Scroll Top

Achter de schermen: Evelien

Kijk mee achter de schermen van Gezond Verstand.
Maak kennis met Laura.
Evelien achter de schermen
Achter de schermen
Maak kennis met Evelien

Hallo, ik ben Evelien, 52 jaar, ik schrijf nu ongeveer een jaar voor Gezond Verstand. Van huis uit ben ik beeldend kunstenaar, vanuit de fotografie ben ik gaan schilderen. Beeldvorming, zowel optisch als filosofisch, is mijn specialiteit. Van hedendaagse kunstenaars wordt verwacht dat ze intellectueel of welgeformuleerd kunnen verantwoorden wat ze doen en als student viel me al op dat niemand op de kunstacademies geloofde dat kleur of een objectieve waarneming echt bestaat. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de beeldende kunst.  Ik heb me uitvoerig verdiept in kleur, ook de natuurkundige kant ervan, voortbouwend op Goethes kleurenleer en de antroposofie. Ik kreeg daardoor zicht op hoe onze waarneming functioneert, optische kleurwetten laten veel zien over hoe mensen zich beelden vormen, ook van elkaar, in het sociale. In de kunstwereld was dit soort kleurenleer destijds echt taboe, net zoals in de overige samenleving nog steeds een taboe rust op het simpelweg hardop benoemen van wat je ziet.

Evelien achter de schermen

Mijn schrijven voor Gezond Verstand komt voort uit dit dwarsdenkerschap, want ik schreef alles op wat ik ontdekte, alleen al om mijn wereldbeeld opnieuw vorm te geven. Er bleek weinig te kloppen van wat ik geleerd had op school. Ik ben een generalist en dan kun je nooit zoveel verstand van zaken hebben als een expert, maar dat komt in deze tijd, waar alles op de schop gaat, eigenlijk wel goed uit. Ik leerde veel door te schrijven over het Waldorf- of vrijeschoolonderwijs, dit komt voort uit de ‘beweging voor sociale driegeleding’ die al in 1917 werd ingezet door o.a. Rudolf Steiner. Ook Rainer Fuelmich en Heiko Schöning hebben het hierover, volgens hen was Rudolf Diesel de eerste die ermee kwam en het is goed mogelijk dat Steiner dit heeft opgepikt. Waldorf-onderwijs is van oorsprong staatsvrij en baseert z’n pedagogie op een spiritueel mensbeeld.

Bij het begin van de Covid-plandemie was ik in eerste instantie overvallen, maar ik zag al snel dat hele fundamentele opvattingen die in de medische wetenschap tot voor kort normaal waren, ineens niet meer golden. Dat was nogal een schok. Door te schrijven voor Gezond Verstand heb ik veel bijgeleerd over de achterliggende machtsstructuren, Karel is wat dat betreft echt een leermeester.

“Mijn schrijven voor Gezond Verstand komt voort uit dit dwarsdenkerschap, want ik schreef alles op wat ik ontdekte, alleen al om mijn wereldbeeld opnieuw vorm te geven.”

Maar het hielp me ook met verwerken. Het is erg fijn om het gevoel te hebben iets te kunnen doen, al is het maar rechtop te blijven staan in de wat er nu over de mensheid heen dendert. Het kwaad is reëel en, helaas, ook een noodzakelijke voorwaarde voor een ontwikkeling die zich in vrijheid dient te voltrekken.

Te zien en te beschrijven wat dit kwade precies aan het doen is, helpt me om spiritueel zelfstandig in de wereld te kunnen staan. Ik zie het als een uitdaging om er zo neutraal en exact mogelijk over te schrijven, maar ook me er niet door te laten verlammen of weerhouden om te blijven geloven in dat waar onze eigenlijke menselijke evolutie over gaat, onder andere dat zelfbestemming heilig is mits gewijd aan een groter geheel. Individu kun je zijn in zoverre je door een andere individu als zodanig wordt waargenomen. Oude sociale vormen maakten dat steeds moeilijker. In nieuwe sociale initiatieven ontwikkelt zich een nieuw soort spiritualiteit, gebaseerd op het jezelf mogen zijn; de erkenning van ieders mondigheid. Hij ontstaat in en vanuit het aardse leven, met en door elkaar, dankzij mensen die elkaar versterken in hun initiatiefkracht zoals die voortkomt uit ieders persoonlijke levensopdracht, hoe groot of klein ook. Veel mensen zijn daarin nog onbewust-bekwaam en er is weinig tijd, want het is oorlog. Medisch en economisch, maar vooral ook spiritueel en psychologisch, het is een oorlog tegen alles wat menselijk is. Lef maar ook inzicht is nodig voor het ontwikkelen van sociale en economische alternatieven. Deze tijd zie ik als een knooppunt of beslissende fase in de ontwikkeling van de menselijke soort, als groep sociale individuen. Ontwikkelingen zijn niet gradueel, ze maken een sprong als ze een nieuwe fase ingaan. Het is nu erop of eronder. Worden we slaaf van deze elites die elke notie van menselijkheid ontberen, of nemen we onze levens zelf en samen ter hand? Wie nu stappen zet kan enorm veel zingeving ervaren.

“Te zien en te beschrijven wat dit kwade precies aan het doen is, helpt me om spiritueel zelfstandig in de wereld te kunnen staan.”

Het bijzondere van Gezond Verstand is dat er mensen vanuit allerlei verschillende achtergronden en expertises aan bijdragen. Vergaderingen en brainstorm-avonden zijn daardoor ontzettend leerzaam en inspirerend. Wie zelf op enig vlak expertise heeft, heeft daardoor ook een zintuig voor andermans expertise en die uitwisseling is erg verkwikkend. Mocht je je willen aansluiten: je hoeft niet persé schrijverservaring te hebben als je een goed verhaal hebt. Bij het schrijven word je geholpen, en het proces van redigeren helpt om je visie aan te scherpen en uit te bouwen. En Gezond Verstand heeft altijd schrijvers nodig.

Ik ben niet héél optimistisch over de toekomst omdat er zo weinig wakkerheid is, omdat zoveel mensen zich door de mainstream media en de overheid laten vertellen hoe ze moeten kijken naar wat zich voordoet. Ook omdat we nog niet zo goed zijn in het inrichten van sociale vormen die onze menselijke natuur recht doen. Individueel geestesleven heeft vrijheid nodig maar in rechten en mondigheid zijn we gelijk, en het economische werkt alleen optimaal als we solidair zijn. Bij vrijwel elke menselijke interactie spelen die drie gebieden tegelijkertijd een rol. Die allemaal recht doen is niet eenvoudig maar gelukkig kunnen we aldoor blijven leren. Er zijn allerlei alternatieven in ontwikkeling, van woongroepen tot gemeenschapsboerderijen tot nieuwe scholen. Dankzij de bittere noodzaak komt die ontwikkeling nu in een stroomversnelling en hier hoop ik meer over te gaan schrijven. Het gaat vermoedelijk nog heel lang duren voordat dit soort cultuur tot volle wasdom komt, maar nú handelen heeft absoluut zin, ook als het niet meteen helemaal goed gaat.

Ik wens ons allemaal veel geluk, kracht en liefde de komende tijd.

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.