dat zeker om een weerwoord schreeuwt.

Nard Awater

Beste Wilco,
Niet iedereen kan editen bij Wikipedia. En al zou je het kunnen aanpassen, een dag of wat later is het weer “aangepast”.
Zo wordt ook de naam van Vernon Coleman door het slijk gehaald (engelse arts, nu op brandnewtube https://brandnewtube.com/watch/face-mask-terrorism-we-are-all-victims_Sg9xCWYZG2onI6Q.html )

Ik tref wiki waar het het meest pijn doet : ik stop mijn jaarlijkse donatie . En daar komt vast een vraag over, van de Founders . Ik geniet nu al van mijn niet mis te verstaan antwoord.

groet
Nard

Nils Graaf

De alchemie van de macht Ik heb gemeend een reactie te moeten geven op je interview bij Weltschmerz. Ik zie je telkens suggereren dat er een economisch doemscenario aankomt. Je ongerustheid is terecht, van het financiële systeem klopt weinig, maar een doemscenario is niet op zichzelf onafwendbaar. Dat komt omdat schulden slechts dan een probleem vormen voor zover je er rente op moet betalen, of voor zover je ze moet terugbetalen. Door de huidige negatieve rente zijn beide minder dwingend geworden. Het probleem is dus complex. In dit stuk wil ik proberen helder te maken voor niet-economen waar het probleem zit. We komen te weten waarom wij op school economische modellen leren waar we weinig mee kunnen. We komen er ook achter dat de monetaire unie, de euro, een staatsgreep van jewelste was. ‘Geef mij het bankenstelsel en het maakt mij niet uit wie in een land de wetten maakt’, zou een zekere telg van de bankiersfamilie Rotschild ooit hebben gezegd. Kennelijk huist in het financiële systeem meer politieke macht dan bij een regering. Laten wij eens kijken wat daar achter zit. Wie economie op school heeft gehad heeft geleerd dat je een nationale economie kan beschrijven met modellen. Y… Lees verder »

Anita Kroon

Wat ben ik blij met het artikel over het gevaar van mondkapjes. Mensen hebben werkelijk totaal geen benul wat je lichaam doet als dat geen voldoende zuurstof krijgt. Uit adembenemende angst. Zuurstofgebrek is een regelrechte aanval op je immuunsysteem, vanaf je zintuigen, je hersenen, je spijsverteringssysteem van mond tot kont, al je organen, lymfesysteem, bloedvaten, spieren, hart(!)…
Tot IN het bot heeft zuurstofgebrek een enorme impact op je cellulaire lichaam.
Daar komt de psychische impact vervolgens bovenop. Als kers op de taart.

En wat te denken van ons lichtlichaam, ons aura (die 1,5 meter bubbel)?
In de rationele wereld een taboe, want wat je niet ziet bestaat niet, maar ieder mens heeft gevoel (dat zie je evenmin). We voelen toch zeker wel met onze klompen aan dat we met dat muilkorfbeleid onze eigen verantwoordelijkheid en vrije wil volledig in handen leggen van de ongezondheidsmaffia? Waarom wordt er in de media geen aandacht besteed aan die miljarden chronisch gezonde mensen met een sterk immuunsysteem? Die weten hoe je je immuunsysteem op eenvoudige wijze kunt versterken?

Te beginnen met Gezond Verstand?

Hans Martius

Beste neem je gezondheid zelf in de hand en laat het niet aan de overheid over ……tip ….koop een hatha yoga boek ….asthanga of iyengar yoga en ga aan de slag …..is echt een aanrader .

Bart Wallet

Ik heb mij zojuist geabonneerd. Krijg ik nu nog de nummers 1 en 2 toegestuurd?

moderator

Vanaf het verschijnen van editie 2 sturen wij editie 1 niet meer mee (zie onze veelgestelde vragen).

Vanaf het moment van abonneren is het een jaar lang. Dus inclusief nummer 1 en 2 van jaargang 2.

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door moderator
D.H.M. Akkermans

Wat betreft COVID:

In het zonet gepubliceerde boek van Paul Schreyer: Chronik einer angekuendigten Krise over de historische achtergronden van de huidige pandemie beschrijft de auteur op pagina 130-131 een uitspraak van Walter Ricciardi, wetenschappelijk adviseur van het Ministerie van Gezondheid in Italie:
“” Die Art und Weise, wie wir die Todesfaelle in unserem Land erfassen, ist sehr grosszuegig in dem Sinne, dass alle Menschen, die in Krankenhausern mit dem Coronavirus sterben, als am Coronavirus gestroben betrachtet werden.”19
Das war in hohem Masse Fragwuerdig, da in der statistik ueblicherweise die Vorerkrankung als Todesursache gezaelht wird. Leidet jemand etwa seit Jahren an Krebs und erkrankt in den letzten Tagen seines Lebens zesaetzlich an einer Lungenentzuendung, so gilt er dennoch als Krebstoter.20 Dieses Prinzip wurde in der Corona-Krise auf den Kopf gestellt, nicht nur in Italien, sondern auch in Deutschland.”

Het lijkt me dat dit in Nederland ook gebeurd is; het betekent dat de statistieken onbetrouwbaar zijn en herzien zouden moeten worden. Kan iemand mij zekerheid verschaffen?

Wieb

Aan Moderator,
Kan nummer 2 niet online lezen. Kan die link er alsnog worden bijgeplaatst? Bij voorbaat mijn dank.

Edwin Avermaete

Beste,
Wanneer ontvang ik mijn 1e nummer.
Vorige week heb ik een jaarabonnement afgesloten.
Welk nummer ontvang ik dan?
Ik hoor het graag.
Gr. Edwin van Avermaete

moderator

Vanaf het moment van abonneren is het een jaar lang. Dus inclusief nummer 1 en 2 van jaargang 2. Nummer 1 en 2 van jaargang 1 kunnen als los nummer worden nabesteld.

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door moderator
Michael Geemen

Hallo Moderator, ik probeer nummer 2 online te lezen. Vorige week kon dat gewoon wanneer ik was ingelogd. Nu is er geen groene knop meer te vinden om online te lezen. Ik bevind me op het moment in Frankrijk en heb even geen toegang tot het papieren exemplaar. (Nummer 1 is wel online te lezen) Kijk ik niet goed of is er iets niet op orde? Groet, M van Geemen

moderator

De online versie is niet meteen te lezen. Wij zijn nu aan het werken aan een online-versie voor buitenlandse lezers.

Arnold Loon

Abonnement afgesloten op 27 okt. Krijg ik nu ook nummer 2 toegestuurd?

moderator

Nee, vanaf het moment van abonneren is het een jaar lang. Dus inclusief nummer 1 en 2 van jaargang 2. Nummer 1 en 2 van jaargang 1 kunnen wel worden nabesteld.

B. Purperhart

Volkskrant opgezegd, abbonement op Gezond verstand. Jullie zijn Toppers!

Kevin Heindrichs

Ik heb editie 2 nooit ontvangen als abonnee(wel weergeven in Postnl app) . 28 oktober maar een losse editie besteld en nu wederom nog steeds niks ontvangen.
Heb jullie hier over al gemaild. Helaas stilte tot nu toe.
Beetje zorgelijk. Sowieso dat PostNL juist gezond verstand kwijt raakt ipv andere post.

moderator

Op dit moment zijn wij bezig om de volgende nummers in een dichte verpakking te versturen, maar dit gaat waarschijnlijk nog niet lukken voor nummer 3. Het gaat zo goed met aanvragen en abonnementen dat wij op dit moment een enorme hoeveelheid mail moeten verwerken. Helaas betekent dit ook dat wij nog niet zo snel als wij willen kunnen reageren.
Kunt u de postnl melding naar [email protected] sturen? Dan sturen wij een nieuw exemplaar.

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door moderator
Kevin Heindrichs

Beste Moderator,

Dank voor het snelle antwoord. Ik had al een mail gestuurd naar [email protected].
Blij dat jullie ook over gaan naar dichte verpakkingen.
Ik wacht rustig af op jullie antwoord op de mail of het ontvangen nummer 2.

Keep up the good work!

Jean-Paul Jacobs

Ik ga er vanuit dat dit voor meerdere mensen dan van toepassing is? Ik heb op de 27ste een abbo genomen en als vraag erbij gezet of ik nr2 nog ging ontvangen. Afgelopen maandag nog eens een mail gestuurd maar helaas geen antwoord. Ik geloof dat het abbo vast wel in orde komt maar wil wel ff weten of ik 2 nog effectief ga krijgen…

moderator

Vanaf het moment van abonneren is het een jaar lang. Dus inclusief nummer 1 en 2 van jaargang 2. Nummer 1 en 2 van jaargang 1 kunnen als los nummer worden nabesteld.

Gunt Niessen

Gunt Niessen, Delft, Abonnent von Gezond Verstand

Sehr geehrter Herr Van Wolferen !

Wenn man zum Kern eines Sachverhaltes vorgestoßen ist, kann man von da aus die Dinge und Prozesse einfacher und verständlicher beschreiben und bekommt dann Zustimmung von vielen Leuten, denen ein Licht aufgeht.

Im Weltschmerz-Video auf der ´Gezond Verstand´- Website sagen Sie über Bill Gates: “Men ziet meteen, dat Gates krankzinnig is “.
Kunt u dat onderbouwen? Aan welke vorm van krankzinnigheid denkt u daarbij?

Deepstate-Leute werden auch von anderen guten Beobachtern häufiger ´Psychopathen´ genannt. Meist ohne Unterbauung.
Doch mit treffender Unterbauung kann man schneller mehr Bürger überzeugen und mehr Mitstreiter gegen diese Psychopthen finden und den enormen Schaden reduzieren, den sie mit ihren 2+2=5 Spielen anrichten.

Lesen Sie bitte < http://www.der-gewissenlose-Mensch.jaaaa.net > !
Das ist die Unterbauung, wissenschaftlich und nachvollziehbar.

Wenn sie eine holländische Übersetzung des Textes in Ihrer Zeitung Gezond Verstand bringen wollen: gerne!

Sie suchen ja Wissenschaftler und besondere Talente, lese ich, die mit gesundem Verstand zu GezondVerstand Beiträge liefern.
Gerne höre ich von Ihnen.

Mit freundlichem Gruß Gunt Niessen 3.11.2020

Jean-Paul Jacobs

Is deze versie ook als pdf te downloaden? Dat leest echt veel gemakkelijker dan online lezen in de browser. En makkelijker door te sturen naar mensen.

R Schapink

Blijkbaar is PostNL ook al betrokken want ik krijg maar geen kranten die duidelijk besteld zijn. Mochten er velen zijn kunnen we dit in een proces meenemen. Dit zijn praktijken uit oude tijden en maar weinig die het willen of durven zien.

moderator

Het is inderdaad opvallend hoeveel Gezond Verstands niet aankomen na verzending. Wij zijn bezig om zsm te gaan versturen in dichte verpakkingen.

Nard Awater

Verstandige keuze !
Ik was wat in verwarring toen nr. 3 binnen kwam glijden …. een grijze hoes ??? Wat zal dit zijn ? en een glimlach toen ik zag dat het Gezond Verstand bleek te zijn. 👍

Martin Lubbe

Ik heb een praktijk en distribueer geselecteerd!Het is aan te bevelen subtiele transparante stickers met de bladen mee te leveren(met website referentie) en voorzichtige aanwijzing bv via cartoon hoe/waar deze op te plakken( bv op tafels in wachtkamers)!! Kleine moeite groot effect!

Gunt Niessen

Chemtrails Treaty over biologische en chemische wapens In de Randstad over Delft, Pijnacker, Zoetermeer was kort geleden, op 6.11.2020, groot onderhoud aan de hemel. Grote dikke witte balken werden in de hemelkoepel ingebouwd. Noodreparatie, want de hemel dreigde samen te breken en ons onder zich te begraven. Dus was een hele vloot van chemtrail-vliegtuigen bezig, om de reddende balken te plaatsen. Kris-kras, zover men kon zien. Tussen de witte balken hadden ze ook een rood-bruine balk geplaatst, iets anders gesprayd dan tot nu toe. Misschien nu Corona 2 verstrooid ? vroeg ik mij af, omdat ze het met het zwakke Corona 1 niet voor elkaar krijgen, alle ziekenhuisbedden te vullen. Is toch jammer en verspilling, sommige leeg te laten staan! Met Corona 1 hebben de deepstate-mensen de internationale treaty over biologische wapens geschonden, zoals Gezond Verstand constateert. Nu lijkt het alleen nog een vraag van tijd, wanneer ze ook de treaty over chemische wapens schenden en zenuwgas van boven verspreiden. Wie legt de sprayvliegtuigen aan de ketting? Een kennis vertelde mij, dat er een reusachtig gangenstelsel onder de grond gegraven is, in Europa en in USA, dat de deepstate-mensen als retraite willen benutten, wanneer ze ons boven op de aarde… Lees verder »

René Nelis

Een opmerking bij het artikel “mondkapjes – een oefening in gehoorzaamheid”. Ik ben het niet met Pieter Stuurman eens, wanneer hij stelt dat slechts een klein deel van de bevolking in de effectiviteit van mondkapjes zou geloven. De hoofdreden waarom deze “pandemie” überhaupt mogelijk is, is het gebrek aan kritisch rationeel denkvermogen bij een groot deel van de bevolking. Wat op het journaal komt en wat in de kranten staat, wordt zondermeer als juist geaccepteerd. Er is een blind vertrouwen in de overheid, die ons niet zal bedriegen. Het feit dat eerder door Rutte, de Jonge en van Dissel is aangegeven dat mondkapjes zinloos zijn, roept geen kritische vragen op wanneer dezelfde bewindspersonen slechts enkele weken later overgaan tot het invoeren van een verplichting tot het dragen ervan. Het merendeel van de bevolking is blij met de genomen maatregel, want het aantal “besmettingen” neemt immers sterk toe. Het merendeel gelooft daadwerkelijk in de beschermende werking ervan. Het ontluisterende gebrek aan een kritische geest maakt zich zichtbaar bij mensen die “besmet” zijn. Ondanks het gegeven dat zij met deze “besmetting” niet meer dan gewoon verkouden zijn, blijven zij geloven in de noodzaak van de strijd tegen Corona. Zij trekken nadrukkelijk niet… Lees verder »

VR Bom

In GezondVerstand nr 2 staat een artikel over ‘oefening in gehoorzaamheid’ in relatie tot mondkapjes. De redenering gaat: iedereen weet dat de kapjes niet werken; toch dragen velen ze vrijwillig (gehoorzaam). De conclusie is dat deze mensen een totalitair bestel wensen. Heel beangstigend.
De redenering hangt op het idee dat eenieder weet hoe ineffectief die kapjes zijn. Maar naar mijn idee begrijpen/weten veel mensen juist niet dat de mondkapjes niet werken. In de MSM wordt dat ook niet (breed) uitgemeten, afgezien van een mondkapjes test in TVprogramma Kassa(?) misschien. Men denkt juist dat je beschermd bent met een kapje. Zoals de regering immers ook impliciet aangeeft: “als 1.5m aanhouden niet mogelijk is dan moeten mondkapjes gedragen worden”, zoals in de trein bv. Dat betekent toch dat je met een kapje beschermd bent? Dus gaan mensen aan het kapje.
Men is gehoorzaam, ja, en bang voor een boete, maar zonder een totaliteits wens lijkt me.

Niels Coevert

Goedendag,

Ik loop elke dag naar de brievenbus om te kijken of nummer 2 inmiddels binnen is, maar tot op heden nog niets ontvangen. Is dit na te kijken of is een los nummer bij bestellen makkelijker?

Met groeten, Niels

moderator

Beste Niels, wij gaan dit na in onze administratie. Indien terecht, dan sturen we je de 2e editie alsnog na.

Florien de Graaf

Beste allemaal, ook wij zijn blij met het mooie blad en de goede artikelen! Waar we wel behoefte aan hebben is input als: wat kan ik doen…? hoe stoppen we dit? We praten veel met mensen om ons heen over wat er gaande is en sturen linkjes met info door als mensen dat willen. Het is geregeld een hele uitdaging om positief te blijven als je ziet waar we op afstevenen… Dus ook info over hoe je de moed erin kan houden is zeer welkom!

Otto Vaessen

Hoe kan ik de Online-Editie van het blad Gezond verstand nummer 2 downloaden en opslaan als PDF-bestand? Dit omdat ik het blad offline digitaal wil benaderen op mijn iPhone nadat ik het aldaar opgeslagen heb.

moderator

Beste Otto,
Wij begrijpen je behoefte maar bieden de digitale lezers alleen de mogelijkheid om dit via de website te doen. Het is niet in het belang van de Stichting Gezond Verstand om andere mogellijkheden aan te bieden.

Aldo De Clercq

Is het niet mogelijk om dit krantje ook te verdelen in Vlaanderen in de krantenwinkels/kiosken. Het gaat toch meestal over zeer interessante internationale onderwerpen met de pandemie als uitschieter. Vele Vlamingen volgen trouwens ook wel de Nederlandse politiek en kijken naar Nederlandse zenders.

Rob Mooij

Hi, I’m reading the second issue on-line (with some effort) and enjoying it. Never got it in the mail though and I still would like to have a hard copy? Best from Philly, PA, USA

[…] geen of bijna geen last heeft. Feiten ook dat mondkapjes gevaarlijk voor de gezondheid zijn, dat PCR-testen niet werken. Feiten die zeggen dat het mortaliteitscijfer van corona 0,23% is (vergl. ebola: 50-90%!) en dat er […]

121
0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.