Scroll Top

Rectificatie “De Groene Amsterdammer”

Gezond Verstand bericht betrouwbaar en objectief over wat er gebeurt in de wereld. Wil jij bijdragen aan ...
Gezond Verstand 1 stapeltje small
Rectificatie “De Groene Amsterdammer”

Onderstaande correspondentie betreft de oproep van Gezond Verstand ter rectificatie van het artikel “Ridders van de waarheid”, gepubliceerd op 16 december 2020 (https://groene.nl/artikel/ridders-van-de-waarheid) in De Groene Amsterdammer.

18 december 2020
Hoofdredactie De Groene Amsterdammer reageert op dringende oproep tot rectificatie van “Ridders van de waarheid” (publ. 16 dec. 2020) door Gezond Verstand

Geachte meneer Wilde,

De auteurs van het artikel ‘Ridders van de waarheid’ hebben na het ontvangen van uw schrijven onderling overlegd. Zij kwamen al snel tot de conclusie dat uw cliënt Gezond Verstand gelijk heeft. Zij betreuren het zeer dat er foutieve informatie in het stuk is blijven staan, want zij hadden het juist hier voor publicatie nog over gehad en afgesproken een aantal zinnen in die passage te schrappen. Door later knip- en plakwerk uit verschillende versies van het artikel zijn de zinnen toch teruggekomen en bij een laatste lezing gemist. De auteurs en ook ikzelf bieden daarvoor onze oprechte excuses aan.

Ik zou willen voorstellen om de alinea op onze site als volgt aan te passen:

De groep waarheidsvinders kent wordt achter de schermen financieel ondersteund door een opvallende derde partij: een conservatief-christelijke groep van vermogende investeerders. Cliteur en zijn kompanen bij Forum voor Democratie vergaderden in een grachtenpand aan het Amsterdamse Singel van de conservatief-protestantse pandjesbaas en FvD-sympathisant Cor Verkade. De rijke en ultraconservatief-katholieke ondernemer Tom Zwitser, eigenaar van uitgeverij De Blauwe Tijger en het alternatieve videokanaal Blue Tiger Studio, sprak eerder met Van Wolferen over het oprichten van een nieuwe krant en schrijft nu voor Gezond Verstandsteekt eveneens geld in Gezond Verstand en De Andere Krant. Vanwege zijn donaties aan een boerenactiegroep staat De Blauwe Tijger als ‘doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën’ expliciet vermeld in het laatste ‘Dreigingsbeeld Terrorisme’ van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Onderaan het stuk zullen we dan deze zin op te nemen:

RECTIFICATIE
In een eerdere versie van dit verhaal stond dat Tom Zwitser een financier is van Gezond Verstand. Dat klopt niet en is in de tekst hierboven aangepast.

Ook zullen we een rectificatie opnemen in onze volgende papieren editie, die 7 januari zal verschijnen.

Zodra u en uw cliënt akkoord met de aanpassing van de tekst zullen we die doorvoeren.

Vriendelijke groet,

Xandra Schutte
Hoofdredacteur

18 december 2020
Reactie van Gezond Verstand op voorgaand bericht van hoofdredacteur De Groene Amsterdammer

Geachte mevrouw Schutte,

Uw e-mail van hedenmiddag 15:00u besprak ik met cliënte.

De gewraakte alinea steunde inhoudelijk op de onware bewering dat Tom Zwitser cliënte financieel zou ondersteunen. Vast staat dat dit niet juist is. Ook heeft Tom Zwitser nooit met Van Wolferen gesproken over het oprichten van een nieuwe krant.

Uw aanpassing bevat dus – wederom – onjuistheden en de alinea blijft daarmee een niet bestaande link leggen naar het laatste “Dreigbeeld Terrorisme” van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

De door u aangeboden rectificatie is dus niet correct, op zichzelf onrechtmatig en daarom niet akkoord.

De gehele alinea dient u te schrappen en het artikel dient voorzien te worden van de volgende rectificatie:

RECTIFICATIE

“In een eerdere versie van dit verhaal stond dat Tom Zwitser een financier is van Gezond Verstand. Dat klopt niet en hebben wij verwijderd.”

Indien bovenstaande wijziging en rectificatie niet zijn doorgevoerd binnen de initieel gestelde termijn, dat wil zeggen voor zaterdag 19 december 13:00u, zal ik in kort geding (verdergaande) rectificatie vorderen, waarbij ik verwijs naar mijn brief van eerder vandaag.

Voor het overige beraadt cliënte zich en behoudt zich al haar rechten voor.

Hoogachtend,

Joris de Wilde

19 december 2020
Bericht van hoofdredacteur De Groene Amsterdammer aan Gezond Verstand

Geachte meneer de Wilde,

Omdat wij na mijn e-mail van 15.00 geen reactie van u kregen, hebben wij de correcties gistermiddag al doorgevoerd op onze website. Wij vonden het vervelend onze lezers verkeerd te informeren.

De nieuwe paragraaf klopt naar onze overtuiging echter wel.

Onze bron is dat één van de oprichters van Gezond Verstand, Karel van Wolferen, met Tom Zwitser heeft gesproken over een eigen medium is een video van Café Weltschmerz (31 oktober 2020). In een gesprek met Max von Kreyfelt vertelt Van Wolferen over de oprichting van Gezond Verstand, dat hij eerder al met Tom Zwitser soortgelijke gesprekken heeft gevoerd over het oprichten van een politiek vlugschrift.

Citaat: ’Toen kreeg ik bezoek van een oude vriend, Jan van Aken, en die zei tegen mij: Karel, wat wij moeten doen is een weekblad oprichten. En ik had die ochtend, ik was wakker geworden, ik had eerder met Tom Zwitser uit Groningen – die hetzelfde soort dingen doet en die ik bewonder om z’n inspanning, hij is echt een erudiet man met wie je kunt praten – wij hadden al gezegd: misschien moeten wij video’s laten vergezellen door een vlugschrift, politiek, met iets wat gedrukt staat. […] Wat wij gedaan hebben is een verbinding leggen tussen ons en tussen al die mensen die iets te zeggen hebben en iets willen zeggen en niet kunnen doordringen tot de gevestigde media.’ (bron: https://www.youtube.com/watch?v=sr4IcNi7xxM&t=518s)

Kortom, wij handhaven de gecorrigeerde alinea.

Zoals ik u al eerder schreef zullen we onze foutieve bewering dat Tom Zwitser Gezond Verstand mede financiert ook in onze eerstvolgende papieren editie rectificeren.

Hoogachtend,

Xandra Schutte

22 december 2020
Bericht advocaten Gezond Verstand aan hoofdredactie De Groene Amsterdammer

Geachte mevrouw Schutte,

Inmiddels heb ik ampel overlegd met cliënte en kom ik terug op onderstaand e-mailbericht. Ook heb ik geconstateerd dat nog enkele wijzigingen zijn doorgevoerd in het artikel “Ridders voor de waarheid”. Uiteindelijk is de gewraakte alinea als volgt geformuleerd:

“De groep waarheidsvinders kent een opvallende derde partij: een conservatief-christelijke groep van vermogende investeerders. Cliteur en zijn kompanen bij Forum voor Democratie vergaderden in een grachtenpand aan het Amsterdamse Singel van de conservatief-protestantse pandjesbaas en FvD-sympathisant Cor Verkade. De ultraconservatief-katholieke ondernemer Tom Zwitser, eigenaar van uitgeverij De Blauwe Tijger en het alternatieve videokanaal Blue Tiger Studio, sprak eerder met Van Wolferen over het oprichten van een nieuwe krant en schrijft nu voor Gezond Verstand. Vanwege zijn donaties aan een boerenactiegroep staat De Blauwe Tijger als ‘doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën’ expliciet vermeld in het laatste ‘Dreigingsbeeld Terrorisme’ van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).”

(vetgedrukt – JOW)

 Allereerst noemt het artikel een groep vermogende investeerders, terwijl “rijke” voor Tom Zwitser is geschrapt. Reeds daarom hoort de naam niet in de alinea thuis. Voorts stelt het artikel thans dat Tom Zwitser eerder met Van Wolferen heeft gesproken “over het oprichten van een nieuwe krant”. Dat is volgens u gebaseerd op de volgende uitlating:

 “… ik had eerder met Tom Zwitser uit Groningen – die hetzelfde soort dingen doet en die ik bewonder om z’n inspanning, hij is echt een erudiet man met wie je kunt praten – wij hadden al gezegd: misschien moeten wij video’s laten vergezellen door een vlugschrift, politiek, met iets wat gedrukt staat.”

Daaruit blijkt echter dat gesproken is over “video’s laten vergezellen door een vlugschrift, politiek, met iets wat gedrukt staat”. Het oprichten van een nieuwe krant is nooit ter sprake gekomen. De bewering is dus – opnieuw – niet correct. Dat volgt uit de door u aangehaalde bron. Verder schrijft Tom Zwitser niet voor Gezond Verstand, maar heeft daar eenmalig een artikel voor geschreven. Ook die bewering is dus onwaar. Genoemde onjuistheden worden– nog steeds – gebruikt om de onterechte link naar het laatste “Dreigingsbeeld Terrorisme” te leggen.

Ik sommeer u derhalve om binnen 24 uur na verzending van dit e-mailbericht voornoemde onjuistheden te rectificeren.

Het leggen van niet bestaande verbanden lijkt in de berichtgeving van De Groene Amsterdammer over cliënte een doel op zich. In het artikel van Alexander Beunder, Laudy van den Heuvel en Peter Keizer “Nederlandse complotgroepen werken samen met libertarische Amerikaanse lobbygroep” van 20 december 2020 wordt via Karel Beckman – die volgens het artikel “publiceert” voor Gezond Verstand – een link gelegd naar de John Birch Society. Karel Beckman publiceert niet in Gezond Vertand, hij heeft daar eenmalig in gepubliceerd. De bewering dat hij voor cliënte publiceert klopt dus niet.

Ook in deze sommeer ik u om binnen 24 uur na verzending van dit e-mailbericht deze onjuistheid te rectificeren.

Bij het laatste artikel lijkt u zich mede te hebben laten leiden door Pointer, waarmee u kennelijk op 14 januari 2020 een eerste deel over “complotdenken in Nederland en de rol van de John Birch Society” wil publiceren. Blijkens een met talloze type-, spel- en taalfouten doorspekt e-mailbericht van Pointer aan de heer Robert Jensen (door hem publiek gemaakt op zijn site, https://img.jensen.nl/15593/1608290364-dreigmail.jpg), heeft ook Pointer de conclusie al getrokken voor het “onderzoek”. De “vragen” zoeken slechts bevestiging daarvan. Het e-mailbericht luidt (letterlijk):

Beste Robert Jensen,

Bij het onderzoeksjournalistieke platform Pointer (KRO-NCRV) werken we aan een artikel over de invloed van de John Birch Society op het debat rondom de coronamaatregelen in Nederland. En specifiek de rol die bekende Nederlanders daarin hebben.

We zien dat de gedachtegang van de Amerikaanse lobbycub terug komt in jouw recente online show ‘De waarheid wint’. Met name op deze punten:

  • In het idee dat de overheid een crisis verzint om de bevolking te manipuleren en haar grondwettelijke rechten af te pakken (de kernboodschap van de John Birch Society).
  • Burgers mobiliseren om zich daartegen te verzetten.
  • Het idee dat de mainstream media leugens verspreid.
  • Het selectief gebruiken en interpreteren van bronnen, op zo’n manier dat het past in jouw visie.

Daar hebben we wat vragen over, dat zijn:

  • Ben je je bewust van deze gelijkenissen tussen uw online show en de boodschap van de John Birch Society?
  • Hoe goed ken je de John Birch Society en wat vindt je van deze club?
  • Waarom meng jij je op deze manier in het debat rondom corona maatregelen?
  • Ben je je bewust van de risico’s hiervan? Komt met bekendheid niet de verantwoordelijkheid om correcte informatie te verspreiden?

Jouw antwoorden kun je sturen naar Wouter Hoek (zijn mailadres staat in de cc). We kijken uit naar je reactie. Alvast bedankt.

Kennelijk wordt dit “onderzoek” en deze berichtgeving gesteund vanuit Fonds 1877. Dan rijst de vraag wat de voorwaarden voor steun van deze stichting zijn, maar dat gaat deze mail te buiten.

Belangrijk voor nu is echter dat u onjuiste informatie over cliënte heeft gepubliceerd en zelfs in een rectificatie opnieuw onware mededelingen doet. Dat in combinatie met de toch opmerkelijke insteek van onderzoek van uw partner in deze, maakt dat cliënte zich gegronde zorgen maakt over het waarheidsgehalte van uw voor 14 januari aanstaande gepland artikel. Aldus verzoek ik u, en voor zover nodig sommeer ik u mij nog deze week te bevestigen dat u cliënte vooraf (minimaal 48 uur voor publicatie) inzage in het komende artikel van 14 januari as. zult verstrekken, zodat cliënte een en ander op juistheid kan controleren en u kan behoeden voor het – wederom – publiceren van onjuistheden over haar.

Graag verneem ik van u.

Alle rechten en weren van cliënte worden voorbehouden.

Hoogachtend,

Joris de Wilde

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.