Nummer 02 (24 okt. 2020)

Nummer 2, 24 okt. 2020

Gezond Verstand verschijnt iedere twee weken op papier en is 10 dagen later online te lezen voor deelnemers.
Ben je nog geen deelnemer? Meld je dan hier aan.

In deze uitgave onder meer

Een cultuurvernielend boos sprookje

GPMB dé onzichtbare aanjager van de angstpandemie

Mondkapjes – een oefening in gehoorzaamheid

Falend PCR testbeleid: brandhaard zelf gecreëerd

De gevaren van het dragen van mondneusbedekking

Wat gaat komen

Politieke bewustwording vervangt onderwijs

Covid-19 gevolg van overtreden Wet tegen
biologische wapens

RAND en de kwaadaardige omsingeling van Rusland

Gezond Verstand verschijnt iedere twee weken op papier en is 10 dagen later online te lezen voor deelnemers.
Ben je nog geen deelnemer? Meld je dan hier aan.

Bronvermeldingen

De voetnoten en bronnen per artikel.

Rectificatie

Bij samenstellen van het artikel Covid-19 gevolg van overtreden Wet tegen biologische wapens (pagina 27) wordt de periode juli 2020 genoemd.
Dit moet zijn juli 2019.

In het artikel Het grote juridische gevecht gaat beginnen (pagina 10) staat “de wetenschappelijke directeur van geneesmiddelenfabrikant Pfizer, Dr. Mike Yeadon“.
Dit moet zijn “de voormalige wetenschappelijke directeur van geneesmiddelenfabrikant Pfizer, Dr. Mike Yeadon“.

In het artikel ‘Verliezen als gevolg van de unieke Covid-19-maatregelen’ (pagina 8) staat “Dat bedrag is ongeveer 90% procent van het jaarlijkse
bruto binnenlands product van de VS“. Dit moet zijn “Dat bedrag is ongeveer 75% procent van het jaarlijkse bruto binnenlands product van de VS

Falend PCR testbeleid: brandhaard zelf gecreëerd

Het aantal besmettingen neemt de laatste tijd toe. Niet alleen in absolute aantallen door het opschalen van het testbeleid, maar ook procentueel. Steekt het corona virus weer de kop op of zijn er andere oorzaken?

Recentelijk blijken er twee essentiële zaken te zijn gewijzigd in de COVID-19 richtlijn van het RIVM. De uitleg die het RIVM hierop heeft gegeven, hebben wij voorgelegd aan gepromoveerd moleculair geneticus Dr. Peter Borger, expert op het gebied van PCR. Hieronder deelt hij zijn schokkende reacties.

Uitleg RIVM en reacties Dr. Peter Borger (moleculair geneticus) 

Coen Berends (RIVM): “Het landschap van PCR testen voor SARS-CoV-2 heeft zich van het begin met twee in-house protocollen met één set primers en probes met twee target genen uitgebreid naar een scala aan protocollen gebaseerd op in-house ontwikkeling en in gebruik nemen van commerciële PCR testen en testen gebaseerd op andere amplificatietechnieken.

Die hebben allemaal hun eigen temperatuur en aantal amplificatiecycli. Die ligt voor het overgrote aantal testen tussen de 40 en 45 en is niet in de tijd verandert.”

Dr. Peter Borger: “Deze testen moeten ergens zijn gedocumenteerd, dan wel gepubliceerd, net als de publicatie van het RKI. Het gestandaardiseerde protocol (SOP) willen we graag inzien, zodat we de deze test kunnen reproduceren. Als er meerdere verschillende testen naast elkaar worden gebruikt, dan dienen die allemaal een eigen SOP te hebben. Deze SOPs willen we graag inzien. De  verschillende amplificatietechnieken moeten worden gespecificeerd. Er zijn momenteel 2 amplificatietechnieken in de literatuur beschreven, waarvan alleen de PCR techniek is gevalideerd. De alternatieve amplificatietechnieken moeten hier dus worden aangegeven en er moet ergens een publicatie zijn, die toont, dat die werden gevalideerd. PCR data die worden verkregen na 35 cycli zijn volstrekt onbetrouwbaar. Als het aantal amplificatiecycli inderdaad voor het overgrote aantal van de testen tussen de 40 en 45 cycli ligt, dan zijn de testen allemaal gedraaid in de achtergrondruis van het systeem. Volgens de journalist van het Ad zeggen de mensen (Rotterdam geloof ik) dat ze testen tussen 20 en 25 cycli. Dit is volstrekt oké, maar is in volkomen tegenspraak met dit bericht van het RIVM. Dit soort microbiologische diagnostische testen (SOPs) moet opgezet en gevalideerd zijn voor maximaal 35 cycli. Boven 40 cycli worden te veel monsters vals positief. Dat weten ook de mensen in R’dam.”

Coen Berends (RIVM): “Het verschil in aantal cycli maakt niet dat meer monsters positief worden of er meer foutief positieven bij zouden komen.”

Dr. Peter Borger: “Dit is niet correct en wordt ook niet correcter door het vet af te drukken. NB: Elke cyclus geeft een extra amplificatie met factor twee. Als je 5 extra cycli includeert, dan heb je 32x zoveel signaal. Dit gaat dan zeer zeker je positiviteit beïnvloeden. Daarom is het opstellen van een gestandaardiseerde SOP van essentieel belang. Je hebt een SOP nodig om de positieven van de negatieven te onderscheiden. Die SOP moet aangeven welke hoeveelheid uitgangsmateriaal je neemt (stel een wattip met noseswap), de T waarden en het aantal cycli wanneer deze positief mag zijn, dat wil zeggen het maximale aantal cycli. Als dat voorheen 30 cycli waren, dan mag je dat NOOIT verhogen naar 35. Doe je dat wel, dan moet je daarvoor een goede reden hebben en je moet erbij aangeven dat de nieuwe SOP niet meer vergelijkbaar is met de vorige SOP. Doe je dat niet dan misleid je ernstig.”

Coen Berends (RIVM): “Het kan helpen om monsters die laat in het aantal cycli positief worden een nog duidelijkere amplificatiecurve te geven.”

Dr. Peter Borger: “Zo werkt het niet. Je mag niet eindeloos PCR cycli draaien. Je moet een SOP hebben die discrimineert tussen een positief en een negatief resultaat. Het RIVM protocol lijkt erop gericht om een positief resultaat te krijgen. Dit is een enorme bias die je introduceert. In de diagnostiek mag dit NOOIT. In een researchlab is dit toegestaan, maar waar het patiënten betreft niet! In de patiëntendiagnostiek werk je met SOPs, die duidelijke moeten aangeven hoe je moet discrimineren tussen negatief en positief. Daarom zei Kary Mullis, de uitvinder van de PCR technologie, dat je de PCR nooit voor microbiologische/virologische diagnostiek mag gebruiken. Doe je het wel, dan moet je een extreem goede SOP hebben! Maar blijkbaar is die er niet.”

Coen Berends (RIVM): “Door kwaliteitscontrole weten we dat alle PCR testen en andere amplificatietesten die nu in Nederland gebruikt worden een vergelijkbare limiet van detectie hebben.”

Dr. Peter Borger: “Als dat “laat in het aantal cycli” is, zoals het RIVM eerder schrijft, dan is dat tussen 40 en 45 cycli. Dit is het amplificatiegebied gebied dat volstrekt onbetrouwbaar is. Als er labs zijn die >40 cycli draaien, dan verklaart dat een hele boel. Boven 40 cycli vind je een enorme hoeveelheid valse positieven. Er dient dus meteen een SOP te worden opgesteld voor heel Nederland, waarbij het max aantal cycli wordt vastgelegd. En dat moet ver onder de 40 liggen. Ik stel voor maximaal 35 cycli te draaien. Als de test dan negatief is, dan moet de test zo worden verwerkt. Als dit niet is gebeurd, dan is de hele procedure onbetrouwbaar en geeft een grote hoeveelheid valse positieven.”

Coen Berends (RIVM): “Waar eerst vanwege materiaal en reagentia tekorten van twee targets overgaan is naar één target zijn door introductie van commerciële kits en betere beschikbaarheid van materialen en reagentia steeds meer tests met meerdere targets in gebruik genomen.”

Dr. Peter Borger: “Ja, dat er op deze manier wordt gehandeld kan ik me om economische redenen voorstellen. Er worden te veel mensen neus-swabs afgenomen en men heeft de capaciteit en het geld niet om ze goed te analyseren. En dus wordt er een compromis aangegaan. In plaats van drie genen, wordt er nog maar eentje getest. Daarmee reduceer je de betrouwbaar van de test enorm. Met drie genen heb je drie signalen en als die alle drie positief zijn, dan weet je dat je een virus te pakken hebben. Met een signaal negatief en twee positief ben je al niet meer zeker of je een virus hebt; met slechts één van de drie positief weet je niks meer. Als je het aantal signalen reduceert met factor 3 (van drie genen naar één), dan introduceer je een veel grotere informatieve onzekerheidsmarge. Immers je hebt twee positieve controles uit je experiment verwijdert. En daarom kun je niks meer met zekerheid zeggen over het ene overgebleven signaal.”

Coen Berends (RIVM): “Hierdoor zijn er niet meer of minder foutief positieve resultaten.”

Dr. Peter Borger: “Deze aanname is helaas onjuist, zoals boven uitgelegd.”

Coen Berends (RIVM): “Omdat verschillende targets niet 100% vergelijkbaar in sensitiviteit zijn kan het aantal zwak positieven toenemen, omdat bij zwak positieven niet altijd alle targets positief zijn.”

Dr. Peter Borger: “Omdat ze geen SOP hebben (lijkt het), hebben ze dus ook niet gedefinieerd wat zwak positief is. Wat is zwak positief? 30 cycli? 31 cycli? 32? Dat moet beslist gedefinieerd in een SOP. En wat betekent zwak positief op signaalniveau? Alle drie genen positief? Of twee van drie positief. Ze geven zelf al aan dat voor zwak positieven niet alle signalen (target) optreden. Voor het positief zijn van de test moeten alle targets positief zijn. Als er één positief is, zegt dat dus nog niks. Het kunnen nog steeds vals positieven zijn, omdat de andere twee signalen negatief zijn. Door nu ook nog eens de test op een target te reduceren haal je een enorme groot aantal vals positieven binnen. Als ik het zo inschat, dan is er geen algemene SOP voor de RT-PCR test, die men overal in NL zou kunnen toepassen.

Alle labs in NL werken dus naar eigen goeddunken en eigen inzichten. Dat is een uiterst dubieuze en zeer onwetenschappelijke aanpak. Als die SOPs er wel zijn, dan dienen die in heel NL hetzelfde te zijn.”

Coen Berends (RIVM): “Dit is normaal en het gevolg van een statistisch proces om een lage concentratie virus in een monster rond de detectie limiet van de test op te kunnen pikken.” Dr. Peter Borger: “Dit is ook onjuist. Ten eerste is het geen virus, maar een RNA molecuul dat wordt geamplificeerd. Als men erop uit is om één molecuul te vinden tussen miljoenen andere moleculen, dan is er een betere methode, nl. nested PCR. Die zijn betrouwbaar. Maar het gaat er niet om maar één molecuul te vinden. Het gaat erom om de geïnfecteerden van de niet-geïnfecteerden te kunnen onderscheiden. En dan heb je een SOP nodig, die daarvoor is ontworpen.”

Coen Berends (RIVM): “Kortom, het aantal amplificatiecycli wat in PCR testen of ander amplificatietechnieken gebruikt wordt is optimaal voor een sensitieve test.” Dr. Peter Borger: “Optimaal moet hier gedefinieerd worden. Optimaal voor wat? Voor het aantonen van een molecuul? Of optimaal om te kunnen discrimineren tussen een besmette en een gezonde persoon? Het draaien van 40-45 cycli is in feite lukraak amplificeren en heeft met een diagnostische SOP niks te maken. Een specifiek signaal dat een infectie van een aspecifiek signaal kan onderscheiden ligt onder de 35 cycli. Zeker als je het met niks gaat vergelijken (let wel het RIVM gebruikt geen kwantitatieve PCR methode).” Coen Berends (RIVM): “en het aantal amplificatiecycli is sinds de start van SARS-CoV-2 circulatie in Nederland niet verhoogd om meer monsters positief te vinden.”

Dr. Peter Borger: “Als het niet is verhoogd en steeds al bij 40-45 cycli lag, dan verklaart dat heel erg veel. Dan hebben we te maken met een over-amplificatie die geen enkele relevantie heeft m.b.t. diagnostiek van SARS-CoV2.”

Coen Berends (RIVM): “Daarnaast is het gebruik van meer dan één target ingegeven om minder patiënten met een erg lage hoeveelheid virus te missen en het risico te spreiden dat ondanks zorgvuldige ontwikkeling van de testen door mutaties in het virus genoom een test op één deel van het virus genoom opeens minder gevoelig zou kunnen worden en er patiënten gemist zouden kunnen worden. Dit is tot nu toe niet opgetreden met de veel gebruikt E-gen PCR omdat die gebruik maakt van een zeer stabiel deel van het erfelijk materiaal van het virus.”

Dr. Peter Borger: “Meer dan één target gebruiken we in het lab om zeker te zijn dat we niet te maken hebben met vals positieven. Het heeft niks te maken met mutaties die zouden kunnen optreden. Als PCR deskundige raad ik af, in navolging van Kary Mullis (de uitvinder van de PCR methode), om microbiële en virologische diagnostiek met behulp van RT-PCR uit te voeren. De techniek is er niet geschikt voor, omdat ze te gevoelig is (zeker als je 40-45 cycli neemt) en daarmee te veel vals positieven geeft. Als je de techniek wel wilt toepassen, zoals de virologen hebben besloten, dan moet je minstens op zekerheid spelen. Daarom heeft men initieel voor drie signalen (genen) gekozen. Als ze alle drie positief zijn, dan kun je (vrijwel) zeker zijn dat het om het virus gaat. Zijn er maar twee positief, dan zou het virus kunnen zijn, maar dat is dan minder zeker (immers maar 2/3 zijn positief). Met maar één positief signaal heb je waarschijnlijk geen virus en moet je de test opnieuw uitvoeren, of het resultaat als negatief beoordelen. Dat is allemaal zeer bewerkelijk, kost een hoop tijd en is duur. Dus gaan ze nu over op één signaal. Dit is onverantwoord. Zonder de extra controle signalen zullen ze veel meer valse positieven gaat opleveren, omdat je de twee ander signalen hebt weggelaten. Het verklaart de enorme stijging sinds september. Je ziet ook dat de hele procedure erop gericht is maar vooral geen “cases” te missen. We hebben hier te maken met een volstrekt ui de hand gelopen vetrouwen in een onbetrouwbare test-methode. De test dient erop gericht te zijn om positieven van negatieven te kunnen onderscheiden. En daarvoor dienen ze een goed werkende SOP op te zetten. Daarin moet beschreven worden 1) Hoeveelheid uitgangmateriaal, 2) hoeveel en concentratie van de buffers en primers moeten gespecificeerd, 3) temperatuur en tijdsduur per cyclus, 4) het aantal cycli, 5) interpretatie curves (CT helling en hoogte).”

De gevaren van het dragen van mondneusbedekking

Healthy People Should Not Wear Face Masks by Jim Meehan, MD
https://theplantstrongclub.org/2020/07/04/healthy-people-should-not-wear-face-masks-by-jim-meehan-md/

Expert Explains Face Masks Are “Serious Risk” To Healthy, Make COVID More Deadly
https://conservativedailypost.com/expert-explains-face-masks-are-serious-risk-to-healthy-make-covid-more-deadly/

WHO guidance: Healthy people should wear masks only when ‘taking care of’ coronavirus patients
https://www.foxnews.com/world/who-guidance-healthy-people-wear-masks-around-coronavirus-patients

Politieke bewustwording vervangt onderwijs

Het Nationaal Onderwijs Congres
www.hetnationaalonderwijscongres.nl

Kamerbrief 9 september
https://www.curriculumcommissie.nl/actueel-berichten/kamerbrief%3A-instelling-wetenschappelijke-curriculumcommissie

Curriculumcommissie
https://www.curriculumcommissie.nl

Vierde tussenproduct Burgerschap Curriculum.nu
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2019/01/Vierde-tussenproduct-Burgerschap.pdf

SLO over herziening landelijke onderwijsdoelen
https://www.slo.nl/thema/herziening-landelijke-onderwijsdoelen/

Coöperatie Leren voor Morgen, gesponsord door Ministerie LNV met lespakket ‘Greenpeace op school’
http://www.lerenvoormorgen.org/wat-we-doen/projecten-leden?view=article&id=126:greenpeace-op-school&catid=13

Junior Global Goals, kinderen leren VN-politiek van ‘gender’ en ‘klimaat’ op ‘schooldag van de duurzaamheid’ van de Cooperatie Leren voor Morgen (= Ministerie LNV)
https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/junior-global-goals/

Duurzame Pabo met ‘duurzame ontwikkeling op de basisschool’
https://duurzamepabo.nl/wp-content/uploads/2014/12/Duurzame-ontwikkeling-op-de-basisschool.pdf

Klimaatbordspel jeugdafdeling Europese Commissie ‘windenergie geeft je een boost, ga 2 stappen vooruit’
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/citizens/youth/board_en.pdf

Jeugdmobilisatie voor CO2-politiek
https://www.youthforum.org/cop24-katowice-young-people-call-climate-justice

Jeugd mobiliseren voor politieke beinvloeding CO2-politiek, ‘Generation Climate Europe’
https://gceurope.org

Laurentien van Oranje (Missing Chapter Foundation) met ‘klimaatzuster’ Annemarie Rakhorst en hun ‘klimaatkindertop’ met’groene voetstappen’
https://www.sdgnederland.nl/event/kinderklimaattop-2020/

Om nóg meer organisaties te helpen zich in te zetten voor een beter klimaat (…), zijn van 12 oktober tot en met 6 november 2020 de Nationale Klimaatweken.
https://www.lerenvoormorgen.org/agenda/289-nationale-klimaatweken

Covid-19 gevolg van overtreden Wet tegen biologische wapens

Francis Boyle
Prof Francis Boyle: “(Dr.) Fauci is Guilty of Violating my Biological Weapons Anti-Terrorism Act”
https://www.youtube.com/watch?v=mEeqHxg6eoI&feature=youtu.be

Francis Boyle: Wuhan Corona Virus is an Offensive Biological Weapon
https://www.youtube.com/watch?v=a0LoTL9NmfA&feature=youtu.be

Biological  Weapons  Anti-Terrorism  Act of 1989
https://www.congress.gov/bill/101st-congress/senate-bill/993/text

Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-104publ132/html/PLAW-104publ132.htm

Council for Responsible Genetics
https://www.loc.gov/item/lcwaN0004361/

Anthony Fauci
The Challenge of Pandemic Preparedness: The Role of Biomedical Research, Anthony Fauci – een gedeeltelijke transcript staat onderaan.
https://grandchallenges.org/video/challenge-pandemic-preparedness-role-biomedical-research-anthony-fauci

Global Health Leaders Launch Decade of Vaccines Collaboration | Bill & Melinda Gates Foundation 
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2010/12/Global-Health-Leaders-Launch-Decade-of-Vaccines-Collaboration

CEPI | New Vaccines For A Safer World
https://cepi.net/about/whoweare/

Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus Research
https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741

Anthony Fauci should explain ‘$3.7 million to the Wuhan laboratory’
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/27/anthony-fauci-should-explain-37-million-wuhan-labo/

NIH defends funding for Wuhan virus work
https://www.washingtontimes.com/news/2020/may/27/nih-defends-wuhan-virus-research-funding/

The Talented Doctor Fauc
https://journal-neo.org/2020/04/15/the-remarkable-doctor-a-fauci/

What is Gain-of-Function Research & Who is at High Risk
https://ahrp.org/what-is-gain-of-function-research-who-is-at-high-risk/

The NIH Gain-of-Function Research Decision Wasn’t Partisan  
https://www.nationalreview.com/corner/the-nih-gain-of-function-research-decision-wasnt-partisan/

SARS-CoV-2 virus

Professeur Luc Montagnier : Le virus covid19 est une manipulation humaine
https://youtu.be/qSWCLHIOiMo

Luc Montagnier over Covid-19
https://nieuws.vsuhomeopathie.be/luc-montagnier-on-covid-19/

Compelling Evidence That SARS-CoV-2 Was Man-Made
https://www.sott.net/article/437083-Compelling-Evidence-That-SARS-CoV-2-Was-Man-Made#

In silico comparison of spike protein-ACE2 binding affinities across species; significance for the possible origin of the SARS-CoV-2 virus
https://arxiv.org/abs/2005.06199

Furin cleavage site of SARS-CoV-2 spike glycoprotein enhances viral replication in the lungs
https://www.news-medical.net/news/20201004/Furin-cleavage-site-of-SARS-CoV-2-spike-glycoprotein-enhances-viral-replication-in-the-lungs.aspx

Antiviral Research / Volume 176, April 2020, 104742 /Antiviral Research – The spike glycoprotein of the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the same clade
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220300528

Healthy People Should Not Wear Face Masks by Jim Meehan, MD
https://theplantstrongclub.org/2020/07/04/healthy-people-should-not-wear-face-masks-by-jim-meehan-md/

Mogelijke Covid-19 uitbraken die in juli 2019 begonnen in de Verenigde Staten

‘Respiratory outbreak’ being investigated at retirement community after 54 residents fall ill
https://abcnews.go.com/US/respiratory-outbreak-investigated-retirement-community-54-residents-fall/story?id=64275865

Real-Time Digital Surveillance of Vaping-Induced Pulmonary Disease
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1912818

Vaping illness, deaths likely very rare beyond U.S., experts say
https://www.reuters.com/article/us-health-vaping-britain/vaping-illness-deaths-likely-very-rare-beyond-u-s-experts-say-idUSKBN1WT1XP

Research infrastructuur

U.S. Germ Warfare Research Pushes Treaty Limits
https://www.nytimes.com/2001/09/04/world/us-germ-warfare-research-pushes-treaty-limits.html  /
http://online.sfsu.edu/rone/GEessays/germtreatylimits.html

The Risks of Building Too Many Bio Labs
https://www.newyorker.com/science/elements/the-risks-of-building-too-many-bio-labs

Biosafety Level – List of BSL-4 Facilities
https://www.liquisearch.com/biosafety_level/list_of_bsl-4_facilities

Dilyana Gaytandzhieva – April 29, 2018
http://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Boeken als achtergrond

Biohazard:  the Chilling True Story of the Largest Covert Biological Weapons Program in the World-Told from the Inside by the Man who Ran it – Ken Alibek – 2014

The Demon in the Freezer – Richard Preston – 2002

Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic – David Quammen – 2012

Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons – Kris Newby – 2019

Transcript Anthony Fauci – 2017 Grand Challenges Keynote Speech

1:35 I drew a map with my graphics person and put on there emerging infections and I made the point that likely we would see more and more emerging infections over the years and the critical issue that occured that I showed this map literaly every year when I go before congress and sometimes multiple times like we did with zika and ebola and the reason I do that and they never get bored and I add always one sometimes two and sometimes three new either emerging, truly emerging or re-emerging infectious diseases and the last time I did this was a few months ago and this is what it looked like and I do make it purposely inscrutable so that you can almost not see it to make the point that there are many of them. some of them are relatively inconsequential but some of them have profound impact.

7:02 which is the big lesson why we are mobilizing in a very agressive way to develop a universal influenza vaccine and last june we had a workshop involving people from around the world trying to develop a strategiv plan and research agenda to adress influenza in a much different way and then on to Ebola. Another important lesson. the perfect storm in a country ill prepared for an outbreak such as ebola. There were 28000 cases in the countries of Sierra Leone, Liberia and Guinea and 11000 deaths. What happened there is that a country that wass completely unprepared without infrastructure. The lesson being the importance the developing of sustainable infrastructure throughout the world and I’ll get back to that in a moment.

We as well as others, the Welcome trust [opgericht door pharmaceut Henry Wellcome wiens pharmaceutische activiteiten zijn overgegaan in GlaxoWellcome dat nu GlaxoSmithKline is) belangen zijn overgenomen], WHO, the French did a number of studies during this particular time. [unint Eyes?] were focused in Liberia we called it Prevail

11:18 but with biomedical research must come research capacity. both domestic and international and we got a bad and cogent lesson from that of what happened in west Africa when we had the Ebola outbreak.

here in the United States (…) we do it internationally with our CEIRS, Centers of Excellence for Influenza Research and Surveillance, and we’ve made a promise to ourselves and to the world that when we’re involved in international collaberations we will always pay attention to developing some sort of sustainable infrastructure. Either physically and or intellectually. And finally there is countermeasures development.

12:35 I want to mention one thing that is importantce of secure funding. Some of you may be aware of during the Zika outbreak when president Obama asked for 1.9 billion dollars to help us respond, we did not get that money until several months later and we had a draw off from other projects and as you know Tom Frieden [director of CDC] and I often and publicly came out with a plea to be able to have a sound stable funding mechanism very similar to the FEMA emergency fund that has been now used most recently with the hurricanes. And finally the vaccine development for pandemic preparedness.

14:00 but we have done it in different ways. with regard to biodefense we developed a strategic plan and a research agenda for category A agents. No we learned about category A agents the hard way because in the tragic events of 9/11 in the attacks on the WTC and the Pentagon and Pennsylvania this was very soon followed by a mail-related attack by anthrax which completely frightened us because we thought in the United States that this was an Al Qaeda attack but it prompted us to develop a pre-determined group of select agents interestingly one of those ebola which was the hemarrogic fever group that prepared us greatly in the response to Ebola in west Africa.

And there is also now CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness innovations) which is also multifactoral. They do a lot of things. A very interesting group that has gotten together the Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations (?) But one of the things they do is they picked out a few priority pathogens in addition to platform technology which they’ll prefer. MERS, Nipah and Lassa.

Then there is the platform approach. The platform approach is to instead of getting a microbe, growing it. inactivating it or attenuating [= zwakker maken] it, which is really part of the past for vaccinology is to pick out different platforms. be they DNA based, nanoparticles, microbial vectors. Perfect the platform so that you can easily use it later.

And there is an interesting story of this the first one we used. I showed you the example of SARS. We never had to use it but we were beginning to perfect one of the platforms. Now DNA platform may not necessarily be the best one. it’s one of many but over the years we got better and better about just being able to take a gene or two and stick it into a plasmid or a vector or put it on a nanoparticle and wind up with a vaccine that’s very easy to develop and in fact if you look at the time frame from the initial identification of a microbe to the time we went into phase 1 trial this is one platform and again there are many. SARS took 20 months h5n1 11 2009 four months and then Zika is now the fastest we’ve ever done with the same platform and right now that particular vaccine is in Phase two trial in South America, Puerto Rico and in Texas and finally there’s the prototype pathogen approach.

Pick out a class or a genus of microbes viruses in this case flaviviruses you see them in red very relevant pathogens and then what you do is that you develop a consistent approach to that that’s interchangeable namely strategies and tools from one virus be it West Nile that you apply to Zika and you have basic virology assays for preclinical settings. animal models, antigenic targets, immune correlates and manufacturing strategies so in summary we’ve spoken of three major components of pandemic preparedness that is reallypart of how we think now as we get well into the 21st century but the one lesson that really interdigitate through everything that I said is that emerging infections have been with us forever. they are with us now and they will continue to be with us and for that reason pandemic or outbreak preparedness is an extraordinary challenge which we must meet.

Krijgt de Europese Centrale Bank totale controle met de digitale euro?

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf

Central banks and BIS publish first central bank digital currency (CBDC) report laying out key requirements
https://www.bis.org/press/p201009.htm

S.3571 – Banking for All Act
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3571/text

Coronavirus survives for almost a month on cash and phones, study finds
https://www.ft.com/content/fa83f563-0d5d-442f-9026-552d41e49c41

https://twitter.com/tayvano_/status/1187070270760030208?s=12

Von der Leyen en de digitale identiteit voor EU-bewoners

Norbert Häring, 23 september 2020.
Blog: https://norberthaering.de
Direkte link naar het artikel: https://norberthaering.de/?s=ursula

Reacties (alleen voor leden)
Alleen abonnees kunnen reacties plaatsen.
121 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Niels Coevert

Goedendag,

Ik loop elke dag naar de brievenbus om te kijken of nummer 2 inmiddels binnen is, maar tot op heden nog niets ontvangen. Is dit na te kijken of is een los nummer bij bestellen makkelijker?

Met groeten, Niels

moderator

Beste Niels, wij gaan dit na in onze administratie. Indien terecht, dan sturen we je de 2e editie alsnog na.

Florien de Graaf

Beste allemaal, ook wij zijn blij met het mooie blad en de goede artikelen! Waar we wel behoefte aan hebben is input als: wat kan ik doen…? hoe stoppen we dit? We praten veel met mensen om ons heen over wat er gaande is en sturen linkjes met info door als mensen dat willen. Het is geregeld een hele uitdaging om positief te blijven als je ziet waar we op afstevenen… Dus ook info over hoe je de moed erin kan houden is zeer welkom!

Otto Vaessen

Hoe kan ik de Online-Editie van het blad Gezond verstand nummer 2 downloaden en opslaan als PDF-bestand? Dit omdat ik het blad offline digitaal wil benaderen op mijn iPhone nadat ik het aldaar opgeslagen heb.

moderator

Beste Otto,
Wij begrijpen je behoefte maar bieden de digitale lezers alleen de mogelijkheid om dit via de website te doen. Het is niet in het belang van de Stichting Gezond Verstand om andere mogellijkheden aan te bieden.

Aldo De Clercq

Is het niet mogelijk om dit krantje ook te verdelen in Vlaanderen in de krantenwinkels/kiosken. Het gaat toch meestal over zeer interessante internationale onderwerpen met de pandemie als uitschieter. Vele Vlamingen volgen trouwens ook wel de Nederlandse politiek en kijken naar Nederlandse zenders.

Rob Mooij

Hi, I’m reading the second issue on-line (with some effort) and enjoying it. Never got it in the mail though and I still would like to have a hard copy? Best from Philly, PA, USA

121
0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x
()
x
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.